Starý mlýn po babičce proměnili na moderní rodinnou usedlost, kde se setkává historie a minimalismus

Původní hmota starého mlýna byla očištěna od všech pozdních nánosů a propojena s novostavbou domu, který pracuje s čistými liniemi a povrchy.

mlyn-a-dum1

Foto: Filip Beránek

Pohled na usedlost vybudovanou na místě starého mlýna

0Zobrazit komentáře

Ve staré slovenské usedlosti nedaleko Trenčína dříve žila investorova babička. Po dvoře jejího starého mlýna s náhonem se procházely slepice a ze svých chlévů na ně hleděla hospodářská zvířata. Nový majitel se rozhodl dát místu moderní podobu, která však bude plně respektovat jeho historický charakter. Aby se mlynář, který leží na nedalekém hřbitově, nemusel obracet v hrobě. Objevujte více příkladů zajímavé architektury v našem pravidelném newsletteru Arch, k jehož odběru se můžete přihlásit v boxu níže.

Načítám formulář...

Hledání řešení, jak naložit s komplikovaně tvarovanou parcelou, kterou z velké části zabíral starý mlýn a další strukturální nánosy, bylo složité. Investor však od počátku chtěl místo proměnit v důstojném duchu tak, aby nově postavená hmota co nejvíce zapadla do rázu vesnice, a přitom byla současná.

Řešením studia RDTH architekti bylo zachovat část původního mlýna, jehož historická hodnota byla příliš vysoká na to, aby byl stržen. Zároveň však byl příliš velký na to, aby mohl být kompletně zrekonstruován. Nakonec tak zůstala zachována jeho nejstarší část a fragment obvodové zdi novější dostavby.

Zachovalá část mlýna získala nové využití v podobě místa určeného pro setkávání i práci. Objekt dostal nový krov a střechu, a také podlahu z betonové desky. Zdi byly omítnuty vápenocementovou maltou a zachovalá zeď dostala čtvercové bezrámové okno nabízející nový průhled do dvora i okolí.

Původní kurníky, chlívky a stáje postavené u potoka byly strženy a na jejich místě vznikla novostavba rodinného domu, která je svým minimalistickým pojetím v kontrastu k historickému mlýnu.

Stěny domu jsou bílé a hladké a na některých neopláštěných místech přiznávají, že je jejich konstrukce tvořena dřevěnými CLT panely. Fasáda byla obložena modřínem, který netradičně překryl i okna směřující do ulice.

Hmotu původní a nové stavby se majitelé rozhodli propojit zastřešeným parkovacím stáním, jehož střechu podpírají tenké ocelové sloupy a nosníky rozpínající se od domu až k mlýnu. Tím nejdůležitějším je ovšem mohutný krov, který je důležitým estetickým prvkem celé usedlosti.

Vše navíc bylo navrženo tak, aby zde mohla vzniknout další obytná část domu. Jak mlýn, dům, tak i stání dostaly stejný typ červených pálených tašek pro jednotnost.

Mezi objekty se rozprostírá částečně uzavřený prostor zahrady a dvora, na kterém našly své místo stromy, které v budoucnu podtrhnout charakter místa. Vysazeny byly okrasné jabloně, u potoka vrba a před mlýnem ořešák.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym