Stinná stránka recyklovaných plastů. Podle mnoha studií představují toxický hazard

Vědecké poznatky podle ekologů dokazují, že recyklace plastů nepřináší mnoho dobrého. Naopak má přispívat k zamoření škodlivými látkami.

Studie z posledních let ukázaly, že recyklace zvyšuje toxicitu plastů

0Zobrazit komentáře

Recyklace plastů se povětšinou skloňuje v pozitivním duchu. Jenže nic není černobílé, na což nyní upozornila americká odnož environmentální organizace Greenpeace, která se takzvanému erPETu podívala na zoubek. Probádala recenzované výzkumy a mezinárodní studie zaměřené na recyklované plasty a vydala souhrnnou zprávu, ze které vyplývá, že recyklace zvyšuje toxicitu plastů. Upozorňuje tak na hrozbu, kterou recyklované plasty představují pro zdraví spotřebitelů, jakož i pracovníků v průmyslech zaměřených na výrobu a zpracování umělé hmoty.

Zpráva s příznačným názvem Forever Toxic (Navždy toxické) uvádí, že podle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) obsahují plasty více než 13 tisíc chemických látek, z nichž více než 3 200 představuje nebezpečí pro lidské zdraví. Jsou mezi nimi například substance zpomalující hoření, UV stabilizátory, ftaláty, bisfenoly, různé kovy, aromatické uhlovodíky, dioxiny a četné endokrinní disruptory, které mohou negativně ovlivňovat přirozené hladiny hormonů v těle.

Recyklace je pak podle Greenpeace problematická z toho důvodu, že plasty už zmíněné toxické látky obsahují, jelikož se používají při jejich výrobě, zároveň ale mají schopnost další škodliviny absorbovat z prostředí, v němž se nacházejí. Do recyklačního procesu se pak dostávají různé druhy plastů z různých zdrojů, čímž se má vzájemně znásobovat míra jejich kontaminace.

Nové látky mají vznikat také kvůli zahřívání plastové hmoty, což je pro proces recyklace nezbytný krok. Stabilizátory v plastech se mohou takto proměnit na toxické substance. A když během recyklace plastů ze skupiny PET1 (plastové lahve, sáčky či oblečení z polyesteru) dojde i k nízké kontaminaci umělou hmotou ze skupiny PVC3 (převážně trubky, kabely apod.), vzniká nebezpečný karcinogen benzen.

Recyklované plasty přicházejí do kontaktu s potravinami

„Plastový průmysl, včetně společností vyrábějící fosilní paliva, petrochemické výrobky a spotřební zboží, stále předkládá recyklaci jako řešení krize znečištění plasty. Nová zpráva však ukazuje, že s recyklací se toxicita plastů zvyšuje. Plasty nemají v oběhovém hospodářství místo a je zřejmé, že jediným skutečným řešením, jak skoncovat se znečištěním plasty, je masivní omezení jejich výroby,“ uvádí Graham Forbes, vedoucí globální kampaně zaměřené na plasty v Greenpeace USA.

Látky nalezené v recyklovaných plastech mohou podle zprávy Greenpeace negativně působit na hormonální systém, ale jsou také spojovány s výskytem rakoviny, obezity či kardiovaskulárních onemocnění. Neohrožují jen koncové spotřebitele, ale také lidi, kteří v recyklačním průmyslu pracují. Kolem recyklačních center je výrazně znečištěný vzduch i půda, což ukázaly například studie z poslední dekády zaměřené na zařízení v Číně.

Studie z roku 2022 se pak mimo jiné zabývala tím, jaký vliv má blízkost recyklačního centra na slepičí vejce. Zkoumala vzorky od slepic z dvaceti pěti lokalit a sedm z nich spojovalo právě to, že se u nich recyklují plasty. Nebylo příliš velkým překvapením, že taková vejce byla zamořená mnohem vyšší mírou škodlivých látek než vejce z jiných oblastí.

Problém je, že recyklované plasty se používají na výrobu obalů na potraviny, PET lahví na nápoje, dětských hraček, nádobí nebo oblečení. Přicházejí tak do bezprostředního kontaktu s lidským organismem. A podle studií, na které zpráva Greenpeace odkazuje, byly v takových výrobcích často nalezeny vysoké hladiny dioxinu, látek zpomalujících hoření a další škodlivé chemikálie.

Greenpeace také upozorňuje na to, že velká zařízení pro výrobu plastů a jejich recyklaci se nejčastěji nacházejí v nízkopříjmových a marginalizovaných komunitách po celém světě, které kvůli tomu trpí vyšší mírou rakoviny, plicních onemocnění a dalšími závažnými zdravotními komplikacemi.

Zpráva také poukazuje na fakt, že podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se zrecykluje pouze devět procent globálně vytvořeného plastového odpadu. Situace bude jen horší, jelikož pokud by vše běželo ve stávajících kolejích, do roku 2060 by se produkce umělé hmoty zvýšila trojnásobně – míra recyklace by se přitom příliš nezměnila. Jelikož ale Greenpeace upozorňuje na to, že recyklace není šťastným řešením, jediným udržitelným východiskem je podle ní výrazně omezit produkci plastů jako takovou.