Surrealista Jan Švankmajer slaví 90 let velkou výstavou. Doprovodí ji i díla jeho manželky Evy

Zvláštní stvoření z kostí, mušlí i drahých kamenů, rozličné obrazy, filmy i loutky. Výstava surrealistického dua otevírá divákům kabinet kuriozit.

svank

Foto: GASK / Jan Švankmajer

GASK představí celoživotní dílo umělce Jana Švankmajera a jeho manželky Evy

0Zobrazit komentáře

V Galerii Středočeského kraje začíná v neděli 3. března výstava Disegno Interno, která představí celoživotní dílo světově proslulého umělce Jana Švankmajera a jeho manželky Evy. Návštěvníci a návštěvnice tak budou mít možnost prozkoumat všechny oblasti, které jsou pro tvorbu českého surrealisty stěžejní: od koláží a grafik přes knižní ilustrace či objekty podivných tvarů až po film a díla, která se prolínají s tvorbou jeho životní partnerky. Výstava se koná v roce, kdy Jan Švankmajer slaví 90. narozeniny a navazuje na cyklus projektů věnovaných velkým osobnostem českého animovaného filmu.

V osmi letech dostal Jan Švankmajer od svého otce jako dárek loutkové divadlo, přibližně ve stejném věku si poprvé přečetl Alenku v říši divů od Lewise Carrolla. Oba momenty se výrazně propsaly do jeho „mentální morfologie“, jak uvedl v různých rozhovorech v minulých letech, a také určily, jakým směrem se později odvíjela jeho tvorba. Dnes se Švankmajer řadí mezi nejúspěšnější české umělce, i když se sám vyhýbá tomu, aby byl tímto termínem označován.

Švankmajer je totiž především surrealista. A surrealismus není umění, ale způsob myšlení a životní postoj. Společností je nicméně vnímán jako významný tvůrce nejen v kinematografii, ale také ve výtvarném umění, literatuře a divadle. Všechny tyto oblasti Švankmajerovy tvorby postihne nová výstava v Galerii Středočeského kraje nazvaná Disegno Interno.

„Své dílo vnímá jako nerozborné a neupřednostňuje žádný z výrazových prostředků, ačkoli je nejširším publikem vnímán především jako filmový režisér,“ říká autor doprovodného programu výstavy v Galerii Středočeského kraje Petr Adámek. Z režijní tvorby se do paměti milovníků české kinematografie zapsaly především filmy Něco z Alenky, Šílení, nejnovější Hmyz či krátkometrážní Jídlo nebo Rakvičkárna.

Tvorbu Jana Švankmajera lze dělit do tematických skupin, které mají různé zdroje inspirace, například rudolfinský manýrismus a kabinety kuriozit, loutkové divadlo a tradice starých českých loutkářů, erotismus, umění přírodních národů, kolážové romány a tvorba některých významných postav světové literatury jako je E. A. Poe či Lewis Carroll. Část Švankmajerovy tvorby ale představuje i scénografie pro divadlo, triková práce pro československý film, knižní ilustrace a v posledních letech také autorské knihy.

Součástí výstavy je i dílo Evy Švankmajerové, české malířky, scénografky, básnířky, prozaičky a rovněž výrazné představitelky surrealismu. S Janem Švankmajerem se poznala v roce 1960 a v listopadu téhož roku se vzali. Tvořila po vlastní ose, přesto se ale práce manželů mnohokrát protnula a Švankmajer její obrazy a plastiky vždy zahrnoval do svých výstav. „Mám slabost pro Tvoje obrazy, pro ten malovaný deník našeho života, který je otevřený jako sezam a zároveň rafinovaný jako čínská kuchyně,“ napsal ve svém vyznání manželce.

Výstava v Galerii Středočeského kraje tak bude akcentovat jak tvůrčí propojení manželů Švankmajerových, tak spojitosti, které pro umělce mají rovina baroka či alchymie. „Ústředním námětem projektu je tzv. disegno interno čili ,vnitřní uspořádání‘, tedy umělcovo obrazotvorné chápání podstaty daného námětu. Jde o princip, který ve Švankmajerově pojetí spojuje rudolfinský manýrismus a surrealistický ,vnitřní model‘,“ dodává kurátor výstavy Richard Drury.

Výstavu Disegno Interno doprovodí bohatý program zahrnující i projekce filmů z dílny Jana Švankmajera, ale také série přednášek a komentovaných prohlídek. Veřejnost bude moci výstavu zhlédnout od 3. března do 4. srpna 2024.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym