Flapper Drones

flapper drone

Čech vytvořil drony, které mávají křídly a létají jako hmyz. Tancují s lidmi a zkoumají je vědci

Drony Matěje Karáska se pohyb naučily od hmyzu a ptáků. Jsou bezpečnější než ty klasické, zatím našly využití hlavně ve výzkumu.