Malá pokladna

malapokld

Na Fundlift.cz vstupuje Malá pokladna. Služba na evidenci tržeb, která chce vybrat 2 miliony Kč

Se zavedením elektronické evidence tržeb přišla především pro menší obchodníky další administrativní zátěž, pro kterou musí nejen vynaložit nějaké úsili, navíc si ale musí pořídit…