Tento web vám pomůže rozeznat potenciálně falešné zprávy a články od těch pravých

Filip HouskaFilip Houska

per
0Zobrazit komentáře

V poslední době jsou internetová média zaplavena mnohdy značně odlišnými, až zcela opačnými, zprávami a čtenář, který konzumuje obsah z jedné strany, nemusí být seznámen s obsahem ze strany druhé. Úhel pohledu se mu tím pádem zužuje a pokud se o danou problematiku nezačne zajímat důkladněji, může se stát, že z jeho „oblíbeného“ zdroje dostává falešnou „Fake news“ zprávu.

Právě na tento nešvar dnešní digitální společnosti chce zareagovat The Perspective, server, kde dotyčný získá přehled o rubu a líci konkrétního příběhu. Ať už se jedná o situace z politického, technologického, zábavního nebo sportovního dění.

spotifyxwaze

Přečtěte si takéŘidiči nyní mohou ovládat svou hudbu ze Spotify přímo z rozhraní navigace WazeŘidiči nyní mohou ovládat svou hudbu ze Spotify přímo z rozhraní navigace Waze

The Perspective shromažďuje zprávy (názory, domněnky) opačného vyznění a v článku je čtenářům nabízí v jistém porovnání s odkazem na oficiální zdroj. Dotyčný si tedy může utvořit či upravit názor na základě dvou odlišných scénářů během znatelně kratšího času, než kdyby pracně prohledával internet. Navíc může i hlasovat, ke které straně se přiklání.

Ty pravé informace až na prvním místě

Tento koncept je označován jako Trending Perspectives a není tím jediným, co lze na tomto zajímavě postaveném webu najít. Další prvkem je i sekce Essentials, jejíž obsah, který je psán redaktory serveru, založený na různých informacích (ať už oficiálních či z diskuzí) obou stran a poskytuje tak čtenářům ucelený článek s klíčovými body – například v rámci textu o tom, zdali je dobré pracovat z domova, se člověk může dočíst výhody a nevýhody této volby společně s různými statistikami.

per-2

The Perspective může sloužit i jako herní platforma, ovšem ne v pravém slova smyslu. Jedná se o challenge v rámci konkrétní mediální kauzy, kdy dotyčný pošle vybrané osobě článek, ke kterému se přiklání, a druhá strana má 48 hodin na to, aby si tento článek pročetla, zareagovala na něj a odeslala svůj pohled na věc v podobě publikovaného textu vyjadřující jiný postoj.

theperspective1

Diskuze (0)

Novinka

Anonym