Tepelné čerpadlo jako zákonem daná povinnost. V Nizozemsku plánují nařízení zavést v roce 2026

Změna se má týkat novostaveb a domů, které mění systém vytápění. Čerpadla doplní plyn, nad kterým se ovšem v Evropě stahují mračna.

Nizozemské novostavby by měly mít od roku 2026 tepelné čerpadlo jako povinnost

0Zobrazit komentáře

Úspory na energiích a ekologičtější způsob vytápění, to jsou dva největší benefity, kvůli kterým se pro tepelná čerpadla i u nás rozhoduje stále větší počet domácností. Zatímco jejich rozhodnutí je dobrovolné, v Nizozemsku by tomu tak od roku 2026 být nemělo. V tomto roce totiž vstoupí v platnost zákon, který bude instalaci tepelných čerpadel nařizovat.

Povinnost instalovat od roku 2026 udržitelnější systémy vytápění domácností je jednou ze snah, jak vymanit Nizozemsko ze závislosti na ruských dodávkách fosilních paliv. Nové nařízení by se mělo týkat novostaveb a domů, ve kterých bude docházet k výměně současného systému vytápění.

Plán počítá s instalací takzvaných hybridních tepelných čerpadel, tedy kombinace tepelného čerpadla voda/vzduch spolu s plynovým kotlem či jinou zelenou alternativou. Ty budovy, pro které nebude tento systém vhodný, mohou volit jiný způsob vytápění.

Podle evropských spotřebitelských organizací mohou tepelná čerpadla ve srovnání s konvenčními plynovými systémy vytápění snížit účty evropských domácností za energie až o jednu třetinu. Zároveň se mohou stát jedním z řešení, jak se zbavit zmiňované závislosti na Rusku.

Tepelná čerpadla dovedou zajistit ohřev i chlazení interiérů

Ve snaze prosazovat masivnější využívání systémů tepelných čerpadel ovšem hraje roli také tlak na větší udržitelnost při vytápění domácností. Pokud chce Evropa dosáhnout do roku 2050 titulu prvního klimaticky neutrálního kontinentu, jak bylo usneseno v rámci Zelené dohody pro Evropu, je podle Mezinárodní energetické agentury nutné již v roce 2025 přestat řešit vytápění plynem.

Například i Británie proto chce skutečně v roce 2025 zakázat instalaci plynových kotlů v novostavbách. Návrhy k podobným opatřením se již začínají ozývat i z Evropské komise, konkrétně se hovoří o možném zákazu využívání zemního plynu při vytápění v roce 2040.

Připomeňme jen, že v České republice vstoupí 1. září tohoto roku v platnost zákaz provozu teplovodních kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy či kotlů, které nejsou do žádné emisní třídy zařazeny. Původně se mělo toto nařízení dotknout všech nevyhovujících kotlů bez ohledu na to, jaký objekt vytápějí. V dubnu však bylo rozhodnuto posunout platnost tohoto nařízení o dva roky. Tato změna se však týká pouze těch kotlů, které slouží k vytápění domácností a staveb určených pro rodinnou rekreaci.

Tyto změny zvýšily poptávku po tepelných čerpadlech, díky čemuž mohou být aktuální čekací lhůty na instalaci tepelného čerpadla delší než jeden rok. S podobným scénářem počítá také Nizozemsko, které by již mělo vyjednávat s výrobci a dodavateli tepelných čerpadel o zajištění dostatečného množství zařízení pro bezproblémový přechod.

V zemi je aktuálně nabízena možnost dotace na 30 procent ceny tepelného čerpadla. Vláda navíc nyní vyčlenila 150 milionů eur, tedy 3,7 miliardy korun, na podporu instalace tepelných čerpadel do roku 2030. V České republice lze aktuálně díky takzvaným kotlíkovým dotacím získat na pořízení tepelného čerpadla až 180 tisíc korun.

Načítám formulář...