V Babě se bude lépe žít. Světově významná funkcionalistická kolonie projde rekonstrukcí

Rada hlavního města Prahy schválila studii revitalizace sídliště Baba a jeho okolí. Osada se dočká celkové obnovy i nového naučného okruhu.

baba-nahled

Foto: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Pražská vilová kolonie Baba projde rekonstrukcí

0Zobrazit komentáře

Prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie Baba představuje jeden z nejvýznamnějších příkladů českého modernismu. Patří navíc mezi šestici evropských kolonií projektu Werkbund. Ty vznikaly v rámci propagace funkcionalistické výstavby a nabízely experimentální řešení urbanismu i moderní způsob bydlení – finančně dostupný pro široké vrstvy. Právě Baba patří k těm nejzachovalejším, přesto se potýká s problémy souvisejícími se zastaralou infrastrukturou. Nyní se jí dostane péče, kterou si zaslouží.

Lokalita Baby je od roku 1993 městskou památkovou zónou a v roce 2020 získala společně s dalšími funkcionalistickými koloniemi Werkbundu značku Evropské dědictví. Dosavadní dílčí opravy v této oblasti však nebyly systematicky koordinovány, což je v případě takto cenného území z dlouhodobého hlediska problematické. Praha proto před dvěma lety zadala vytvoření koncepční studie revitalizace, kterou nyní Rada hlavního města schválila.

„Ačkoliv je Baba významným a památkově chráněným prostorem a architektura je zde velmi dobře zachována, veřejná prostranství uplynulými desetiletími přišla o své původní kouzlo, poměrně zašla a chystá se jejich celková obnova,“ říká první náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

„Koncepční studie byla zpracována především z důvodu koordinace veškerých zájmů v území. Tedy památkového, architektonicky-urbanistického a zájmu místních obyvatel. Nyní můžeme kombinovat a koordinovat veškeré probíhající paralelní projekty, zvýší se také efektivita vynaložených prostředků,“ dodává Hlaváček.

baba-clanek

Foto: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Osada Baba patří mezi šest evropských kolonií projektu Werkbund

Koncepční studii zpracoval multioborový tým vedený studiem ARCHUM architekti. Předpokládá komplexní rekonstrukci centrálního území, do kterého spadá městská památková zóna Baba. Architekti se zaměřili na zachování a rozvoj historické hodnoty území a zkvalitnění obytného prostředí pro místní obyvatele.

V plánu je také rekonstrukce sítí technické infrastruktury, která zahrne i hospodaření s dešťovou vodou. Osadu dále čeká obnova povrchů a dalších částí ulic a náměstí tak, aby došlo k posílení charakteru místa, zvýšení bezpečnosti, rozšíření bezbariérových cest pro chodce a zkvalitnění propojení se sousedními částmi města.

Se získáním označení Evropské dědictví jde ruku v ruce také zvyšování informovanosti o tomto území. Studie tak doporučuje vytvořit informační centrum, na které naváže naučný okruh pro turisty. Jeho součástí bude navigační systém a označení vil. Celý okruh má ale vzniknout tak, aby nerušil místní obyvatele.

„Proces začal analýzou oblasti, terénními průzkumy a rozsáhlým dotazníkovým šetřením. A to jak v řadách odborníků, tak především mezi místními obyvateli. Podněty a připomínky veřejnosti byly také sebrány na komentovaných vycházkách a při kulatých stolech s místními aktéry,“ komentuje zapojení veřejnosti Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Osada Baba je unikátní tím, že na rozdíl od jiných kolonií ji tvoří pouze individuální domy postavené na míru soukromým investorům. Mezi nimi byli například tehdejší ředitel Uměleckoprůmyslového muzea Karel Herain, přednosta referátu ministerstva školství a národní osvěty Václav Maule nebo grafik a designér Jaroslav Sutnar. Domy navrhovali významní architekti své doby Ladislav Žák, Josef Gočár, Pavel Janák, Oldřich Starý a další.

baba1

Foto: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy / archiv

Obytný soubor Baba byl vystavěn ve třicátých letech 20. století

Načítám formulář...

Diskuze (0)

Novinka

Anonym