Vídeň si začne vyrábět vlastní vodík. Město jím chce pohánět autobusy, průmysl i vytápět domácnosti

Rakouská metropole by se díky své vodíkové strategii mohla stát jedním z nejčistších měst Evropy. Metou je rok 2040.

Hlavní město Rakouska

0Zobrazit komentáře

Až 60 nákladních vozů či autobusů by mohl v ulicích rakouské Vídně každý den pohánět tzv. zelený vodík. Bezemisní palivo budoucnosti si chce město produkovat samo a kromě dopravy jej využívat i v průmyslu nebo ho začít míchat se zemním plynem a vytápět jím třeba domácnosti. To vše s cílem stát se do roku 2040 klimaticky neutrální metropolí.

Vídeň se k takovému činu zavázala a prostřednictvím městského výrobce i distributora energií Wien Energie a sesterské společnosti Wiener Netze buduje elektrolytickou stanici. Stavba objektu probíhá od konce loňského roku, přičemž hotovo by mělo být během letošního léta. Jakmile se provoz stanice o výkonu tří megawatt spustí, měla by být schopna denně dodávat 1 300 kilogramů zeleného vodíku. Ten bude vyrábět zmíněným elektrolytickým procesem, při němž se voda pomocí elektrické energie rozkládá na vodík a kyslík, který se dostává do ovzduší. Vodík je naopak stlačen a dále distribuován či skladován.

Aby se mohl vodík nazývat zeleným, je nutné k elektrolýze využívat energii z obnovitelných zdrojů. Vídeň ji chce získávat ze solárních, větrných a vodních elektráren. „Zařízení na výrobu vodíku bude postaveno v již existujícím provozním areálu regionálního provozovatele infrastrukturních sítí Wiener Netze. Při tom bude využita a ekonomicky modernizována doposud uzavřená část areálu a zároveň využita stávající infrastruktura. Veškeré použité technologie a stavební práce odpovídají nejnovějšímu stavu techniky,“ popsal pro CzechCrunch umístění stanice mluvčí Wien Energie Alexander Hoor.

vodkov-autobus-ve-vdni-wien-energie-max-kropitz-2-copyright_wien-energie-_-max-kropitz-min

Foto: Wien Energie / Max Kropitz

Vodíkový autobus provozovaný ve Vídni

Řešení, do kterého město investovalo 10 milionů eur, tedy bezmála 240 milionů korun, by mělo každý den poskytnout palivo pro provoz zhruba šesti desítek nákladních aut a autobusů. Vodík bude za tímto účelem dopravován také do již existující vodíkové čerpací stanice, která se nachází v areálu autobusového nádraží Leopoldau. Toto nádraží je domovem prvního vodíkového autobusu, který město pravidelně provozuje od listopadu 2022. Do roku 2025 by chtělo vodíkových autobusu provozovat hned deset.

Vídeň by se měla stát prvním městem v Rakousku, které rozvine úplný řetězec vodíkového hospodářství od výroby přes vlastní spotřebu až po prodej zákazníkům z oblastí mobility a průmyslu.

Svůj zelený vodík chce město začít v tomto roce přimíchávat také k zemnímu plynu. Za tímto účelem dojde k přestavbě elektrárny Donaustadt. Plyn by měl být obohacován vodíkem přibližně z patnácti procent, a to za účelem zelenějšího způsobu vytápění. Při spalování vodíku totiž vzniká jako odpadní látka pouze voda, nikoliv oxid uhličitý.

Stále se jedná o píseň vzdálené budoucnosti, Vídeň však všemi těmito kroky směřuje k naplnění svých závazků stát se do roku 2040 tzv. klimaneutrálním městem. Za tímto účelem byla vytvořena i komplexní vodíková strategie, jak z Vídně učinit hlavní vodíkové centrum Rakouska.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym