Vývojáři umí být princezny, ale v Evropě jsou státy, kde jsou za práci vděční, říkají šéfové SnapStacku

Mezi českými vývojáři je nulová nezaměstnanost. SnapStack vyvíjí software a staví pro klienty týmy vývojářů z různých evropských zemí.

dsc_8429

Foto: SnapStack

Vlevo zakladatel CEO technologické firmy SnapStack Ivan Ivanov a vpravo šéf business developmentu Predrag Kulić

Stačí mluvit anglicky a dokázat efektivně začleňovat vzdáleně pracující kolegy – to jsou prakticky jediné dvě podmínky, aby firma mohla využít takzvaný team leasing, tedy pronájem vývojářů na míru. Této oblasti se v Česku přes 10 let věnuje technologická společnost SnapStack, která se zaměřuje na vývoj softwaru a pronájem vývojových týmů do velkých firem. A její šéfové na současném trhu práce pozorují výrazné změny.

SnapStack firmám dodává vývojové týmy a naplno při tom využívá možností globalizace. „Náš obchod sídlí v Česku, ale nábor, odkud oslovujeme slovenské, polské, rumunské i české vývojáře, máme na Balkáně, převážně v Makedonii,“ vysvětluje Ivan Ivanov, šéf SnapStacku, který ho založil v roce 2012. Sám je původem z Makedonie, v Česku žije téměř dvacet let a je tak příkladem toho, že v digitálním světě hranice států nehrají velkou roli.

„Když chce firma rychle naškálovat vývojový tým, interní nábor bývá příliš pomalý,“ doplňuje ho Predrag Kulić, který má ve SnapStacku na starosti business development. „Když jsem ještě pracoval jako interní náborář, nedokázal jsem v Česku sehnat patnáct vývojářů za měsíc. Vývojáři na trhu prostě nejsou a jejich nábor je běh na velmi dlouhou trať s nejistým výsledkem,“ dodává.

SnapStack firmám nabízí team leasing, tedy možnost pronájmu týmu sestaveného ze specialistů, které si interně vychovávají a připravují na klientské projekty. Je to flexibilní alternativa k zaměstnávání vývojářů jako kmenových pracovníků, při nájmu firmě ale odpadají starosti a finanční náklady s onboardingem, pořizováním služebních notebooků, školením, péčí o motivaci zaměstnanců nebo vyplácením odstupného v případě výpovědi. SnapStack se smluvně zavazuje k tomu, že v případě, kdy vývojář nedodává podle objednávky nebo poruší podmínky dohody, ho firma do pěti pracovních dní nahradí.

Kromě team leasingu SnapStack své vývojáře využívá i k zakázkovému vývoji softwaru pro klienty, což je činnost, která tvoří 40 procent jeho tržeb – a vyvíjeli takto například centrální logistický systém mezinárodní dopravní společnosti Metrans. Služeb SnapStacku pro nájem externích kapacit pak využívají v Česku i svých evropských pobočkách nadnárodní firmy jako Deloitte, PwC, Volkswagen, T-Mobile, ale i ČSOB.

Team leasing

Po dobu projektu pracuje u zákazníka tým sestavený na míru danému projektu. Developeři, testeři, team leader a další IT experti komunikují nejčastěji s projektovým manažerem na straně zákazníka a účastní se porad vývojového týmu. Jde o prověřené zaměstnance dodavatele, který se stará o jejich motivaci a vzdělávání, aby garantoval expertní znalost a schopnosti. Členy týmu umí dodavatel nahrazovat, aby nedocházelo k výpadkům prací na projektech.

Body shopping

Nástroj pro nárazové doplnění kapacit interního IT oddělení. IT experta klient obvykle získá do druhého dne a jeho kapacity může v rámci pronájmu využívat dlouhodobě či krátkodobě. Někdy ho za výhodných podmínek může odkoupit do svého kmenového týmu.

Výhodou externího týmu je možnost ho velmi rychle rozšířit, nebo naopak zrušit, pokud jde o nárazové projekty. „Umíme dodávat hodně lidí hodně rychle. Pro jednu známou českou firmu jsme například poskládali externí tým sedmnácti specialistů a klientovi ho dodali za tři týdny. Tým byl složený z různých národností, Čechů, Slováků, Poláků a Rumunů a úspěšně nám u klienta funguje přes dva roky,“ ukazuje Kulić na příkladu rychlost, s jakou firmám odborníky umí nabídnout.

Od Česka na západ

Nábor českých vývojářů je pro firmy dlouhodobě komplikovaný a na trhu chybí specialisté v oblastech od analýzy přes vývoj, testing až po nasazení do provozu. Ivanov tak vnímá, že zatímco v Česku musí firmy kandidátům všemožně nadbíhat, předhánět se v nabízených benefitech a šponovat mzdy do absurdních čísel, v Evropě je možné najít vývojáře stejně kvalifikované, ne-li zkušenější, kteří budou za práci vděční a nemají tak vysoké finanční požadavky.

„Někteří čeští vývojáři umí být princezny. Neříkám, že všichni. Třetina našich interních vývojářů je z Česka a pracuje u nás dlouhodobě. Ale jen tady se nám čas od času stává, že domluvený člověk nedorazí na naplánovaný meeting s klientem, aniž by o tom dal vědět. Slováci, Rumuni a Poláci jsou za nabídku nového projektu obvykle mnohem vděčnější a na to, co si domluvíme, se můžeme téměř vždy spolehnout,“ popisuje Ivanov určité stereotypy, které si ověřil osobní zkušeností.

Bere to ale s úsměvem a doplňuje, že ne všichni jeho kolegové tyto rozdíly vnímají. Například Tomáš Gadza, který vede náborový tým SnapStacku přes pět let, to oproti šéfovi vidí v lepším světle – z jeho zkušenostní záleží vždy na typu člověka, protože spolehlivost je individuální vlastnost.

tomas-gadza-snapstackjpg

Foto: SnapStack

Tomáš Gadza má ve SnapStacku na starosti nábor

SnapStack aktuálně pracuje s paletou 90 vývojářů a technologických specialistů, z nichž je třetina v Česku, třetina v Polsku a část potom v Rumunsku. Týmy dlouhodobě pronajímá jak českým firmám, tak jejich pobočkám v sousedních zemích. Organický růst firmě už nestačí a v expanzi aktivně pokračuje směrem do rozvinutějších zemí, především do Německa, Rakouska, Švýcarska nebo Skandinávie. A podle názoru Ivanova není v západních zemích dostupnost vývojářů o moc lepší, naopak jsou místní firmy více otevřené spolupráci se zahraničními týmy.

Naši vývojáři za dva roky vystřídají klidně i tři různé projekty. Mnohem víc se naučí a mají vyšší motivaci.

„Podmínkou úspěšné spolupráce je především dobrá znalost komunikativní angličtiny. Někteří zákazníci vnímají vzdálenou spolupráci jako normální, někteří jako překážku. Covid nám ale ukázal, že umíme všichni fungovat bez problému vzdáleně a být také efektivnější než v kanceláři. SnapStack zákazníkům pomáhá i jinde, ať už je to domluvením osobní návštěvy našich vývojářů v sídle firmy nebo se zasláním zařízení, na kterém firma chce, aby vývojář pracoval,“ dodává Ivanov.

SnapStack pronájmem externích vývojářů klientům řeší i méně viditelné problémy. „Naši vývojáři za dva roky vystřídají klidně i tři různé projekty. Mnohem víc se naučí a mají vyšší motivaci. Klientovi tak přináší nové nápady a cenné zkušenosti z podobného prostředí, které jeho interní vývojáři nemají šanci získat,“ popisuje Ivanov a dodává, že klienti od nich chtějí vývojáře natrvalo zaměstnat do interního týmu, což jim SnapStack po domluvě obvykle umožňuje. Jedinou nevýhodou pronájmu týmu je totiž fakt, že vývojáři nepatří firmě a nelze je využít pro udržení know-how.

dsc_8332

Foto: SnapStack

Ivan Ivanov založil technologickou firmu SnapStack, která nabízí pronájem vývojářských týmů i zakázkový vývoj na míru

Firmy dávají nohu z plyn

Momentální situace na trhu práce je dynamická, především ve vývoji nových technologií. Velcí IT hráči slábnou a ti menší, inovativnější a agilnější, naopak posilují. Světové technologické společnosti preventivně propouštějí a problém visí ve vzduchu, v Česku vývojáři o práci nouzi zatím nemají. „Je tu prakticky nulová nezaměstnanost a trh je natolik nenasycený, že kdo přijde o místo u velké společnosti, okamžitě po něm skončí menší firma. Kdo si nenajde práci do měsíce, je spíš výjimkou,“ popisuje Kulić.

Co se ale podle jeho názoru mění, je preference firem, pro které je stále důležitější ověřování vývojářů. „Například ve Skandinávii padaly nedávno servery, protože někdo do firmy zavlekl škodlivý kód. My tak v rámci team leasingu nabídneme takzvaný background check, tedy službu, kdy ve spolupráci s firmou Scaut prověříme informace a reference, které kandidáti při pohovorech uvádějí,“ doplňuje Kulić. Službu plánuje SnapStack spustit v březnu.

Podle šéfa obchodu SnapStacku je „ve velkých korporacích aktuálně trendem zaměstnávání programátorů na hlavní pracovní poměr“, ke kterému se firmy uchylují z různých důvodů, například ze snahy o splnění podmínek pro čerpání dotací z Evropské unie. Druhý dechem ale dodává, že tento výkyv podle něj bude jen krátkodobou záležitostí: „Od roku 2016 jsem podobné změny nálad personalistů zažil už třikrát, nemyslím, že jde o nějaké drama, je to cyklický jev.“

Umíme firmám najít vhodné kandidáty kdekoliv v Evropě.

Převládající náladou na trhu je nejistota a vyčkávání. Ivanov by firmám v takové chvíli doporučoval spíše pronájem vývojových týmů, protože jde o způsob získávání pracovní síly, který lze bez velkých investic snadno navýšit nebo utlumit. „Firmy místo toho utlumují externí spolupráce teď a raději najímají zaměstnance, které trvá dlouho do projektu zaškolit a není jednoduché je v případě problémů propustit,“ zamýšlí se Ivanov.

SnapStack jde naproti i tomuto trendu a v únoru spouští novou službu s názvem SnapTalent. Ta už prošla kontrolou a získala veškerá povolení nutná pro fungování personální agentury, čímž SnapStack vychází vstříc zvýšené poptávce po kmenových zaměstnancích svých klientů. „Umíme firmám najít vhodné kandidáty kdekoliv v Evropě. Ta synergie tu je jednoznačná a věřím, že bude úspěšná,“ dodává ke vzniku nové služby Ivanov.

CC Premium

Partnerem článku je SnapStack