Za Prahou otevřelo inovační centrum. Vyšlo na 130 milionů a firmám v Česku má pomoct s technologiemi

Nové inovační centrum je umístěné v Dolních Břežanech a má propojit vědu a průmysl. Je vybavené technologiemi zaměřenými především na 3D tisk.

Iva BrejlováIva Brejlová

V novém centru v Dolních Břežanech budou firmy moci využívat především 3D tiskárny

0Zobrazit komentáře

Těsně za hranicemi Prahy, malý kousek na jih od hlavního města, je velmi specifická obec Dolní Břežany. Na první pohled nikoliv svým vzhledem – klasické náměstí lemují obvyklé domy, kousek za nimiž stojí modernější satelity. Ale zaměřením lidí, kteří se tu pohybují. Dolní Břežany mají podle posledního sčítání lidu o něco víc než čtyři tisíce obyvatel, vedle těch stálých ale taky neobvyklou hustotu vědců a technologických pracovníků. Obec se během let stala významným technologickým centrem Česka. A teď v tomto směru ještě posílila.

V Dolních Břežanech totiž právě slavnostně otevřelo inovační centrum Brain4Industry, které má sloužit jako prostor, ve kterém si české podniky budou moct vyzkoušet různé technologie v praxi a ověřit si, zda a jaký přínos pro jejich firmu budou mít. Centrum je vybavené nejmodernějšími zařízeními z oblasti 3D tisku a má podporovat zdejší průmysl, spojit jej s vědou a zaměřit se přitom především na malé a střední společnosti. A ty pošťouchnout do využití technologických možností.

Nová budova Brain4Industry je přitom jen pár kroků od dalších významných technologických center Česka a s jejich blízkostí taky ve svém fungování počítá. Jakmile si tu firmy vyzkoušejí technologie vytisknuté na 3D tiskárnách, pokud přejdou ulici, můžou využít zázemí v oblasti laserových technologií v centrech ELI Eric nebo HiLASE. Je možné ale také navázat u plazmatických technologií, senzoriky a umělé inteligence, materiálového výzkumu a vývoje a dalších, představuje si organizace.

„Průmyslová spolupráce dává práci našich vědců nový rozměr, kdy náš výzkum ihned slouží ve veřejném zájmu,“ říká Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR s tím, že Brain4Industry pomůže českým firmám k vyšší konkurenceschopnosti – a tím podpoří celou českou ekonomiku. „Lidský kapitál v kombinaci se špičkovou výzkumnou a vývojovou infrastrukturou je hlavní přidanou hodnotou inovačního centra. Návaznost na další pracoviště Akademie věd zajišťuje, že firmy budou mít přístup skutečně k těm nejmodernějším technologiím, jejichž přínos si budou moci ověřit v praxi,“ dodává Alexandr Dejneka, mimo jiné předseda řídícího výboru Brain4Industry.

Brain4Industry

Foto: Klára Horová, Brain4Industry

Nové inovační centrum Brain4Industry

dolní břežany

Stavba inovačního centra Brain4Industry

brain4industry

Foto: Daniel Kvapil, Brain4Industry

Inovační centrum Brain4Industry v Dolních Břežanech

Dolní Břežany, obec o zhruba čtyřech tisících obyvatel, neleží na žádné významné komunikační spojce, do centra Prahy nebo dalšího města je to od ní desítky kilometrů. Přesto se stala místem, kam v minulosti směřovalo významné množství peněz určených na inovace. Byla to především zásluha zesnulého starosty Věslava Michalika, za jehož šestnáctileté éry podle Českého rozhlasu obec dostala víc než miliardu na dotacích.

Michalik vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a kariéru původně začínal jako jaderný fyzik, do Dolních Břežan nasměroval mimo jiné výzkumné laserové centrum, jeden z největších výzkumných projektů v Česku, a obec se stala součástí pólu „STAR“, ve kterém dochází k významné koncentraci aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Pracují tu stovky vysoce specializovaných odborníků.

Právě v místním výzkumném laserovém centru je třeba i nejsilnější laser své kategorie na světě. Když vystřelí na plný výkon, vznikne prý nejteplejší bod ve vesmíru. Laserů je tu však víc a experimenty s nimi se používají na vývoj v oblasti biologie, medicíny, fyziky, chemie, materiálového inženýrství, vesmírného výzkumu i nanotechnologií.

Oboustranně výhodná spolupráce

Nové centrum vyšlo na 130 milionů korun. Další peníze mají v budoucnu postupně směřovat do vybavení budovy, tedy nových moderních přístrojů. Část peněz poslala Akademie věd, část přímo její Fyzikální ústav, oba subjekty jsou součástí konsorcia, které za centrem stojí.

Nejvíc budovu financoval projekt OP PIK, který spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu – tedy evropské fondy. Ty i vysvětlují, proč se peníze sunou za hranice Prahy, kde jsou specializovaní pracovníci méně očekávatelní. Prav

idla fondů totiž vylučují investice do hlavního města.

V očích zástupců AV ČR mají výsledky vědeckého výzkumu sloužit především veřejnosti. Bez toho, aby si je však tato veřejnost, respektive firmy, vyzkoušely, se to však jen těžko stane. Nebude to zcela zadarmo – ale i díky příspěvku z EU má jít o výhodné podmínky.

„Vědci AV ČR rádi a hojně spolupracují se soukromým sektorem, máme zhruba 400 společných projektů a přímých kontraktů ústavů AV ČR s českými podniky,“ říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová s tím, že spolupráce je oboustranně velice výhodná. „Vědě i průmyslu přináší vzájemný kontakt nový pohled a inspiraci pro výzkum a vývoj v dlouhodobém horizontu. Prozíravé podniky i vědci napříč obory si to již dlouhou dobu uvědomují,“ dodává. Mezi dlouhodobé partnery těchto vědců z řad firem patří mimo jiné Česká zbrojovka nebo Sigma Výzkumný a vývojový ústav.

Brain4Industry je konsorcium, které bylo založené Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, jejím Ústavem termomechaniky, výzkumným a vývojovým Cardam Solution, Středočeským inovační centrem i vědecko-technologickým klastrem STAR. A za partnery má další významné organizace.

Dlouhodobým cílem, který zmiňuje, je pomoci české ekonomice posunout se směrem k ekonomice založené na znalostech. Kromě zmíněného má pomáhat podnikům třeba s přechodem k aplikacím využívající algoritmy umělé inteligence či využíváním výrobních laserových technologií v každodenních procesech.