Založit firmu, zlikvidovat firmu a jet kolem světa. Zemědělská univerzita nabízí možnost vzdělání skrze reálné podnikání

timikatemia-prague5

Foto: Tiimiakatemia Prague

Budova Provozně ekonomické fakulty ČZU, pod kterou Tiimiakatemia Prague spadá

0Zobrazit komentáře

Dlouhé hodiny sezení v lavicích, pasivní naslouchání výkladu látky a jen minimální zapojení do hodiny. To je realita, která je stále běžně k vidění na mnoha základních, středních, a dokonce i vysokých školách v celé České republice. Neplatí to však, pokud nastoupíte na Tiimiakatemia Prague, unikátní program pod Českou zemědělskou univerzitou v Praze, který nabízí zisk bakalářského titulu i řady cenných zkušeností.

Byť může Tiimiakatemia znít jako kouzelné zaklínadlo, ve skutečnosti se jedná o vzdělávací přístup, který byl vytvořen ve Finsku. V ráji evropského vzdělávání vytvořili program, který staví na praktickém přístupu, v němž se praxe upřednostňuje před teoretickými znalostmi.

Jádro celého vzdělávacího programu tvoří týmy. „Do nich se rozdělíme ve druhém týdnu studia. Vždy vzniknou dva týmy po zhruba patnácti až dvaceti členech, a to na základě osobnostních testů,“ vysvětluje Tereza Onderková, studentka druhého ročníku Tiimiakatemia Prague.

Obsahem činnosti každého týmu je založení a správa týmové společnosti. K jejímu založení dochází během prvního ročníku a studenti si procházejí všemi náležitostmi, které jsou se založením reálného podniku spojeny. Od vytváření stanov přes konzultace s právníky a notáři až po finální zapsání do obchodního rejstříku.

timikatemia-prague6

Foto: Tiimiakatemia Prague

Jeden z ročníků Tiimiakatemia Prague

Potřebné znalosti studenti získávají pomocí aktivit nazvaných Reading, Training a Practice. „V rámci Training se pravidelně scházíme na týmových dialozích a probíráme záležitosti týmu. Reading je naše samostatné vzdělávání. A Practice zahrnuje naše projekty a spolupráce s reálnými zákazníky,” objasňuje další studentka druhého ročníku programu Viktorie Ďásková.

Zda studenti prostřednictvím všech tří vzdělávacích metod nabrali dostatek znalostí, je následně ověřováno u zkoušek. Během nich týmoví podnikatelé, jak sami sebe studenti nazývají, prokazují načerpané zkušenosti z praxe podložené teoretickými znalostmi. „U zkoušek se hodnotí, jak se nám povedlo teorii z knih převést do našich projektů, co nového jsme se naučili, jak jsme reflektovali chyby a podobně,“ říká Ďásková.

Aby bylo na cestu kolem světa

O svou společnost studenti pečují po celou dobu studia a sama univerzita do ní nijak právně ani majetkově nevstupuje. Členové týmu tak celý svůj projekt rozjíždějí s ryze vlastními financemi. „To, jak se ve společnosti budou řešit finance, je na každé z nich. V našem obchodním družstvu Aconditor máme společný bankovní účet a pod ním projektové podúčty,“ prozrazuje Ďásková.

Na studentech pak je i důležité rozhodnutí, co se bude se společností dít po dokončení studia. „Tuto otázku budeme řešit ve třetím ročníku. Pravděpodobně budeme společnost likvidovat a vyzkoušíme si tak i tento proces. Nicméně je pro nás tato otázka stále otevřená a budeme se zamýšlet i nad dalšími možnostmi. Například že by někteří v družstvu i nadále zůstali a dále v něm podnikali,“ vysvětluje.

„Stejně tak nás čeká otázka toho, jak si budeme na konci studia peníze dělit. Původní filozofie Tiimiakatemia je cesta kolem světa na konci studia, která se z těchto peněz může hradit,“ dodává Ďásková. V úvahu ovšem připadá i ten scénář, že se společnost nepodaří udržet při životě až do konce studia.

„S touto situací jsme se ještě nesetkali, nicméně pokud by k tomu došlo, založíme si společnost novou, poučíme se z chyb a budeme pracovat na tom, aby se situace neopakovala,“ přibližuje jednadvacetiletá studentka.

Reální klienti, reálné problémy

Mezi projekty týmových společností, které jsou výsledkem Tiimiakatemia Prague, patří například úklidová agentura Modrý Žralok, marketingová agentura Mark Me, batikovaná móda To Be a Real Friend či již zmíněné obchodní družstvo Aconditor, jehož členové pracovali také na projektu Útulnoff.

Toto netradiční ubytování, kombinující pohodlí s pobytem v korunách stromů nedaleko Plzně, je ukázkou širokého rozpětí aktivit, do kterých se mohou studenti v rámci studia pouštět. Projekt, za nímž stojí farma rodiny Moulisových, se stal součástí akce Birth Giving, jež je další ze základních vzdělávacích metod na Tiimiakatemia.

timikatemia-prague4

Foto: Utulnoff

Pohled do korun stromů na ubytování Utulnoff

Studenti během ní pomáhají reálným zákazníkům přicházejícím s reálnými problémy týkajícími se jejich podnikání a mohou si tak teorii vyzkoušet přímo v praxi. V případě projektu Útulnoff pomohli členové týmu Aconditor s marketingem, analýzou trhu a celkovou tvorbou brandu spolu s PR.

Za svou práci dostali náležitou finanční odměnu, kterou mohli dále využít dle svého uvážení. Práce na projektu pro ně představovala také další cenný zářez do portfolia, se kterým budou moci své schopnosti prezentovat učitelům. Mezi ně patří certifikovaní kouči, k dispozici jsou však také externisté a lidé z praxe.

Zároveň se výuky účastní i klasičtí učitelé ČZU, kteří jsou k dispozici pro odbornou konzultaci a také zkouší z jednotlivých předmětů. Výuka probíhá v českém jazyce, přičemž některá literatura a komunikace se zahraničními studenty zahrnuje nutnost znalosti angličtiny.

timikatemia-prague1

Foto: Tiimiakatemia Prague

Lektoring probíhá pod vedením zkušených pedagogů

Na univerzitě je program Tiimiakatemia bezplatně přístupný od roku 2019 a v každém z dosavadních třech ročníků je přibližně 30 až 40 studentů. Mezi zájemce o finskou formu vzdělávání patří nejčastěji absolventi gymnázií a obchodních akademií.

Ti všichni se snaží z jednotlivých střípků svých úspěchů i neúspěchů seskládat mozaiku kreditů, díky kterým nakonec dosáhnou až na vytoužený vysokoškolský titul. Na rozdíl od kolegů z jiných, konzervativnějších vzdělávacích programů jej však přebírají nabití reálnými zkušenostmi z praxe, díky nimž mají ve svých vlastních podnikatelských začátcích výraznou výhodu.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym