Že nemají udržitelné investice dostatečné zhodnocení? Čísla mluví opačně a celý trh rychle roste

Spoluzakladatel investiční platformy Fondee Jan Hlavsa vysvětluje, proč mohou investice do udržitelnosti přinášet nejen dobrý pocit, ale i zisk.

hlavsa-fondeeKomentář

Foto: Fondee

Jan Hlavsa, spoluzakladatel startupu Fondee

0Zobrazit komentáře

Komentář Jana Hlavsy, CEO Fondee. Mezi investory dnes pozoruji dva velké trendy. Jednak rostoucí popularitu burzovně obchodovaných fondů zvaných ETF, díky kterým mohou lidé investovat diverzifikovaně a na pár kliknutí v mobilní aplikaci. Zároveň ochotu podporovat takové firmy, které nehledí jen na svůj zisk, ale i na environmentální a společenský dopad, který jejich byznys přináší. Investoři totiž vědí, že sázka na udržitelná aktiva se v dlouhodobém měřítku vyplácí. Tohle je pět důvodů, které mě utvrzují v přesvědčení, že dnes můžeme investovat odpovědně a zároveň s výnosem.

Pokud investujete, možná jste se setkali se zkratkou ESG. Ta se pro mnoho z nás stala důležitým faktorem při sestavování portfolia. Skrývá se pod ní takový přístup k investicím, který kromě výnosnosti zohledňuje i to, jak odpovědně přistupují firmy k environmentálním (Environmental) a společenským problémům (Social) a jak kvalitně jsou řízeny (Governance).

Udržitelnost je dnes silné téma. Nevyhýbá se ani investorům, zejména těm mladším. Podle portálu Impactivate zohledňují ESG hodnoty při výběru investic čtyři z pěti lidí generace Z a 89 % mileniálů předpokládá, že finanční poradce důkladně prověří ESG faktory investice, než jim ji doporučí. Udržitelnost neberou na lehkou váhu z dobrého důvodu – vědí totiž, že to, do čeho investují, formuje svět, ve kterém budou žít. Sázkou na ESG mohou navíc snáze dosáhnout svých finančních cílů.

Níže představuji pět důvodů, proč jsem o tomto tvrzení přesvědčen.

Odpovědnost růže přináší. Investorům i firmám

Investování dle ESG kritérií nepřináší firmám jen dobrý pocit. Zlepšuje také jejich finanční výsledky. Jak je to možné? O udržitelné zboží je stále větší zájem a spotřebitelé jej aktivně vyhledávají. Odpovědný přístup také pomáhá snížit náklady a zvýšit provozní zisk.

Podle McKinsey až o 60 %. Takový vývoj se samozřejmě promítá i do ceny akcií. Ohled firmy na udržitelnost také příznivě ovlivňuje spokojenost zaměstnanců, a tedy i produktivitu. Takové společnosti podle studie z London Business School dosahují téměř o čtyři procenta vyššího ročního zhodnocení akcií než ostatní firmy ze stejného odvětví.

Udržitelné investování je výnosné

Investujeme, abychom vydělali. Zlí jazykové však tvrdí, že se udržitelnost a výnosnost vzájemně vylučují. Tuto obavu potvrzuje i průzkum Morgan Stanley. Jeho výsledky ukazují, že lidé od udržitelných investic nejvíce odrazuje, že jim nepřinesou dostatečné zhodnocení. Čísla ale mluví opačně a ukazují, že mezi svými hodnotami a výnosy volit nemusíme.

Poskytovatel finančních služeb Morningstar ve své analýze porovnal finanční výkonnost firem, přičemž se zaměřil na průměrné výnosy udržitelných ETF. Ukázalo se, že během pěti let překonalo index S&P 500 každé udržitelné ETF. Průměrné zhodnocení fondů, které následovaly ESG kritéria, bylo až o téměř 2,5 procentního bodu vyšší. Pokud tedy chcete investovat odpovědně, kompromisy dělat nemusíte.

ESG chrání před riziky

Udržitelné investice snáze odolávají krizím. A to nemluvím jen o rozsáhlých ekonomických a společenských problémech, do kterých nás uvrhla nedávná pandemie. Firmy, které si udržují vysoké ESG hodnocení, vzdorují i specifickým rizikům a individuálním kauzám, jako jsou úniky osobních dat, poškození přírody, daňové podvody nebo korupční skandály.

I proto například podle Morgan Stanley klesaly odpovědné fondy v období vyšší kolísavosti trhu průměrně o 20 procent méně než klasické. Pokud firma k ESG kritériím přistupuje naopak lehkovážně, může mít jejich nedodržování dalekosáhlé následky. Taková zjištění přinesl článek CBNC, podle jehož autorů způsobily tyto kauzy dvouletý propad ceny akcií a u téměř dvou třetin firem podprůměrný výkon.

Udržitelný trh roste čtyřikrát rychleji než klasický

Zájem o udržitelnost stoupá, a proto lidé do ESG investují stále více. Global Sustainable Investment Alliance, která trh udržitelných investic sleduje, zjistila, že zatímco v roce 2012 tvořila odpovědná aktiva necelých 22 procent všech aktiv, o osm let později to bylo již 36 procent. Průměrný roční růst CAGR (složené roční tempo růstu) navíc ukázal, že trh odpovědných investic roste téměř čtyřikrát rychleji než trh s klasickými investicemi.

Investovat udržitelně je snadné

Kouzlo ETF vždy spočívalo v jejich jednoduchosti. Spousta investičních platforem vám dnes akciové „smoothie“ (jak se ETF často přezdívá) samo namíchá a nabídne i jeho udržitelné alternativy. Stejně jako jste na pár kliknutí mohli začít investovat do ETF, můžete stejně snadno investovat do společensky a environmentálně odpovědných aktiv. Jak si firmy ve vašem portfoliu vedou, si pak můžete zkontrolovat skrze ESG rating.

Odpovědnost už tak není tématem jen pro ekologické aktivisty, ale pro každého, kdo investuje do své budoucnosti. Do udržitelných investic proudí stále více peněz a firmy si uvědomují, že se jim takové smýšlení ekonomicky vyplatí. Nebudu vám slibovat vzdušné zámky a zaručené každoroční výnosy. Stále se pohybujeme ve světě investic, který je neodmyslitelně spojen s kolísavostí trhu. ESG vám však nabízí obojí a bez kompromisů – investovat podle svých hodnot a zároveň výnosně.

Rubriku Investice podporujíxtb_online-investing_logo_rgb-1jet-investment_logo_srgbjt-bankaamundi