Ztráty na ledovcích v číslech. Za 25 let přišla Antarktida o biliony tun ledu a situace se horší

Sedm a půl bilionu tun ledové masy se rozpustilo za posledních 25 let v oceánu kvůli tání v Antarktidě. A to je problém, který může mít dopad na celý svět.

ledovec

Foto: Derek Oyen/Unsplash

0Zobrazit komentáře

Od roku 1997 se zmenšilo více než 40 procent antarktických šelfových ledovců, přičemž téměř polovina z nich nevykazuje žádné náznaky změny k lepšímu. Tak zní výsledky studie, která hledala spojitost mezi táním ledovců a klimatickou změnou.

Podle vědců z univerzity v Leedsu spočívá největší problém Antarktidy v teplé vodě, která její ledy omývá na západní straně. Proto Antarktida na západě taje daleko rychleji než na východě, kde je omývána chladnější vodou a stav ledovců se zde drží stejný, případně se i zvětšují.

Na základě výpočtů vědci zjistili, že mezi roky 1997 a 2021 přišla Antarktida o zhruba 67 bilionů tun ledu, zatímco přibylo kolem 59 bilionů tun ledu. Sečteno a podtrženo, Antarktida přišla za přibližně 25 let o 7,5 bilionu tun ledové masy, která se v podobě sladké vody dostala do oceánu.

Problém spočívá v tom, že tající šelfové ledovce představují bariéru před ještě rychlejším táním ostatní ledové masy. Benjamin Davison, vedoucí prováděné studie řekl: „Očekávali jsme, že většina šelfových ledovců projde cyklem rychlého, ale krátkodobého zmenšování. A pak se pomalu znovu rozrostou. Místo toho vidíme, že téměř polovina z nich se zmenšuje bez známek zotavení.“

Nejvíce ledu za sledované období pozbyl šelfový ledovec Getz, a to 1,9 bilionu tun. Pouze pět procent z této ztráty bylo způsobeno odlomením velkých kusů ledů do moře, většina zmizela postupným táním. Podobná situace byla i na šelfovém ledovci Pine Island, který ztratil během sledovaného období 1,3 bilionu tun ledu, přičemž dvě třetiny objemu zmizely táním.

Vědci se během svého výzkumu opírali o více než 100 tisíc satelitních snímků a upozorňují, že uvolňovaná sladká voda může tím, že naředí slanou oceánskou vodu, negativně ovlivňovat mořské proudy, jež se starají o distribuci tepla a živin do celého světa.

Nejnovější studie z Leedsu se připojuje k dalšímu z nedávných zjištění, které varuje před pravděpodobně dvojnásobně rychlejším oteplováním Antarktidy oproti zbytku světa. Oteplování by navíc mělo být výraznější, než předpovídají modely klimatické krize.