Tesla oznámila, že jen v Česku se díky ní nedostaly do ovzduší téměř 3 tisíce tun oxidu uhličitého

tesla-model3-solar-roof-powerwall

Foto: Tesla

Domácnost oddaná výrobkům značky Tesla

0Zobrazit komentáře

Tesla je společností, které skutečně záleží na ochraně životního prostředí, čemuž její produkty, nejen v podobě elektromobilů, značně napomáhají. Vyplývá to alespoň ze zprávy nazvané Impact Report, ve které se společnost zaměřila na produktivitu svých výrobků a na jejich dopad na životní prostředí. Tento manifest ekologické šetrnosti společnosti však neukazuje vše podstatné.

Od počátku své existence vyrobila kalifornská automobilka přes půl milionu kusů elektromobilů, které dohromady ujely více než 16 miliard kilometrů. Podle Tesly měly všechny tyto vozy předejít produkci CO2 o objemu 4 milionů tun, přičemž jen v České republice mělo být takto zabráněno produkci 2 685 tun CO2, které by jinak skončily v našem ovzduší.

Tesla ve svém výpočtu vychází z úspory paliva, které by jinak spotřebovaly konvenční vozy. Její výpočet je však podle některých velice sporný, a to z toho důvodu, že Tesla spotřebu vozů a následnou emisi CO2 výrazně navyšuje. Tesla ve své zprávě výrazně glorifikuje i produkty Tesla Energy, tedy práci své energetické divize, která vyrábí solární a energetické produkty pro jednotlivé domácnosti i celé státy.

tesla-superchargers

Foto: Tesla

Elektromobily Tesla u nabíjecích stanic

Produkce solární energie přesáhla 13,25 terawatthodiny (TWh) a výrazně tím předčila celkový objem elektrické energie spotřebované vozy Tesla o objemu 5,26 TWh. Tesla tedy přinesla do sítě více čisté sluneční elektrické energie, než spotřebovaly její elektromobily. Tím si automobilka tak trochu žehlí fakt, že energie, kterou se vozy dobíjejí, nepochází vždy ze zdrojů šetrných vůči životnímu prostředí, což však automobilka ve zprávě neuvádí.

„Šetrné“ továrny

Kromě produktů se Tesla zmiňuje i o změnách, které probíhají v jejích továrnách v rámci snižování ekologického dopadu. Například ve Fremontu, kde se momentálně vyrábí Modely S, X a 3, Tesla instalovala jeden z prvních Battery Packů, který monitoruje spotřebu energie celého závodu a během špičky řídí odběry ze sítě. Tesla do svých závodů zároveň instaluje energeticky nenáročná zařízení, vylepšené výrobní systémy a na střechy umisťuje solární panely.

tesla-gigafactory1

Gigafactory 1

Ukázkou energeticky optimalizované továrny by měla být Gigafactory 1 stojící v Nevadě, která byla postavená přesně podle představ automobilky. Střecha továrny je uzpůsobená k instalaci solárních panelů, využívá přirozený proces získávání suchého vzduchu a během chladných nocí v nevadské poušti ochlazuje vodu, která je přes den využívána ve výrobním procesu. Problémem však je, že společnost již nepřináší komparaci s ostatními automobilovými producenty.

Tesla sice uvádí, že ona sama se v roce 2017 podílela na produkci 282 tisíc tun CO2, které vznikly výrobou, provozem, poskytováním služeb nebo nabíjecími stanicemi, ale již neuvádí, že se toto číslo od jiných automobilových výrobců zase tolik neliší. Jak upozorňuje magazín Bloomberg, například Ford uvedl, že ročně vyprodukuje 4,4 milionu tun CO2, což je sice několikanásobně vyšší číslo, ovšem roční produkce Fordu je oproti Tesle výrazně vyšší. Jen v loňském roce prodal Ford po celém světě necelých 6 milionů vozů.

Problém do budoucna

Velké diskuse se vedou i nad bateriovými články, jejichž výroba je pro životní prostředí velmi náročná, a stále není dostatečně uspokojivě vyřešen způsob jejich likvidace. I na toto téma Tesla ve své zprávě naráží a přichází s řešením v podobě recyklace bateriových článků. Chce z již nepoužitelných článků získávat potřebné prvky, jako je měď, hliník, lithium či kobalt, a ty dále využívat ve výrobě článků nových. Tesla tento způsob recyklace baterií prozatím vyvíjí a je otázkou, jak daleko se v procesu recyklace dostane.

tesla-powerpack1

Foto: Tesla

Tesla Powerpack

Automobilce Tesla rozhodně nemůžeme odepřít to, že dělá elektromobilitě velké jméno a výrazně se podílí na jejím prosazení po celém světě. Pro zákazníky i investory by ale bylo rozhodně lepší, kdyby Tesla přinesla větší množství dat týkajících se jejího dopadu na životní prostředí, a to i těch, která by jí tolik nelichotila. U elektromobilů totiž není stále jasný poměr mezi přínosem a zátěží, které budou pro životní prostředí představovat, a jasná data by mohla pomoci v budoucí komparaci vlivu elektromobilů a samotné Tesly na životní prostředí.

Pro Teslu totiž bude do budoucna stále těžší vykazovat čísla týkající se tohoto dopadu v takových hodnotách, které bude moci v poklidu prezentovat veřejnosti. Důvodem je zvyšující se poptávka, která žene výrobní tempo do stále vyšších otáček, a časem si bude vyžadovat vznik zcela nových výrobních továren.