400krát účinnější než stromy. Unikátní bioreaktor pohlcuje oxid uhličitý pomocí řas a umělé inteligence

Tomáš ChlebekTomáš Chlebek

eos-bioreactor

Foto: Hypergiant

Eos Bioreactor je soběstačná jednotka přetvářející CO2, světlo a vodu na řasovou biomasu

0Zobrazit komentáře

Přinejmenším ze základní školy by měli všichni vědět, že, zjednodušeně řečeno, zelené rostliny pohlcují oxid uhličitý a jsou tak důležitým prostředkem pro snižování jeho koncentrace v atmosféře. Většinou se v této souvislosti mluví o stromech, u nichž může být z hlediska efektivity za nevýhodu považována poměrně vysoká náročnost na prostor. Americká firma Hypergiant Industries nicméně vyvinula bioreaktor, který prostřednictvím řas absorbuje CO2 a přetváří ho na ekologické palivo.

Chlorella Vulgaris je druh zelené mikrořasy s údajnou schopnosti pohlcovat v poměru k vlastnímu objemu více oxidu uhličitého než kterákoliv jiná rostlina. Kolem ní je postaveno celé zařízení s názvem Eos Bioreactor, který připomíná futuristický počítač chlazený tekutinou a na první pohled díky svým barvám také Xbox.

Rozměry bioreaktoru činí 90 × 90 × 210 centimetrů a vzhledem ke svému designu i nárokům na prostor je určený zejména pro použití v urbanizovaných prostředích. Svou činností může například přispívat ke snižování celkového dopadu určité budovy na životní prostředí.

hypergiant-industries-eos-bioreactor_1

Foto: Hypergiant

Vodní mikrořasy CO2 absorbují ze znečištěného ovzduší rozpuštěného ve vodě

Bioreaktor funguje na relativně jednoduchém principu využívajícím přírodní procesy, ale pro vysokou optimalizaci je kombinuje i se strojovým učením. Řasám se velmi dobře daří ve znečištěném ovzduší plném oxidu uhličitého, který vedle světla a vody potřebují k životu. Jsou tedy umístěny do nádrže s vodou s přívodem vzduchu a následně pro co nejvyšší míru vystavení světlu prováděny systémem úzkých trubiček.

Jejich metabolismus skleníkový plyn přetváří na potřebné živiny, generujíc množství biomasy a čistého vzduchu s vysokým procentem kyslíku. Ta je sbírána samostatným systémem, který prostřednictvím umělé inteligence neustále propočítává ideální množství řasy v reaktoru tak, aby absorbovala co nejvíce oxidu uhličitého.

lime-kolobezky-praha

Přečtěte si takéElektrické koloběžky Lime v Praze za rok pokořily milion jízd. Příští rok přijede vylepšený a odolnější modelElektrické koloběžky Lime v Praze za rok pokořily milion jízd. Příští rok přijede vylepšený a odolnější model

Výsledná biomasa může být použita k mnoha účelům – chlorella vulgaris se už dlouho používá jako kvalitní zdroj proteinů a dalších živin v příměsích do jídla a doplňcích stravy. Má potenciál poskytnout také mnohem lepší alternativu k biopalivům jako jsou sója, kukuřice a řepka.

hypergiant-industries-eos-bioreactor_3

Bioreaktor sám reguluje svou funkci prostřednictvím umělé inteligence

Také biopaliva však v mnoha případech produkují velké množství skleníkových plynů, a proto je lepší získané řasy použít například v kosmetice, pro výrobu rozložitelných plastů, hnojiv nebo dokonce uhlíkově neutrálních uhlíkových vláken. Nedávno jsme také psali o tričku značky Vollebak, které je vyrobené z řas.

Řešení velkých problémů lidstva

Eos Bioreactor je díky použitým řasám a technologiím pro optimalizaci jejich aktivity až 400krát efektivnější než stejný strom stejné velikosti. Přepočítáno naopak to znamená schopnost pohlcovat CO2 v míře odpovídající zalesněné ploše o rozloze 0,4 hektaru. Podobné statistiky však samozřejmě neznamenají, že bioreaktory mohou nahradit stromy, které jsou důležité z mnoha jiných důvodů než jen kvůli schopnosti snižovat množství skleníkových plynů v atmosféře.

Zakladatel a šéf Hypergiant Industries Ben Lamm neskromně říká, že obecným záměrem firmy je využívat ty nejpokročilejší technologie k řešení velkých problémů lidstva. Přemíra oxidu uhličitého patří k těm největším a objevují se kvůli ní i úvahy o objevování vesmíru ve snaze najít nový domov.

hypergiant-galactic-systems-team

Foto: Hypergiant

Chad Brinkley, Mike Johnson a zakladatel Ben Lamm z Hypergiant Industries

„Nechci, abychom kolonizovali vesmír proto, že utíkáme z naší domovské planety. Toto zařízení představuje jednu z našich prvních snah zaměřených na zlepšení planety, na které jsme,“ vysvětluje Lamm.

Výzkum snažící se přirozené biologické procesy využít pro čistění vzduchu a produkci „čistých“ zdrojů energie probíhá už mnoho let po celém světě. Hlavní přínos Hypergiant Industries tak spočívá v dosažení spolehlivosti technologie a její integrace do efektivního produktu, připraveného ke vstupu na trh.

Eos Bioreactor do tohoto bodu zatím tak docela nedospěl, jelikož je stále ve fázi funkčního prototypu. Firma ale plánuje zařízení výrazně přiblížit prodejní verzi v průběhu příštího roku. Na konci toho letošního navíc zveřejní technologické nákresy svého bioreaktoru, aby podnítila k vývoji podobných řešení i ostatní.