Na letošním Super Bowlu bude 50 tisíc kelímků. Všechny byly v ekologické snaze vyrobeny z hliníku

Tomáš ChlebekTomáš Chlebek

super-bowl-aluminium-cup-1

Foto: Matthew Noel/Centerplate

Jeden ze symbolů velkých společenských akcí, nápojový kelímek, na letošním Super Bowlu dostal výrazně inovovanou formu

0Zobrazit komentáře

Americký Super Bowl je jednou z největších sportovních událostí na světě, které se na obřích stadionech účastní desítky tisíc lidí. Kromě kulturního má tedy také velký ekologický význam, například kvůli množství zkonzumovaného jídla a nápojů. Ve světě se v posledních letech rychle šíří používání omyvatelných vratných plastových kelímků, organizátoři Super Bowlu se ale letos rozhodli pro trochu jiné řešení – hliníkové kelímky.

V současnosti jsou dvěma nejrozšířenějšími způsoby boje se zamořováním planety plastem recyklace a nahrazování jednorázových obalů. Nejlepší je produkci plastu, která je dnes naprosto všudypřítomná, co nejvíce omezit, protože možnosti jeho recyklace jsou poměrně omezené. Polymerové obaly, nádoby i další výrobky jsou komplexními chemickými sloučeninami a je prakticky nemožné je opět rozdělit.

To znamená, že slovo recyklace by se ve spojitosti plastem mělo používat v uvozovkách, protože například ze starých plastových lahví na nápoje nelze znovu vyrobit nové. Místo toho se materiál z nich použije k výrobě něčeho jiného, třeba kontejnerů pro plastový odpad. Jak ve videu vysvětluje magazín The Verge, tento řetězec má svůj konec a polymerové sloučeniny tak dříve nebo později vždy končí na skládce či ve spalovně.

super-bowl-hard-rock-stadium

Letošní Super Bowl se koná v Hard Rock Stadium s kapacitou kolem 70 tisíc míst

Hliník je naproti tomu plně recyklovatelný, téměř donekonečna. Aby byl však oproti umělé alternativě více udržitelný, jeho recyklace je zároveň zcela nutná. Těžba hliníku je totiž energeticky více náročná než výroba plastu a navíc je s ní spojena velká, ekologicky náročná infrastruktura těžebních míst. Například Apple tak vyrábí nové MacBooky Air a Macy Mini kompletně z recyklovaného hliníku a do budoucna má dokonce v plánu nově vytěžené materiály ze svého dodavatelského řetězce zcela eliminovat.

Pro letošní Super Bowl odehrávající se v Hard Rock Stadium ve městě Miami na Floridě bylo vyrobeno 50 tisíc hliníkových kelímků se záměrem zlepšit environmentální status akce. Jejím pořadatelům se už loni podařilo splnit cíl nevyvézt téměř nic na skládky, jelikož zkompostovali, zrecyklovali nebo znovu použili 91 % vzniklého odpadu. Je ovšem otázka, zda se letos nejedná o nedůsledné naskočení na trend hliníkových nádob, protože se má jednat o jednorázové, tedy nevratné kelímky.

Firma Ball Corporation, která kelímky vyprodukovala, řekla, že byly vyrobeny ze stejného materiálu jako klasické nápojové plechovky. To by mělo znamenat kolem 70 % recyklovaného hliníku, přičemž se pochopitelně počítá i se znovuvyužitím materiálu pro další produkci. Ve srovnání s jednorázovými plasty se tedy jedná o krok vpřed. Přesto by bylo ideálním stavem zavedení procesů, které by umožnily kelímky použít znovu, aniž by musely projít celým energeticky náročným procesem recyklace. 

Centerplate Ball Corporation and Bud Light

Foto: Matthew Noel

Hliníkové kelímky budou používat i stánky firem PepsiCo a Bud Light

Je přitom možné, že o zlepšení situace se do určité míry postarají sami návštěvníci Super Bowlu. Použité hliníkové kelímky jsou totiž relativně pevné a opatřené logem akce. Pro mnohé by se tak mohly spíše než jen kusem odpadu stát památným předmětem, který si odnesou domů a budou ho dlouho používat.

Firma Centerplate, která pro Hard Rock Stadium zajišťuje catering, prý zavedení znovupoužitelných kelímků v budoucnu reálně zvažuje. „Celé to usměrníme a vymyslíme způsoby, jak tento program zlepšit, takže bych řekl, že určitě zvažujeme všechny možnosti,“ řekl pro The Verge mluvčí Centerplate Paul Pettas. Ostatně na některých jiných stadionech a velkých akcích se již znovupoužitelné kelímky využívají.