Praha chce do zchátralé Pražské tržnice nalít až tři miliardy a přetvořit ji v kulturní centrum západního střihu

Michal MarekMichal Marek

trznice

Foto: CMC Architects

Dominantou nové Pražské tržnice má být Malé náměstí

0Zobrazit komentáře

Ze starých tržnic, které byly spíše reliktem minulosti, se po celém světě stávají nová kulturní centra, jež mají mnoho co nabídnout i v dnešní moderní době. Přetvořené tržnice se dostávají do obliby místních, ale zároveň se probojovávají do turistických průvodců a oslovují i návštěvníky ze zahraničí. To se bohužel nedá tak úplně říci o holešovické Pražské tržnici, která zamrzla v jiném století. Vedení Prahy to tak ale nehodlá nechat a město představilo novou koncepci, jak má místo v budoucnu vypadat.

Pražská tržnice je dle tvrzení samotného města „zanedbaný památkově chráněný areál v srdci města, který má větší rozlohu než Pražský hrad“. Takové spojení samozřejmě vyjadřuje zmar, ale také velký potenciál, který město v místě vidí. Byla proto představena komplexní studie, která říká, co vše má Pražanům toto místo nabídnout, jak budou jednotlivé služby rozmístěny i jak bude řešen přístup do areálu.

Budovy v areálu pražské tržnice nesou prvky secese a novorenesance a byly vybudovány v letech 1893–1895 podle návrhu architekta Josefa Srdínka. Dobře známou zajímavostí je, že se jednalo o areál Ústředních jatek královského města Prahy a svému účelu budovy sloužily až do roku 1983, kdy byl areál přebudován na tržnici. Té bohužel škodilo, že se Praha o areál dlouho soudila s bývalým správcem objektů. Areál proto chátral a zhruba pětina budov je aktuálně nevyužitá. To se ale má postupně změnit a pomoci tomu mají minimálně dvě miliardy korun investic.

prazskatrznice-viz1-min

Foto: CMC Architects

Vizualizace nové možné podoby Pražské tržnice

prazskatrznice-viz7-min

Foto: CMC Architects

Vizualizace nové možné podoby Pražské tržnice

Studie počítá s přeměnou tržnice na živý areál po vzoru západních měst, ve kterém má být mnohem lépe propojena gastronomie a nakupování například s kulturou. Právě kultura má v pražské tržnici své jasné místo již nyní. Vzpomenout lze například Galerii Trafo nebo místní kulturní prostor Jatka 78, ve kterém se odehrávají moderní cirkusová představení, alternativní divadlo i taneční show. Do budoucna má být kultuře věnována zhruba pětina tržnice.

„Poprvé přicházíme s kompletní strategií rozvoje tohoto unikátního areálu jako celku. Cílem je naplnit jeho potenciál a vrátit jej Pražanům. Budou tu normální obchody a obchůdky, trhy, restaurace a malá bistra, stejně jako prostory pro kulturu. A také nádherné venkovní prostory, kde se dá jen tak posedět třeba se zmrzlinou v ruce. Už podnikáme první kroky, aby se do tržnice mohl postupně navracet život,“ představuje vizi města náměstek primátora Pavel Vyhnánek.

Vyhnánek je náměstkem pro oblast financí a rozpočtu a jeho velkou starostí je tedy i finanční udržitelnost projektu. Ekonomický potenciál proto posuzuje samostatná studie a představuje několik scénářů rozvoje. Městu je doporučena vyvážená varianta, v rámci které bude do obnovy areálu potřeba postupně investovat mezi dvěma až třemi miliardami korun v horizontu zhruba dvaceti let. Investice se ale Praze mají začít vracet již během 13 až 16 let.

prazskatrznice-viz8-min

Foto: CMC Architects

Vizualizace nové možné podoby Pražské tržnice

prazskatrznice-viz5-min

Foto: CMC Architects

Vizualizace nové možné podoby Pražské tržnice

„Výsledkem je koncepce zaměřená na vhodnou kombinaci prvků kultury, gastronomie, kreativních průmyslů, byznysu a maloobchodu s rozsáhlou možností pro trávení volného času. Klíčové by mělo být zachování flexibility využití Pražské tržnice s možností průběžně reagovat na vývoj požadavků společnosti a ekonomiky,“ uvádí Tomáš Ctibor ze společnosti 4ct, která měla na starosti právě analýzu ekonomické udržitelnosti projektu.

Kromě nezbytné celkové rekonstrukce budov a veřejných prostranství bude areál obohacen i o úplně nové architektonické prvky. V plánu je výstavba nové prostorové dominanty nebo významné přepracování vstupů, aby se zlepšilo propojení areálu s Bubenským nábřežím i Holešovicemi. Podle architektonické studie bude navíc areál obohacen až o 70 nových stromů.

OVA Design 30 Rock No Foreground1.JPG

Přečtěte si takéZe Smíchova až na Manhattan. Český startup Sharry dodává technologie do pátého nejvyššího mrakodrapu USAZe Smíchova až na Manhattan. Český startup Sharry dodává technologie do pátého nejvyššího mrakodrapu USA

Potěšující je, že kromě důrazu na zeleň se studie věnuje i jejich udržitelnému zalévání. K zavlažování stromů má být využívána zachycená dešťová voda a návrh počítá i se systémem, který má zamezit vzniku tepelného ostrova v rámci oblasti. K tomu má posloužit speciální ochlazovací systém pomocí vody z Vltavy.

Podkladem pro novou vizi Pražské tržnice jsou dvě studie, které vznikaly ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Ověřovací ekonomickou studii vypracovalo konsorcium poradenských firem JLL a již zmíněné 4ct. Obě tyto firmy se specializují na městské plánování a poradenství v oblasti realitní služeb. Autorem urbanisticko-architektonické studie je kancelář CMC architects Víta Másla.

prazskatrznice-viz2-min

Foto: CMC Architects

Vizualizace nové možné podoby Pražské tržnice

prazskatrznice-viz6-min

Foto: CMC Architects

Vizualizace nové možné podoby Pražské tržnice

prazskatrznice-viz4-min

Foto: CMC Architects

Vizualizace nové možné podoby Pražské tržnice

prazskatrznice-viz3-min

Foto: CMC Architects

Vizualizace nové možné podoby Pražské tržnice

Diskuze (0)

Novinka

Anonym