Krize zvýraznila důležitost analýzy dat, za 20 let bude umělá inteligence součást všeho kolem nás, věří šéf českého SASu

Peter BrejčákPeter Brejčák

slajchrtRozhovor

Foto: SAS

Šéf českého SASu Petr Šlajchrt

Přetvoření světa dat na svět poznatků. Taková je vize společnosti SAS, která loni oslavila dvacet let od vstupu na český trh. Globálně je druhým největším poskytovatelem platforem pro umělou inteligenci na světě, zaměstnává 14 tisíc lidí a svůj software dodává více než 83 tisícům firem, státním institucím i univerzitám – všem svým klientům přitom ukazuje, jak jim může sloužit umělá inteligence.

„Technologie jsou dnes komodita dostupná všem. Co ale odděluje úspěšné od neúspěšných, je schopnost reálně je využít v každodenní praxi – k efektivnímu rozhodování, optimalizaci procesů a automatizaci,“ popisuje v rozhovoru pro CzechCrunch Country Director SAS Institute Petr Šlajchrt.

SAS působí na technologickém trhu už více než čtyřicet let. Jak se za tuto dobu změnil?
Z hlediska elánu zakladatelů a růstu celé společnosti se toho mnoho nezměnilo – zůstáváme takovým věčným startupem. Vzešli jsme z akademického prostředí, takže jsme byli zvyklí na vědecký výzkum a práci dlouho do noci.

Jako firma jste začínali především analýzou experimentů univerzit, v průběhu desetiletí se však váš záběr značně rozšířil. Kam jste se posunuli?
Ano, analyzovali jsme data například pro farmaceutické firmy, někdy na začátku 90. let začaly užívat naše systémy některé banky k tvorbě modelů pro predikci chování zákazníků. Rozšiřuje se okruh našich zákazníků, mění se technologie, pronikli jsme na světové trhy, ale nemění se náš duch, naše kultura ani naše filozofie.

Jakým způsobem ve firmě hledáte oblasti, kterým se budete věnovat?
SAS vznikl před čtyřmi desítkami let za účelem analýzy dat, které se věnujeme stále, pouze rozšiřujeme záběr. U zrodu firmy stála silná vize – v té době si jen málo firem uvědomovalo význam analýzy dat a umělá inteligence byla něco jako sci-fi.

Šlajchrt Petr – SAS, 29. června 2020, foto: Jan Rasch

Foto: SAS

Šéf tuzemské pobočky SAS Institute Petr Šlajchrt

Data tak vnímáte jako hlavní hybatele byznysu?
Analyzovat data dnes potřebuje každé odvětví – k řízení zákaznické komunikace, k zajištění bezpečnosti dat, k odhalování podvodů, k personalizaci reklamy, ke zvyšování efektivity výroby, k prediktivní údržbě průmyslových zařízení a tak dále. Snažíme se nejen poskytovat špičkový analytický software s umělou inteligencí, ale také pomáhat zákazníkům řešit obchodní problémy, automatizovat a digitalizovat.

Působíte na poli umělé inteligence, cloudu či chytré domácnosti. Udělali jste během dvaceti let i krok vedle ve smyslu, že jste přecenili nějaký vznikající trend?
Upřímně, trendy spíše udáváme. Stavíme na odvážných, ale realistických vizích a samozřejmě nasloucháme našim zákazníkům. Investujeme obrovské prostředky do výzkumu a vývoje, abychom tyto vize naplnili. Nestává se nám, že bychom si museli říci s klasikem: tudy ne, přátele.

Jaké oblasti jsou teď aktuálně v kurzu, po kterých oborech je ze strany firem největší poptávka?
Kdybyste se zeptal na začátku roku, moje odpověď by byla jiná. Dnes se ale domnívám, že podniky přehodnotí své priority. V některých případech se vývoj pozastaví, v jiných nesmírně urychlí. Můžeme být svědky digitální transformace probíhající bezprecedentní rychlostí.

Analytická společnost IDC loni předpověděla, že do roku 2022 dosáhnou celosvětové výdaje na big data a analytická řešení 274 miliard dolarů, přičemž motorem investic bude digitální transformace. Dnešní krizová situace pouze zvýraznila důležitost analýzy dat pro podnikání všeho druhu.

Změnil se v poslední době i přístup firem k technologiím umělé inteligence?
Loni jsme v této oblasti mohli pozorovat určitý návrat k realitě, protože řada firem zápolila s implementací modelů. Trh má dnes jasnější představu o tom, co je ke skutečnému praktickému využití datové analýzy a umělé inteligence potřeba.

Která technologická oblast podle vás skrývá největší potenciál?
Jako takzvanou „next big thing“ vidím demokratizaci dat. Ta lidem bez specializovaných odborných znalostí v oblasti datové vědy poskytne přístup k technickým nebo obchodním poznatkům, a to díky zjednodušení práce s daty. S využitím aplikacím s minimální mírou programování se bude datovým vědcem moci stát prakticky každý.

Jsou některé oblasti technologií, které jsou podle vás aktuálně podceňované?
Co zůstává důležité, ale bez větší obecné pozornosti, je distribuovaný cloud. Technologie distribuovaného cloudu je založená na rozprostření veřejných cloudových služeb do různých lokalit mimo datová centra poskytovatele, přičemž ten však zůstává odpovědný za provoz, řízení, údržbu a aktualizace. Klíčovým faktorem je zde právě lokalita, protože se týká jednak suverenity dat, jednak latence.

Působíte v odvětvích od maloobchodu přes vzdělávání, pojišťovnictví až po komunikace a bankovnictví. Netříští se tím vaše pozornost?
Netříští, protože společným jmenovatelem je umělá inteligence. Pokročilá analýza dat, strojové učení, hloubkové učení, počítačové vidění, zpracování přirozeného jazyka, prediktivní analýza a optimalizace jsou jen některé z oblastí, na které se zaměřujeme a které představují reálný přínos pro společnosti všech oborů.

Pomáháme jim otevírat nové možnosti, jak zvýšit výnosy z prodejů, zlepšit zkušenost svých zákazníků, automatizovat interní procesy nebo zahájit digitální transformaci. V reálném životě naše AI řešení spolupracují s dalšími technologiemi včetně open-source a umožňují zákazníkům automatizovat nasazení AI modelů do každodenních firemních procesů.

Šlajchrt Petr – SAS, 29. června 2020, foto: Jan Rasch

Foto: SAS

Šéf tuzemské pobočky SAS Institute Petr Šlajchrt

Která oblast je pro vás z hlediska tržeb nejdůležitější?
Určitě finanční sektor. Celý globální finanční ekosystém se potýká s dopady pandemie COVID-19, trhy jsou rozkolísané a vedle nově vznikající konkurence musí banky přizpůsobit své obchodní modely nové realitě. Zaměřují se proto na data a jejich pokročilou analýzu.

Jaký vývoj v tomto ohledu očekáváte do budoucna?
Kvalitní rozhodování bylo, je a bude důležité, ale v době krize o to důležitější. Banky už dnes řídí rizika na základě predikcí a modelují dopady různých kroků. Totéž by se potřebovala naučit veřejná správa, a to nejen v souvislosti s probíhající pandemií, ale i kvůli dalšímu ekonomickému prognózování.

Co tím konkrétně myslíte?
Základem rozhodování jsou samozřejmě data a koronavirus ukazuje, že velký prostor pro zlepšení existuje ve sdílení dat mezi jednotlivými zeměmi, aby bylo možné provádět simulace a modelování na nadnárodní úrovni, a tedy proti nákaze účinněji bojovat.

michal-mensik-boxed

Přečtěte si takéU zásilek máme téměř 100% doručitelnost, můžeme jezdit klidně i pro Českou poštu, říká Michal Menšík z DoDo v podcastuU zásilek máme téměř 100% doručitelnost, můžeme jezdit klidně i pro Českou poštu, říká Michal Menšík z DoDo v podcastu

Kde vidíte budoucnost SASu? Před dvaceti lety jste vstupovali na český trh, kde jako firma budete za dalších dvacet let?
To je zajímavá otázka. Myslím, že tu bude stále a bude zákazníkům nabízet propracovanější technologie pro analýzu dat. Jak přesně budou vypadat, to si netroufám odhadovat – vždyť umělá inteligence také kdysi bývala doménou pouze vědeckofantastických románů.

Při dnešním tempu vývoje technologií jsou dvě desetiletí neskutečně dlouhá doba, abychom mohli cokoli alespoň přibližně předpovídat. Za dvacet let ale bude umělá inteligence s největší pravděpodobností nikoli samostatný obor, ale nedílná součást všeho kolem nás. Čtěte Asimova, Clarka, Lema, Gibbsona. Možná u nich naleznete odpovědi.

Jak na tenhle trend nástupu umělé inteligence reagujete přímo v SAS?
Na globální úrovni plánujeme do roku 2022 investovat do oblasti umělé inteligence miliardu dolarů (přibližně 24 miliard korun – pozn. red.). Peníze půjdou do vzdělávání, poradenství i do výzkumu a vývoje všech hlavních oblastí. Zaměřit se plánujeme na to, aby s našimi řešeními mohli pracovat jak obchodníci, tak odborníci z řad data engineerů či data scientistů. Pomůže nám s tím i nedávno uzavřená globální spolupráce s Microsoftem týkající se oblasti přesunu našich softwarových řešení do cloudu.

Řada lidí se obává, že rozvoj umělé inteligence povede k zániku mnoha pracovních míst. Jak se díváte na tuto problematiku?
Některá možná zaniknou, ale zároveň vzniknou nová, byť odlišná. Analýza dat s využitím umělé inteligence nám pomůže lépe spravovat osobní finance, lépe pečovat o zdraví, lépe řídit infrastrukturu měst, lépe učit děti, lépe spravovat věci veřejné. V dlouhodobém výhledu se můžeme bavit o vývoji interakce mezi člověkem a strojem, o komunikačních rozhraních mezi člověkem a strojem, o jejich přímém propojení či o univerzální umělé inteligenci.