Historická Vinohradská vodárna v Praze se za 200 milionů korun promění v moderní osvětové centrum o pitné vodě

Michal MarekMichal Marek

hydropolis-boxed-min

Foto: Praha

Vinohradská vodárna se přemění v moderní osvětové centrum Hydropolis

0Zobrazit komentáře

Pitná voda vytékající z vodovodního kohoutku je něco, co v Česku považujeme za naprostou samozřejmost a obvykle nás nenapadne přemýšlet nad tím, jak se k ní vůbec dostáváme. Lidé, kteří za pár let zavítají k Vinohradské vodárenské věži, ale možná o vodě začnou přemýšlet trochu jinak. Na místě totiž vznikne moderní osvětové centrum, které bude součástí zrekonstruované historické věže v Korunní ulici.

Hlavní město Praha v týdnu představilo nový projekt s názvem Hydropolis, ve kterém s městem spojily síly Pražská vodohospodářská společnost (PVS), Pražské vodovody a kanalizace (PVK) a společnost Veolia. Projekt má být realizován mezi lety 2022 a 2024 a jeho výsledkem bude rekonstrukce historických vodárenských objektů i výstavba zcela nových veřejných prostor.

Podíváme-li se na minulost Vinohradské vodárenské věže, jedná se o historicky velmi důležitou stavbu. Byla totiž klíčovým prvkem celého systému vodního zásobování města Královské Vinohrady, který sestával z Vinohradské vodárny v Podolí, série podzemních vodojemů, čerpací stanice a věžového vodojemu právě na Korunní třídě.

hydropolis9-min

Foto: Praha

Vizualizace expozic centra Hydropolis, které vznikne ve Vinohradské vodárně

Celý komplex včetně novorenesanční věže byl postaven v roce 1882. O devět let později, v roce 1891, byla vodárna rozšířena o novou kotelnu i další studny a pod vodárenskou věží byl zároveň vybudován dvoukomorový vodojem. Původní čerpadla poháněná parními stroji v přečerpávací stanici byla po roce 1914 nahrazena elektrickými.

Věžový vodojem, kam se přečerpávala voda z podzemních vodojemů, a čerpací stanice byly v roce 1962 vyřazeny z provozu a prostor byl přestavěn na byty. V roce 1991 již byla stavba vyhlášena kulturní památkou a v polovině 90. let se objekt dostal do vlastnictví hlavního města Prahy, kterému jej předaly Pražské vodárny.

Vzdělávací expozice i vyhlídka na město

Nyní má ale stavba i přilehlý areál projít významnou proměnou. Více než 130 let od postavení vodárny se obyvatelé i návštěvníci pražských Vinohrad budou moci těšit na nový veřejný prostor s celou řadou herních a vodních prvků, který vznikne z areálu, jenž je v současnosti veřejnosti uzavřen. Návštěvníci se dočkají třeba i unikátní expozice moderních technologií úpravy a čištění vody, která bude vytvořena v jednom z podzemních vodojemů.

Ze zveřejněných plánů je zároveň patrné, že prostor nemá být jen „atrakcí“ pro výletníky, ale skutečně vzdělávacím prostorem. „Tento projekt umožní představit školám, školkám i široké veřejnosti hospodaření s vodou moderní formou. Jeho realizací významně přispějeme k pochopení souvislostí s cíli schválené strategie adaptace na klimatickou změnu,“ komentuje plány náměstek primátora Prahy Petr Hlubuček, který má na starost oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti.

hydropolis2-min

Foto: Praha

Projekt Hydropolis za 200 milionů korun má být hotový v roce 2024

hydropolis3-min

Foto: Praha

Pohled na věž obklopenou zelení a vodními atrakcemi

Projekt ostatně zahrnuje i přednáškové místnosti se zázemím s kapacitou přes 220 míst či novou výstavní plochu pro výměnné expozice v historické vodárenské věži. Ta navíc nově nabídne vyhlídku na Prahu, čímž by se věž mohla stát oblíbeným místem i pro návštěvníky, které voda až tak nezajímá, ale na reliéf města se podívají rádi.

Podle předsedy představenstva Pražské vodohospodářské společnosti Pavla Válka je rekonstrukce věže i ostatních objektů plánována již několik let, protože objekty jsou již bohužel v havarijním stavu. „Jsem rád, že díky iniciativě PVK a skupiny Veolia se nám nakonec podaří projekt rozšířit o unikátní expozice, které umožní z objektu vytvořit vodárenské osvětové centrum,“ uvedl Válek.

200 milionů korun

Pokud jde o financování projektu, Pražská vodohospodářská společnost zainvestuje do opravy samotných budov, investice do vybudování moderní expozice vodárenství pak v rámci partnerství a projektů společenské odpovědnosti uhradí Pražské vodovody a kanalizace v součinnosti se svým akcionářem, společností Veolia. Celkové náklady na výstavbu projektu jsou vyčísleny na 200 milionů korun.

V Česku je Veolia předním dodavatelem v oblasti vodohospodářství, ale za zmínku určitě stojí, že se jedná o francouzský nadnárodní koncern, který je i celosvětově jednou z největších firem v oblasti „environmentálních služeb“. Firma tedy má s podobnými projekty své zkušenosti a vinohradský projekt Hydropolis je podle člena představenstva české pobočky Martina Bernarda především „symbolem hledání nové cesty spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, který zohledňuje zájmy obou partnerů“.

Co se týče toho, v jaké fázi se projekt vlastně nachází, v tuto chvíli je již hotová architektonická studie a probíhají projektové práce nezbytné k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Samotná rekonstrukce by měla být zahájena v roce 2022 a realizace má trvat dva roky.

hydropolis6-min

Foto: Praha

Součástí expozice má být interaktivní výstava o cestě (pitné) vody

hydropolis5-min

Foto: Praha

Vizualizace expozic centra Hydropolis, které vznikne ve Vinohradské vodárně

hydropolis4-min

Foto: Praha

Součástí komplexu by měla být i kavárna