Automatizace, analytika i vývoj aneb co jsou podnikové služby. Na akci ABSL o nich promluví Skanska, SAP či Deloitte

Peter BrejčákPeter Brejčák

appletonEvent

Foto: ABSL

Managing Director v ABSL pro Česko Jonathan Appleton

0Zobrazit komentáře

V tuzemské ekonomice se stále více rozvíjí obor podnikových služeb. Za relativně nudným názvem se podle odborníků schovává potenciál změnit Českou republiku z tradiční výrobní ekonomiky s levnou pracovní sílou na zemi moderních a inovativních služeb s vysokou přidanou hodnotou. Do oboru podnikových služeb patří vedle tradičních finančních, personálních a marketingových služeb i stále poptávanější segmenty vývoje a podpory IT, zavádění robotické automatizace či datová analytika.

Obor je navíc plně digitalizovaný a veškeré služby poskytuje zákazníkům online, díky čemuž jsou centra podnikových služeb schopna fungovat i navzdory mimořádným situacím. Jak potenciál segmentu při transformaci naší ekonomiky využít naplno a souvisejícím tématům se bude věnovat online konference ABSL Digital Conference, jíž je CzechCrunch mediálním partnerem.

„Dopad viru COVID-19 na českou ekonomiku představuje velikou výzvu. Jednotlivé sektory se budou muset transformovat a přizpůsobit novému modelu fungování a změnám ve světové ekonomice. Opřít bychom se měli o obory, které fungují v digitálním prostředí, poskytují vysokou přidanou hodnotu práce a jsou schopné se rychle adaptovat na nové podmínky,“ říká Michal Čermák, partner v poradenské společnosti McKinsey & Company, s odkazem právě na obor podnikových služeb.

Centra podnikových služeb u nás provozují především nadnárodní společnosti se sídlem v Evropské unii, přičemž z tuzemska se obsluhují zákazníci z celého světa. V Česku v současnosti funguje 310 center podnikových služeb, která zaměstnávají 120 tisíc lidí, podle odhadu McKinsey však počet takových center naroste na 500, což zvýší celkovou pracovní sílu oboru o dalších 60 tisíc zaměstnanců.

absl-w

„Změní se i povaha oboru. Zdejší centra budou hrát větší roli i v hlavním podnikání mateřských firem, budou fungovat jako znalostní centra, poskytovat přidanou hodnotu, podílet se na digitalizaci a dalších transformačních procesech,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL, organizace sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb.

Fungující infrastruktura a vzdělaná pracovní síla

„Cílem budoucího zaměření české ekonomiky je snížit její zranitelnost a zvýšit její konkurenceschopnost. Jsme zemí makroekonomicky stabilní, máme fungující infrastrukturu a vzdělanou pracovní sílu. Toho musíme využít do budoucna,“ myslí si Michal Čermák z McKinsey.

Původně v českých centrech podnikových služeb převládal outsourcing provozu a transakčních činností, od účetnictví přes logistiku až po lidské zdroje. Postupně se však důraz přesouvá do oblastí IT, jako je správa infrastruktury, robotická automatizace, digitalizace, vývoj či kybernetická bezpečnost.

„V současnou chvíli mezinárodní společnosti restrukturalizují své mezinárodní provozní modely a dívají se na centra podnikových služeb, aby do nich přesunuly IT, inovace, digitální dovednosti a další služby s vysokou přidanou hodnotou. To je pro Česko zajímavá příležitost,“ doplňuje Čermák.

Jeho slova potvrzuje také vývoj letošního roku, kdy více než polovina center podnikových služeb navzdory probíhající pandemii koronaviru získala nové obchodní příležitosti. Některá centra totiž například přebírala procesy od sesterských organizací v Asii, kde infrastruktura neumožnila převést lidi na práci z domu.

Do budoucna přitom bude důležitost tohoto segmentu v české ekonomice narůstat, jeho rozvoj je ovšem doprovázený mnoha dalšími výzvami spojenými s digitální transformací a inovacemi, které umožní hladké fungování i v době mimořádných situací. Konkrétně jde například o nástup robotů a umělé inteligence, zavádění disruptivních obchodních modelů či rozvoj talentů.

Právě těmto oblastem se bude věnovat online konference ABSL Digital Conference. Pro zájemce je konference zdarma, koná se ve dnech 10. až 12. listopadu a nabídne více než 60 online přednášek i 15 inspirativních videí v rámci samostatné sekce ABSL Akademie, která slouží k profesnímu rozvoji zaměstnanců IT, servisních a inovačních center.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym