České GoodAI a Nemocnice Na Bulovce vyvíjí umělou inteligenci pro prevenci vzniku proleženin u pacientů

marek-rosa-goodai

Foto: GoodAI

Marek Rosa, zakladatel GoodAI

0Zobrazit komentáře

Umělá inteligence může pomáhat v celé řadě odvětví, od dopravního až po zábavní průmysl, ovšem největší zásluhy by si mohla odnést ze sektoru zdravotnictví, kde dokáže pomáhat jak s aktivní léčbou, tak také s prevencí.

Právě na prevenci v oblasti péče o pacienty se zaměřuje i projekt české společnosti GoodAI Marka Rosy, která ve spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce provedla pilotní testy své nové technologie. Ta na bázi umělé inteligence analyzuje snímky pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko a tím vyhodnocuje riziko vzniku tzv. dekubitů, známých také jako proleženiny.

Proloženiny vznikají při dlouhodobém tlaku na kůži a měkké tkáně, které nejsou dostatečně prokrvovány a hrozí jejich odumírání. Tato problematika se týká především pacientů, kteří nejsou schopni sami měnit polohu. Jelikož jsou proleženiny ve zdravotnictví velkým problémem, chce je GoodAI odstranit předvídáním pravděpodobnosti jejich vzniku, což by pečujícímu personálu umožnilo preventivně zakročit.

goodai-bulovka-team

Foto: GoodAI

Projektový tým GoodAI a Nemocnice Na Bulovce v čele s Lívií Večeřovou

Na rozdíl od konkurenčních metod, které pracují s podložkami vybavenými senzory, využívá metoda GoodAI pouze kamerový záznam pacienta. Ten je analyzován umělou inteligencí, která skrze hloubkového učení rozpoznává a vyhodnocuje jednotlivé polohy a následně dokáže varovat před rizikem vzniku proleženiny či případným pádem z lůžka.

linet-safetymonitor

Přečtěte si takéČeský výrobce zdravotnických lůžek Linet představil unikátní monitorovací systém, který zlepšuje péči o pacientaČeský výrobce zdravotnických lůžek Linet představil unikátní monitorovací systém, který zlepšuje péči o pacienta

V rámci Nemocnice Na Bulovce si tento systém prošel úspěšným pilotním testováním a nyní se hledají zdravotnické organizace, inovativní nemocnice, domovy s pečovatelskou službou či zařízení s lůžky dlouhodobé péče, které by byly ochotny poskytnout zázemí pro výzkum a vývoj dané technologie.

24hodinový dohled

Samotná technologie se stále ocitá ve své prvotní fázi testování, které na Bulovce probíhalo tak, že nad lůžko pacienta byla umístěna kamera, která poskytovala možnost analýzy v reálném čase. Během testů bylo využito kamery poskytující barevný i černobílý obraz a pro monitoring v nočních hodinách či při slabém osvětlení bylo využito i infračerveného osvětlení. Pokročilé algoritmy umělé inteligence umožňují rozeznávat polohu osoby i v momentě, kdy leží pod přikrývkou.

Celý systém je schopen sledovat pacienta 24 hodin denně, což je podle GoodAI jedna z mnoha výhod oproti podložkám, které je nutné čistit a navíc jsou podstatně dražší než jimi nabízený systém.

goodai-hospital1

Foto: GoodAI

Monitorovací technologie GoodAI pro sledování polohy pacienta

Nové monitorovací zařízení pomůže personalizovat skupinu preventivních opatření pro prevenci dekubitů a prevenci náhlých pádů u imobilních pacientů. Předpokládáme, že povede k předcházení výskytu dekubitů nejen u ležících pacientů, ale i u pacientů se sníženou pohyblivostí. Umožní nám zkrátit dobu hospitalizace a rekonvalescence a zachová kvalitu života, která je při léčbě dekubitů u jedinců významně snížená,“ vysvětluje MUDr. Lívia Večeřová z Nemonice Na Bulovce.

„Součástí monitoringu polohy pacienta je pacientem podepsaný informovaný souhlas, který schválí příslušná Etická komise. Prevence vzniku dekubitů je jedním z indikátorů sledování kvality poskytované zdravotní péče a je pravidelně vyhodnocována a předkládána Akreditačním komisím při akreditaci nemocnice,“ doplňuje Večeřová.

Cílem GoodAI je vyvinout umělou inteligenci, která má pomáhat celému lidstvu. Veškerá umělá inteligence sloužící pro zdravotnické účely je v současné době vyvíjena v divizi GoodAI Applied, která pracuje například i na systému sledování a analýzy rehabilitačních postupů pacienta či na systému upozornění sester a lékaře v případě, že je pacient ohrožen, nebo si jen chce přivolat zdravotnický personál.

Rubriku Tech podporujítrask-retina

Diskuze (0)

Novinka

Anonym