Chtěli jsme dokázat, že jít si pro kapitál na burzu jde i v Česku, říká finanční ředitel Pilulky. Akcie jí vyrostly trojnásobně

Peter BrejčákPeter Brejčák

dscf5943-minRozhovor

Foto: Pilulka

David Staněk, finanční ředitel Pilulky

0Zobrazit komentáře

„Nejlepší kvartál v historii firmy,“ okomentoval první tři měsíce letošního roku Petr Kasa, spoluzakladatel lékárenské skupiny Pilulka, jež v Česku, na Slovensku a v Rumunsku provozuje lékárnu na internetu, ve vlastních pobočkách v kamenném světě i pomocí franšíz. V prvním čtvrtletí 2021 utržila 670 milionů korun s EBITDA ziskem na úrovni 33 milionů a včetně franšízových obchodů dosáhla na tržby 968 milionů korun.

Loni Pilulka utržila rekordní 3,1 miliardy korun, s aktuálními výsledky přitom skupina pokračuje v rychlém růstu – v prvních třech měsících meziročně vyrostla o úctyhodných 56 procent. V reakci na pozitivní zprávy dlouhodobě reagují také akcie společnosti, s nimiž se od října obchoduje na pražské burze Start.

Hodnota akcií Pilulky od začátku jejich veřejného obchodování vzrostla ze 424 korun na aktuální úroveň kolem 1 300 korun. Společnost si tak užívá relativně velkou důvěru investorů a i do budoucna je musí přesvědčit, že svoje další růstové plány dokáže naplnit. Právě to teď označuje finanční ředitel Pilulky David Staněk za jednu z hlavních priorit.

V rozhovoru pro CzechCrunch Staněk hodnotí celé půlroční období, během nějž se s akciemi Pilulky na burze obchoduje. Zároveň přibližuje strategické rozhodování, které k úpisu akcií (v angličtině označované jako IPO) firmu vedlo, i jaké poučení přináší pro další společnosti.

Když v loňském říjnu Pilulka vstupovala na burzu, poptávka akcií převýšila nabídku pětinásobně. Z laického pohledu to může působit tak, že to vlastně bylo selhání, protože kdybyste nastavili cenu výš, mohli jste získat více peněz. Jak se na to díváte?
My se na to ale díváme z jiného pohledu. Cenu akcie jsme se snažili nastavit na rozumné hladině. Řídili jsme se také nezávislou analýzou od burzou certifikovaného nezávislého analytika. I když jsme tušili, že by naše valuace mohla být vyšší, nechtěli jsme ji zbytečně přestřelit. Chtěli jsme, aby příběh Pilulky byl úspěšný. Chtěli jsme dokázat, že jít si pro kapitál na burzu je i v Česku možné. A ukázat tak cestu i ostatním. Rádi děláme inovativní věci.

Během vstupu na burzu zároveň paralelně probíhaly rozhovory s potenciálními velkými akcionáři a investory, kteří valuaci Pilulky vnímali spíše na dolní hraně stanoveného rozpětí. Nebudu specifikovat, kdo to byl, ale měli jsme nabídku, která úplně neodpovídala představě zakladatelů firmy. Mysleli jsme si, že je naše valuace vyšší, a tak jsme ji také při IPO koncipovali.

dscf0028-min

Foto: Pilulka

David Staněk, finanční ředitel Pilulky

Kdybyste cenu akcií nastavili například dvojnásobně vyšší, myslíte, že byste nevybrali dvojnásobek peněz?
Převis objednávek při IPO tomu napovídal. Ale pětinásobné upsání nabídky byla z velké části jen matematika. Objednávková kniha byla veřejná a každý, kdo chtěl upsat akcie Pilulky, věděl, kolik musí vsadit, aby při následném krácení dostal tolik akcií, kolik původně chtěl. Podle toho investoři své objednávky přeupsali. Zdali bychom při dvojnásobné ceně upsali dvojnásobek peněz, je pro nás pouze teoretická otázka.

Na jaké faktory při stanovování valuace Pilulky bral ohled nezávislý analytik?
Stanovení valuace se ubíralo dvěma směry. Prvním byl tzv. discounted free cashflow model, který se počítá na základě budoucího byznys plánu. Druhým byla komparativní analýza, tj. srovnání s tzv. peers, podobnými firmami, které již na burze jsou. V našem případě konkrétně Shop Apotheke a Zur Rose. Protože nejsme jako firmy úplně srovnatelné, oproti valuaci těchto dvou společností byl stanoven určitý discount.

O jaký discount šlo?
Obě firmy měly při našem vstupu na burzu valuaci kolem dvou až trojnásobku tržeb. My jsme pod touto hodnotou, což je dáno tím, že provozujeme i kamenné lékárny, které nejsou tak rostoucí, jsme na mnohem menším trhu a zároveň v Česku, na Slovensku ani v Rumunsku, kde prozatím podnikáme, není možné objednávat online léky na předpis. V západní Evropě tato deregulace již proběhla.

Ostatní faktory jako růst, získávání zákazníků, opakované nákupy i růst hodnoty košíku jsme měli srovnatelné. Pakliže do budoucna udržíme růst a přijde deregulace online prodeje léků na předpis, věřím že se může naše valuace přiblížit těmto peers.

Když se teď podíváme na samotnou cenu akcií Pilulky, vás jako firmu její pohyby až tak moc interně neovlivňují, ne?
Samozřejmě nám pohyby cen dávají zpětnou vazbu na to, jestli jsou věci, které děláme, trhem akceptované. Spíše se však interně díváme na to, jestli se nám daří naplňovat naše strategické plány, na cenu akcií až tak moc nekoukáme. To je dáno i hloubkou trhu Start, výkyvy někdy mohou být velké jen proto, že likvidita není tak velká jako na jiných trzích. Jestli akcie vyroste nebo klesne o 100 korun, pro nás není až tak důležité. Důležitý je pro nás trend.

Podobně strategické rozhodnutí jako u valuace firmy je i objem akcií, které se nabídnou k veřejnému obchodování. O tom rozhodují samotní majitelé?
Toto rozhodnutí měli v rukou naši akcionáři. My jsme věděli, že malá část jich chce částečně exitovat, což bylo také oznámeno před IPO. Akcionáři ale měli volnost rozhodnout se, kolik akcií nakonec prodají. Také podle toho, jaká bude cena při úpisu. Upsalo se všech 800 tisíc akcií za nejvyšší cenu, 500 tisíc z toho šlo do firmy a 300 tisíc byl částečný exit akcionářů.

„Do budoucna počítáme s úpisem nových akcií, což souvisí s naším plánem přestoupit na hlavní trh.“

Plánujete výhledově navyšovat počet akcií, se kterými se veřejně obchoduje?
Určitě do budoucna počítáme s úpisem nových akcií, což souvisí s naším plánem přestoupit na hlavní trh (Pilulka se obchoduje na trhu Start určeném pro menší firmy – pozn. red.). V případě větší akvizice nebo potřeby peněz na podporu růstu si chceme jít po další kapitál a už pravděpodobně nepůjdeme na trh Start. Tento trh jsme od začátku brali jako trampolínu, protože na hlavní trh jsme v době IPO ještě nedorostli. Investičních příležitostí a technologických inovací v lékárenství a oboru elektronického zdravotnictví vidíme mnoho.

Druhý způsob úpisu akcií je i prodej stávajících akcionářů, o této možnosti neuvažujete?
Ano, cesta je i prodej stávajících akcionářů, jejichž akcie zatím nejsou ve free floatu. Těžko však můžu mluvit za ně, nevím, jaká je jejich strategie. Ale myslím si, že s tím, jak Pilulka roste a plní plány, zatím nemají moc motivaci pouštět své akcie na trh.

Zmiňujete vstup na hlavní trh pražské burzy, kdy jej plánujete?
Letos určitě ne, chceme si splnit domácí úkoly, které nás k tomu přiblíží. Jestli k tomu dojde příští nebo přespříští rok, záleží na tom, jak se nám nyní podaří najít akviziční cíle nebo načasování vstupu na zahraniční trhy. Na nic však nechceme spěchat, nechceme se unáhlit jen kvůli tomu, abychom na hlavním parketu burzy byli. Nyní máme kapitálu dostatečné množství.

Jaké domácí úkoly máte na mysli?
Především dorůst do velikosti, která bude zajímavá i pro potenciální institucionální investory, a také splnění interních úkolů jako například implementace IFRS, procesního a projektového řízení, compliance a podobně. Růst i naplňování domácích úkolů se nám daří.

„Kdybych měl zkušenosti, které mám dnes, začal bych s přípravou IPO dříve.“

Když se teď s půlročním odstupem podíváme na celý proces úpisu akcií, je něco, co byste udělali jinak?
Kdybych měl zkušenosti, které mám dnes, začal bych s přípravou IPO dříve. Původně jsme pouze hledali strategického nebo finančního investora, protože jsme potřebovali peníze na financování dalšího růstu. Strávili jsme několik měsíců hledáním „parťáka“, ale oba procesy jsme mohli připravovat paralelně.

To by v konečném důsledku během pandemie pomohlo i našim zákazníkům. V průběhu první vlny jsme museli dramaticky omezovat nabídku, abychom dokázali obsloužit poptávku po kritických produktech, jako byly dezinfekce, roušky, vitamíny apod. Kdybychom měli dříve peníze z IPO, dokázali bychom dříve naškálovat naši online logistiku a nákup, a pomoci tak více lidem.

Pro vstup na burzu jste se tedy rozhodli proto, že jste nedokázali najít „parťáka“?
Konkrétní nabídku jsme měli na stole, ale nebyli jsme zcela spokojení se dvěma body. Jednak šlo o nižší valuaci, než bychom čekali, a druhá obava souvisela s potenciální ztrátou vlivu na další strategické směřování Pilulky, hlavně vlivu zakladatelů Martina a Petra Kasy.

Vstup na burzu tak byl win-win situace, neboť nám umožnil zachovat velkou rozhodovací pravomoc, zároveň přinesl dostatek peněz do firmy, a to při dostatečně atraktivní valuaci – i když, jak jste naznačoval, mohla být větší. To však nebereme jako chybu, ale jako bonus pro ty, kteří nám od začátku věřili.

kasa-pilulka

Foto: Pilulka

Martin a Petr Kasovi, spoluzakladatelé a spolumajitelé Pilulky

Co dalšího jste vyhodnotili jako plusové body hrající ve prospěch vstupu na burzu?
Přístup ke kapitálu byl velmi rychlý. Od rozhodnutí vstoupit na burzu po moment, kdy jsme měli peníze na účtu, uběhlo jen pět až šest měsíců. Mezi další plusy řadíme například likviditu pro současné investory nebo transparentní ocenění firmy, což je zajímavé například pro banky a další možnosti financování. Vstup na burzu pomáhá našemu brandu a PR. Jako silný prvek jsme vnímali také to, že se na úspěších Pilulky mohou podílet naši zákazníci, dodavatelé a zaměstnanci.

A co minusové body?
Pro firmu není příjemné se pravidelně „svléknout se do naha“. Informace musíme sdílet s konkurencí, která obchodována není, takřka v reálném čase, což například dokazuje i dnešní oznamování kvartálních výsledků (rozhovor jsme dělali 27. dubna – pozn. red.).

Veřejný úpis akcií samozřejmě přináší složitosti v řízení společnosti, například schvalování korporátních dokumentů valnou hromadou a organizaci valných hromad obecně, regulatorní povinnosti a riziko insider tradingu. Jako risk vnímáme také větší tlak na krátkodobé výsledky více než na plnění dlouhodobých strategických cílů.

Jak bojujete s tím, abyste nepodlehli tomuto tlaku investorů na krátkodobé výsledky a dokázali udržet pozornost na dlouhodobé cíle?
Ačkoli máme KPI nastaveny na kvartály, strategické cíle jsou v pozornosti neustále. Sice chceme být takříkajíc nudnou firmu – to znamená, že co slíbíme, to dodáme – ale raději předem říkám, že bude-li to třeba, posuneme krátkodobé výsledky ve prospěch splnění dlouhodobějšího a zásadnějšího cíle.

silo-zlin-coworking

Přečtěte si takéImpact Hub vybuduje na třídě Tomáše Bati ve Zlíně sedm pater pro práciCoworking na zlínské tepně. Impact Hub vybuduje na třídě Tomáše Bati sedm pater stvořených pro práci

Říkal jste, že celý proces vstupu na burzu ve vašem případě trval asi pět nebo šest měsíců, ale předpokládám, že v rámci interního fungování došlo k mnoha změnám. Co se nejvíc změnilo?
Pět až šest měsíců byl čistý čas přípravy IPO, hodně práce nám zabrala příprava již předtím, při hledání strategického investora. Obecně se firma musí připravit na to, že bude pod drobnohledem. Musí mít definovanou strategii, business plán, pořádek v právních věcech, v účetnictví a auditu, reportingu atd.

Také jsme zjednodušili stanovy a strukturu akcií. Měli jsme různé typy s různými hlasovacími právy, což by komplikovalo IPO. Struktura skupiny Pilulka původně nebyla úplně pochopitelná, takže jsme všechny dceřiné firmy fúzovali do jedné, která pak vstupovala na burzu. Prostě celkově zjednodušit chápání, co Pilulka vlastně je.

S tím jste měli problém?
Dnešní doba je rychlá a nikdo nemá čas na zbytečně složité věci. Pilulka stojí na třech nohách, na online, na kamenných lékárnách a na franšízových lékárnách. Struktura firem před fúzí neodpovídala těmto třem kanálům a občas bylo těžké vysvětlit investorům, co která firma ve skupině dělá. Díky zjednodušení máme silný příběh, který je rychle pochopitelný a vysvětlitelný všem včetně investorů – proč a na co peníze chceme a kam jako Pilulka směřujeme.

Kam tedy Pilulka směřuje?
Pilulka chce zjednodušit život každému, kdo se stará o zdraví sebe a své rodiny. Propojíme nepropojené světy. Pečovat o zdraví bude stejně jednoduché jako oloupat si banán.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym