Deset Stromovek na jihu Prahy se stane velkým parkem. Soutok Vltavy s Berounkou upraví architekti

U soutoku dvou malebných řek vznikne celopražsky významný park, který bude důležitý jako protipovodňová ochrana i jako stráž proti suchu.

Eliška NováEliška Nová

soutok1_upraveno

Zdroj: IPR Praha

Plánovaný příměstský park na soutoku Vltavy a Berounky na jihu Prahy vznikne podle návrhu architektů

0Zobrazit komentáře

Je to území velké jako deset Stromovek a mnohé jistě překvapí, že taková velká přírodní nádhera může být v Praze. Respektive se celá oblast rozprostírá na území pěti městských částí a středočeských Černošic. Obrovská plocha je dnes roztříštěná, mohla by být přitom velkolepou přidanou hodnotou pro hlavní město. A právě to se nyní chystá. Na soutoku Vltavy a Berounky vznikne zcela nový park.

Na jeho podobu vyhlásil pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) mezinárodní krajinářsko-architektonickou soutěž. Přihlásilo se třináct týmů z devíti zemí. Tím vítězným se stalo uskupení složené ze tří studií z Katalánska, Česka a Francie. O podobu obrovského parku se společně postarají EMF, Norma a Pareto.

„Většinou si člověk pamatuje soutok a pak dlouho nic. Je to takové bílé místo na periferii Prahy, o kterém nikdo vlastně moc neví. Jeden náš přístup k tomu je takový, že tu krajinu necháme být. Někde je ale potřeba jí pomoci,“ říká geobotanik Albert Šturma z vítězného týmu. A dodává, že území má velkou smůlu, neboť je sevřené do svěráku mezi dálnicí, vlakovou tratí a pražským okruhem. Zároveň ale podle týmu platí, že velký park už tady vlastně je, jen je potřeba ho trochou kouzla oživit.

Soutok je pro budoucnost velmi důležitý. Schází se v něm totiž všechna možná témata, která jsou v současnosti skloňována. Dnes jsou tady různá zákoutí, ale také nevyužívané brownfieldy, velké zemědělské plochy nebo golfové hřiště. Stojí tu logistické haly, jsou tu mokřady a vodní plochy. Do budoucna by území mělo dostat jednolitý tvar. „Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy je skutečně významným územím, kterému bohužel chyběla jasná koncepce dalšího rozvoje a hrozilo postupné znehodnocení,“ říká náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

nadhled3_uprav

Zdroj: EMF, Norma a Pareto

Celkový pohled na zmíněné území

V budoucnu se tady budou revitalizovat břehy, měla by se tu pěstovat příměstská rekreace i udržitelné zemědělství. Důležité ale je, že území by mělo být významným pro boj s klimatickou změnou. Především by mělo sehrát velkou roli z hlediska dvou extrémů, které Česko už dobře zná. Jednak bude plnit funkci protipovodňové ochrany, jednak bude místo odolné proti suchu a bude vytvářet příjemné mikroklima v těch nejvyšších teplotách, před kterými ve městě není úniku. Důležité ale bude například i z hlediska biodiverzity. Tam, kde je příroda, přijde i život.

A to nejen život zvířecí, ale i lidský. Soutok by měl být totiž také příjemným a vyhledávaným místem nejen lidí z dotčených městských částí a obcí, ale měl by být celopražsky významným parkem. Vítězná trojice přišla s harmonogramem, který udává, co by se tam, kde se Berounka s Vltavou setkává, mohlo stát během pěti let, co během deseti, patnácti a pak dokonce i víc než pětadvaceti roků.

„Kromě profesionálních kvalit nabízí vítězný tým také prozíravý a funkční soubor deseti pokynů, jak vybudovat nový park ve spolupráci s přírodou, lidmi, městy a všemi, kdo jsou v daném území zainteresováni,“ říká předseda poroty Michael Schwarze-Rodrian, německý krajinářský architekt.

cernosice_soutok

Zdroj: EMF, Norma a Pareto

Park soutok u Černošic

Počítá se například s různými technikami, jak půdu ochránit před erozí. Nejde jen o terénní úpravy nebo zalesňování, ale například také o pastevectví. „Náš návrh oživuje to, co bylo v minulosti opuštěno. Rozmanité naplaveniny, rozsáhlou kulturní krajinu a dokonce i košíkářství. To vše kombinuje s moderní architekturou, urbanismem a protipovodňovým managementem, který by mohl pomoci zmírnit budoucí velké povodně mířící do Prahy,“ popsali členové vítězného týmu.

Návrh bude nyní ještě dál se všemi prodiskutován, aby byl dopracován do větších detailů. „Bude to o spoustě vyjednávání, nalézání kompromisu, aby i v krátkodobém horizontu došlo k viditelné změně,“ uvedl zástupce ředitele IPR Marek Zděradička. „V místě je hodně aktérů se spoustou různých zájmů a záměrů. Spolupráce s místními tak bude pokračovat i nyní,“ dodává také ředitel institutu Ondřej Boháč s tím, že v plánu jsou setkání s místními obyvateli a prezentace přímo v dotčených městských částech. Soutok se přitom dotýká kromě jiného Radotína i Zbraslavi.

Do budoucna by revitalizace říční nivy měla pokračovat i dál za hranice Prahy, a to až k Berounu. A to i s ohledem na to, že je v okolí silná historická stopa. Pohřebiště na Zbraslavi, kde byli pochováni čeští králové, Kazín i Tetín.