Důležitý bod na železniční regionální mapě. Podívejte se, jak bude vypadat nové nádraží v Nymburce

Za dva roky by se mělo na nymburském nádraží začít stavět. Na jeho novou podobu vyhlásila Správa železnic architektonickou soutěž.

Eliška NováEliška Nová

nadrazi-nymburk-3

Foto: ZAN Studio

Nová podoba nádraží v Nymburce

0

Za pár let bude nymburským nádražím protékat dvakrát větší počet cestujících. Počítá se také s tím, že se stane důležitým bodem na regionální železniční mapě. I to je důvod, proč chce Správa železnic dopravní uzel zásadně změnit. V architektonické soutěži na nové nádraží uspěli Byró architekti.

„Nejdůležitějším tématem je správná organizace dopravy a funkčních vazeb, která by umožnila vytvoření veřejného prostoru kolem nádraží a jeho napojení na strukturu města. Právě to nyní podstatnou měrou v území chybí a se zkapacitněním nádraží bude tento problém ještě viditelnější,“ popisuje pro CzechCrunch architekt Tomáš Hanus z vítězného studia. Aby toho ateliér dosáhl, bude na nádraží pracovat se třemi budovami.

Jde o budovu technologickou, pak starou výpravní budovu a úplně novou výpravní halu. „Původní výpravní budova se nachází na ose Masarykovy ulice, osa Palackého třídy končí branou k nástupišti. Technologické provozy budou umístěny do samostatné budovy východně od nového náměstí, mimo těžiště hlavního prostoru. Nové objekty s historickým nádražím záměrně nespojujeme, naopak ponecháváme dostatek prostoru tak, abychom neoslabili jeho figuru,“ popisuje Hanus budoucí stav.

nadrazi-nymburk-2

Foto: ZAN Studio

Nádraží dostane novou halu, ta současná se opraví

Nová kompozice také počítá se zastřešením autobusů u nové výstupní haly. Cestující tak budou moci plynule přestoupit z vlaku na autobus a opačně. „Potenciál plynoucí z přítomnosti cestujících se tak nedělí do prostor vlakového nádraží a autobusových nástupišť, ale koncentruje se na jedno místo, které je podpořené základní veřejnou vybaveností. Palackého třída je zakončena velkorysou vstupní branou k nástupištím, která ovšem nechává vyniknout starou výpravní budovu, která by měla i nadále zůstat přirozenou dominantou místa,“ vysvětluje architekt.

Novostavba bude tvořená pohledovým betonem, plastickým keramickým obkladem a dřevem. Konstrukce bude ze železobetonového skeletu. Budova má být průchozí ve všech směrech a má propojovat náměstí na jedné straně s vlakovými nástupišti na té druhé, dále s autobusy a starou budovou. Směrem k náměstí je pak prostor pro obchody nebo služby, které jsou přístupné jak z haly, tak zvenku. Počítá se s tím, že nová hala bude mít zelenou střechu a bude zde prostor pro fotovoltaiku.

„V našich představách má být nové nádraží primárně civilní architekturou, avšak bez rezignace na svou důležitost v hierarchii městských staveb. Důležitým tématem je práce se starou budovou, která má pro charakter a paměť místa velmi důležitou roli,“ uvádí Hanus. Dodává, že i přesto, že mají nové budovy zcela jinou stavební podstatu než původní nádraží, studio se pokoušelo hledat drobné spojující prvky a analogie nové a staré architektury. Nejvýraznějším odkazem jsou světlíky nové výpravní budovy, které navazují na štíty té staré.

Důležitou součástí nového projektu je úprava veřejného prostoru. Nová kompozice totiž umožňuje, aby v místě vzniklo nové náměstí. To by mělo mít charakter parku, počítá se tedy i s výsadbou nových stromů. Veřejný prostor by ale měl být upravený také před dalšími budovami v místě. Architektonickou soutěž vyhlásila Správa železnic loni v říjnu. Samotné práce by měly začít za dva roky.

nadrazi-nymburk

Foto: ZAN Studio

Nové náměstí

Diskuze (0)

Novinka

Anonym