Hodiny zkázy. Na Prahu shlížejí obří digitálky, které odpočítávají čas do klimatické katastrofy

Sedm let. Tolik času podle vědců zbývá do momentu, než Země zažije klimatický šok. Letenské hodiny apelují na lidi, aby se chovali udržitelněji.

Filip HouskaFilip Houska

letna-hodiny_1

Foto: Jakub Červenka

Klimatické hodiny vedle kyvadla na pražské Letné

0Zobrazit komentáře

Od úterý shlížejí na Prahu nové hodiny. Neukazují však čas, podle kterého by si Pražané mohli korigovat pracovní dobu nebo večeři pro rodinu. Naopak vedle letenského metronomu odpočítávají čas do katastrofy. Klimatické katastrofy. Osm metrů vysoké a třicet pět metrů široké digitální číselníky totiž informují o tom, kdy se Země oteplí natolik, že to bude mít nezvratný dopad na celou planetu. A není to tak daleko.

Za novou instalací v Praze stojí české uskupení Festival svobody, které chce pomocí masivních hodin, kde vlevo se ukazují zbývající roky a dny a vpravo hodiny, minuty a vteřiny, apelovat na nutnost podnikat kroky, jež vedou ke snížení emisí skleníkových plynů. Právě za zhruba sedm let se má podle vědců planeta oteplit o 1,5 °C ve srovnání s érou před průmyslovou revolucí. To může být pro planetu velký problém.

„O nutnosti řešit klimatickou krizi jsme už informovat začali dříve,“ říká pro CzechCrunch mluvčí Festivalu svobody Jan Gregar. „Už 17. listopadu jsme na našich akcích napříč republikou začali šířit petici, v níž vyzýváme poslance a poslankyně, aby mimo jiné řešili i výzvu klimatu,“ doplňuje. Ostatně právě 17. listopad nebyl vybrán náhodou – podle iniciátorů je totiž klimatická hrozba i hrozbou pro svobodu a demokracii.

Spotřeba jako doma u sporáku

Festival svobody se pro vznik takzvaných hodin zkázy inspiroval v New Yorku, odkud vzešly. S newyorským týmem se poté organizátoři spojili a myšlenku dosadili i do reálií Prahy. Vybrali si přitom místo, které je nejen symbolické, ale také exponované – a protože se prostor vedle letenského metronomu nachází na kopci, tak i dobře viditelné z dálky.

„Umístění hodin po boku letenského kyvadla dává smysl z řady důvodů. Jde o místo, kde se nad Prahou v minulosti tyčil Stalinův pomník, což je symbolické, jelikož to zdůrazňuje myšlenku, že je vždy třeba myslet na to, že naši svobodu musíme neustále hlídat a pečovat o ni. A přesně to hodiny říkají. Dalším důvodem je strategická poloha místa,“ vysvětluje Gregar.

Festival svobody v tom celém ovšem nebyl sám. Nejprve si musel vyžádat povolení od hlavního města i městské části Praha 7 a také zajistit, kdo hodiny postaví. Oslovili proto pražské designové studio Multiverse, které se světelnými instalacemi zabývá. To jim podobu obřích digitálek navrhlo a podle organizátorů ideálně splnilo jejich umělecké požadavky.

klimaticke-hodiny_1

Foto: Jakub Červenka

Hodiny odpočítávají čas do klimatické katastrofy

„Od počátku bylo zadání takové, aby byly hodiny vizuálně působivé a zároveň neplýtvaly elektrickou energii. Multiverse proto využilo speciální zářivky, které dokážou měnit intenzitu a barvu světla – a které jsou úsporné. Žádné jiné klimatické hodiny takto dosud nevypadaly,“ uvádí Gregar a doplňuje, že se celý rozpočet na stavbu pohyboval v řádech statisíců korun.

Právě maximální energetická šetrnost hodin byla klíčová v tom, aby si tvůrci neprotiřečili a sami k ohrožování planety výrazně nepřispívali. Díky speciálním zářivkám, které Multiverse použilo, se jejich spotřeba dá přirovnat k jednomu zapnutému domácímu sporáku.

Spotřeba se ovšem bude měnit v závislosti na tom, kolik segmentů číslic zrovna svítí. S tím, jak se čas pohybuje, se může stávat, že bude v jeden moment svítit více prvků než předtím. A naopak. Podle propočtů týmu z Festivalu svobody by však za dva týdny měly spotřebovat elektřinu za přibližně tři tisíce korun.

Lidé vnímají výkyvy klimatu

Cíl této instalace je jasný – vyvolat debatu a podpořit téma klimatické změny ve veřejném prostoru. A jak tvůrci pro CzechCrunch potvrzují, už se to daří. „Vidíme nejen zájem médií, ale také reakce ve stovkách diskuzí. Některé jsou pozitivní, některé negativní, to se dá čekat. Pozitivní ale zatím výrazně převažují. Ať by to ale bylo jakkoliv, nejde jen o to, jestli je něco pozitivní, nebo ne,“ říká Gregar.

Vědci se totiž shodují na tom, že ke změně klimatu dochází – a environmentální organizace se snaží motivovat lidi, aby jen nepřihlíželi, ale naopak si hrozbu, o které se každým rokem baví i ti nejvyšší představitelé zemí na klimatickém summitu, uvědomovali a snažili se změnit svůj přístup. A nejde jen o jednotlivce, ale také velké firmy, jež mají na vývoji klíčový podíl.

„V zářijovém průzkum agentury STEM/MARK a Institutu 2050 se ukázalo, že drtivá většina tuzemské populace klimatickou změnu nepopírá, ba naopak. Myslím, že hodně lidem otevřely oči výkyvy klimatu, které se už nevyhýbají ani Česku. Vzpoměňme třeba na tornádo na Moravě, stále častější období sucha a podobně. Věříme, že konstruktivní debata, která se bude opírat o vědecký konsenzus, je správnou cestou,“ zmiňuje Gregar.

Samotné hodiny pak budou v provozu do 12. prosince, poté je rozeberou a místo upraví do původní podoby. Svítící segmenty připadnou jejich tvůrcům, tedy studiu Multiverse. Dočasnost této instalace je ostatně také svým způsobem symbolická – ukazuje na fakt, že nic není věčné. Ani stabilita životního prostředí na planetě Zemi.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym