Jak se žije v hlavním městě? Nejzelenější částí je Praha 7, nejvíc prodejen potravin je na Praze 8

IPR přepracoval šest let starou webovou aplikaci Katalog městských částí. Statistiku Prahy tak máme jako na dlani.

Katalog městských částí zobrazuje nejrůznější informace o všech 57 částech Prahy

0Zobrazit komentáře

Chcete vědět, v jaké městské části Prahy je nejvíce pracovních příležitostí, kde je nejvíce cyklotras a kde se nevyplatí bydlet, když chcete umístit dítě do mateřské školy – pokud si tedy chcete ušetřit stres s nedostatečnými kapacitami předškolních institucí? Odpovědi přináší nový webový Katalog městských částí od Institutu plánování a rozvoje (IPR) hlavního města Prahy.

Kdo holduje statistickým údajům, může se do Katalogu městských částí ponořit na několik hodin, protože paleta informací, kterou nabízí, je skutečně široká.

Vedle těch základních jako je rozloha, hustota zalidnění či věková struktura obyvatel, obsahuje databáze i méně obvyklé údaje – například počet nákupních center, počet aktivních společností nebo počet obyvatel na jednoho lékaře.

Informace ale neslouží jen pro rozšíření obzorů obyvatel Prahy. „Každé město – a primárně Praha – je velký komplexní systém. Pokud chceme plánovat zodpovědně a ve všech souvislostech, bez potřebných dat se neobejdeme. Díky tomu pak můžeme lépe určit, ve které městské části chybí škola, kde Pražané nemají v docházkové vzdálenosti park nebo třeba tramvaj, kde je třeba postavit supermarket,“ říká první náměstek pražského primátora Petr Hlaváček.

Hustota zalidnění stoupá v místech s panelovou zástavbou

Data lze navíc pohodlně porovnávat díky grafům, které katalog generuje. Rychle tak lze zjistit, že nejvíce parků se nachází na Praze 7, kde mají rozlohu 116 hektarů, špatně si ale nevede ani Praha 6 s rozlohou téměř 80 hektarů a Praha 1 se 74 hektary. Na Praze 1 najdou lidé nejvíce pracovních příležitostí – přesně 134 251 –, pouhých 1 479 pracovních míst je na Praze 21.

Nejhustěji zalidněná je Praha 2, kde se nachází téměř 122 obyvatel na hektar, v závěsu je Praha 3 se 118 obyvateli. V grafu ale vyčnívají také Praha 11 a Praha 17, a to kvůli husté sídlištní zástavbě. Praha 17 pak vede s nejvyšším počtem nezaměstnaných osob. Katalog také odhaluje, že na Praze 4 je 14 kilometrů značených cyklotras a že nejvíce potravinářských prodejen se nachází na Praze 8.

„Katalog městských částí slouží nejen samosprávám, komunálním politikům či těm, kteří se zabývají územním plánováním, ale také široké veřejnosti. Oceňují ho například studenti či novináři, kteří píší o tématech spojených s Prahou. A samozřejmě také obyvatelé, kteří si mohou dohledat zajímavé informace o místě, kde žijí, či si naopak dle preferovaného zázemí vybrat místo, kde by žít chtěli,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Boháč navíc doplňuje, že IPR data využívá denně ve studiích, analýzách a doporučeních. Společnost Esri mu díky tomu udělila jedno z nejprestižnějších světových ocenění na poli dat a geografie, a to právě za dlouhodobou práci s daty a jejich využití pro městské plánování a zmírnění dopadů na klimatickou změnu.