Když technologická spolupráce pomáhá duši. Revolgy řeší cloud, aby se Upheal mohl soustředit na terapii

Psychoterapie už nemusí nutně znamenat jen tužku, papír a gauč. Cloudové technologie proměňují ty nejtradičnější i inovativní obory.

Michal MančařMichal Mančař

bohuslav-dohnal-miroslav-vlasak-revolgy-regular

Foto: Revolgy

Zakladatel Revolgy Bohuslav Dohnal a CEO firmy Miroslav Vlasák

Cloudové služby patří do malých startupů i velkých korporátů. Dávnou dobu, kdy byl cloud neprobádanou novinkou, vystřídalo období „udělej si sám“, kdy se o cloudová řešení pokoušely podniky starat samy. Ale i tomu už odzvonilo. Přípravu, implementaci i provoz cloudu dnes klienti často nechávají na specializovaných firmách, jako je české Revolgy. I díky tomu se cloudové technologie stávají všudypřítomnými. A dosahují i do tak zdánlivě netechnologických oborů, jako je terapie.

Sídlí v Praze, ale byznys mají globální. Však je to byznys v cloudu, který žádné hranice kdovíjak neřeší. Pronikají napříč odvětvími – i do firem, kde s řešením cloudových technologií nebo IT obecně ani nemusí mít velké zkušenosti. „Díky nám nemusíte řešit expertizu vlastních pracovníků, nemusíte mít svůj tým na cloud a místo starání se o něj se může vaše IT oddělení zabývat podporou a rozvojem vašeho podnikání,“ popisuje Tereza Grill z Revolgy.

V Revolgy přístupu, kdy za jiné firmy řeší všechny cloudové záležitosti, říkají Managed Services. Nemíří přitom jen na firmy, které si v IT nejsou až tolik jisté. Především zákazníci z řad velkých či technologických společností by provoz cloudových služeb firmy kolikrát zvládli zcela sami. I ti ale tuto zodpovědnost či její část delegují na firmy jako Revolgy.

„Někdy tak za námi přijdou zákazníci, kteří jsou v cloudu rozkoukaní a potřebují ho třeba jen monitorovat. Jindy klientům stavíme celý cloud stack a ten pak i provozujeme,“ dodává zástupkyně Revolgy. Ještě nedávno by přitom taková důvěra byla mnohem vzácnější. „Středoevropský trend v IT byl vždy ‚udělej si sám‘. To se ale začíná měnit, protože firmy rostou mimo region a nedokážou udržet standard služeb pro zákazníka bez externí pomoci,“ říká Grill.

Myslel jsem si, že v psychoterapii bude zásadní osobní kontakt. Tužka, papír, kožený gauč. Ale i ona může být transformována pomocí cloudu.

A byť už dlouho platí, že cloud je užitečný v rozmanitých oborech, u klientů zaměřených na digitální produkty nachází Revolgy Managed Services přece jen větší uplatnění. Ale pozor, digitální se vůbec nemusí rovnat klasickému IT. Takový produkt totiž může znamenat třeba i ryze lidskou věc – terapii.

Právě jako u spojení Revolgy a česko-americké firmy Upheal, jež vyvíjí nástroj pro psychoterapeuty. „Myslel jsem si, že tam bude zásadní osobní kontakt. Tužka, papír a krásný kožený gauč. Ale úspěch Uphealu je důkazem toho, že i takové zaměstnání může být transformováno pomocí cloudu,“ říká Tomáš Kryst, produktový manažer Revolgy.

Je to příběh, který jde právě onou cestou načrtnutou v předchozích odstavcích. Správa cloudové infrastruktury není jádro byznysu Uphealu. Pokud by ji chtěl startup řešit interně, musel by být výrazně větší firmou. Vybudovat tým, který by se jí zabýval, by ale byla nákladná a složitá věc. A tak se Upheal začal poohlížet po partnerovi pro cloudové řešení.

„Nejsme počtem lidí velká firma a potřebujeme, aby se náš tým inženýrů věnoval produktovému vývoji. Cloud je něco, co se dá pěkně delegovat, je to levnější, rychlejší a s lepším výsledkem, než kdybychom si ho dělali sami,“ popisuje technický ředitel firmy Martin Horváth, který startup založil s Jurajem Chrappou v roce 2021.

Upheal pomáhá psychoterapeutům s administrativou a poznámkami, jež vznikají během terapeutických sezení. Jeho nástroj automatizuje dokumentaci, dovede vytvořit ucelený souhrn ze setkání s pacienty, pomůže i s plánem léčby. Pro terapeuty znamená úsporu času, pro startup kolem 100 milionů korun v investicích.

Měsíčně Upheal asistuje při desítkách tisíc sezení po celém světě. Provoz takové platformy je prakticky podmíněný využitím cloudu. S tím startupu pomáhají právě cloudové služby Revolgy. „Naše spolupráce má dvě roviny, incident management a devops. Je mimo naše schopnosti reagovat na problémy s infrastrukturou 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. A jak škálujeme a zvětšuje se objem naší práce, narážíme na limity infrastruktury a Revolgy je schopné problémy efektivně řešit,“ popisuje Horváth.

startup awards

Foto: Jan Nechvíle/CzechCrunch

Upheal se na Startup Awards 2023 stal Mladým projektem roku

Spojení firem s českými kořeny přitom neznamená jen prosté předání části každodenních technologických starostí z jedné společnosti na druhou. Nedávno v rámci spolupráce například proběhlo i cvičení schopnosti obnovit infrastrukturu v případě výpadku. Tedy další činnost, kterou by nespecializovaná firma prováděla jen s obtížemi.

„Ve spolupráci s Uphealem jsme našli příležitost demonstrovat sílu Managed Services v sektoru, kde by se na první pohled mohlo zdát, že technologie hrají vedlejší roli,“ přidává Tomáš Kryst za Revolgy. „Tím, že jsme převzali zodpovědnost za provoz cloudu, jsme jim umožnili soustředit se na to, co dělají nejlépe, tedy zjednodušovat procesy a práci terapeutů, aby se mohli soustředit na klienty,“ popisuje.

Vše je navíc vázané na byznys model Revolgy, kdy s klienty neřeší počítání hodin nebo náklady spojené s outsourcingem. „Kolik práce na různých úkolech stráví, není náš problém. Revolgy tak má motivaci pracovat efektivněji, my zase máme relativně jasný framework, kolik nás to stojí,“ přibližuje CTO Uphealu. „To je velmi příjemný způsob spolupráce,“ uzavírá Martin Horváth.

„Každý byznys vyžaduje specifická řešení. Ale naše spojení s Uphealem ukazuje, že správná technologická podpora může transformovat a pomoct s růstem v různých sektorech. Od těch nejtradičnějších až po ty inovativní,“ dodává Tereza Grill z Revolgy.

CC Native

Partnerem článku je Revolgy