Lidé nebývají v práci spokojení, firmám to škodí. Behavera má chatbota, který rizika včas odhalí

Well-being index od startupu, do kterého investovala skupina Miton, pomáhá jiným firmám předcházet tomu, aby z nich odcházeli zaměstnanci.

Luboš KrečLuboš Kreč

igor-1

Foto: Behavera

Igor Kubíček, šéf startupu Behavera

Schopnost udržet si kvalitní zaměstnance často rozhoduje o tom, která společnost uspěje a která ne. Zvlášť v těžších obdobích, jakými česká ekonomika právě prochází. Jak ale měřit a zjišťovat tolik diskutovaný well-being lidí, tedy jejich spokojenost ve firmě? Zvlášť když anonymních dotazníků a strojených pohovorů už mají všichni dost… S řešením přišel startup Behavera se svým novým produktem nazvaným Well-being index.

Nadnárodní poradenská agentura Gartner vydává pravidelný výhled, co přední personalisté očekávají, že budou klíčová témata oboru v následujícím roce. Mezi priority, které budou firmy muset řešit letos, experti uvedli jednak boj s únavou zaměstnanců z neustálých změn, jimiž byly poznamenané poslední roky (uvedlo to 45 procent HR ředitelů), jednak lepší pochopení toho, co pracovníci vlastně chtějí, jaké mají ambice a kariérní plány (zmínilo to 44 procent personalistů). Aby toho nebylo málo, evropští zaměstnanci jsou údajně ti nejméně angažovaní na celém světě, aspoň to uvádí odborný portál ToTalent.

Každý správný manažer a podnikatel přitom ví, že klíčem k úspěchu jsou dobří a motivovaní lidé. Z výzkumů navíc vyplývá, že nahrazení jednoho kvalitního zaměstnance jiným je mimořádně nákladné, může vyjít až na dvojnásobek ročního platu. Takže udržet si je v tak náročných a hektických časech, kdy společnost z covidové pandemie přešla plynule do ekonomické recese, je a bude organizační, ale nutná výzva. Pomoct jiným firmám mít spokojenější a zároveň efektivnější zaměstnance chce i pražský startup Behavera, do kterého v minulosti investoval známý fond Miton.

Klíčovým slovem je well-being, tedy to, zda se lidé v zaměstnání cítí po všech stránkách dobře. „Well-being ovlivňuje spokojenost, zapojení, produktivitu, fluktuaci a nakonec i vyhoření a odchod z firmy. Když ho firmy podcení, stojí je to peníze,“ vysvětluje Igor Kubíček, zakladatel a šéf Behavery, která nabízí rychlý a na moderních technologiích postavený online nástroj, jak náladu na bojišti zjišťovat.

Tradičně se k tomu používaly anonymní dotazníky, těm už ale prý odzvonilo. Tedy aspoň někde. „U firem, kde je kultura založená na vzájemné důvěře, upřímnosti a spolupráci, potřeba anonymních dotazníků téměř neexistuje. Lidé se nebojí sdílet své názory a chtějí se aktivně zapojovat do rozvoje firmy,“ vysvětluje specialistka Behavery Lenka Šilhánová.

Behavera, mezi jejíž klienty patří společnosti jako Vodafone, PwC nebo Lidl, proto vyvinula chatbota, který si s každým zaměstnancem na 15 minut popovídá (či spíše zachatuje) a na základě rozhovoru, jehož parametry pomáhali sestavit psychologové a odborníci na HR, sestaví takzvaný well-being index týmu, ale i zároveň zaměstnanecký profil daného člověka.

Podle Igora Kubíčka je ideální dělat tyto minirozhovory s chatbotem každé tři měsíce, aby šlo kontinuálně sledovat, jak se atmosféra ve firmě proměňuje. Jednou za rok je to prý málo, každý měsíc to zase může být otravné: „S průzkumy se to nemá přehánět, jinak se lidem zprotiví. Každá firma má jiné potřeby a je úplně v pořádku si na začátku vyzkoušet dělat průzkumy klidně častěji. Naslouchejte svým lidem a sledujte míru vyplnění. Četnost průzkumů si pak nastavte, jak to vyhovuje vám.“

beha-1920-x-1280-px-1

Vizualizace: Behavera

Dashboard služby well-being index od Behavery

Systém od Behavery běží kompletně online, takže není třeba nic instalovat, je to vlastně jakýsi externí konzultant v mobilu či na počítači. Index měří dvanáct faktorů, které se podílejí na snížené produktivitě, pocitu vyhoření nebo riziku odchodu. Na dashboardu si pak lze vizualizovat data podle poboček, podle týmů či podle míry rizik.

Oproti často používaným Google Forms dotazníkům a jejich různým obdobám je klíčová výhoda Behavery v doporučeních, jak varovné signály a problémy řešit. Manažeři tak například dostanou podklady pro individuální meetingy, kde agendu mohu tvořit právě výstupy z well-being indexu, nebo sadu bodů, jak se zaměstnancem lépe pracovat.

Rok 2023 podle všeho bude pokračovat v intencích posledních let – takže bude náročný. Česká národní banka očekává, že celková roční inflace zůstane nad deseti procenty, nic nenasvědčuje tomu, že by měl brzy skončit konflikt na Ukrajině, energie jsou a budou drahé už trvale. To všechno vytváří tlak na firmy, aby byly efektivnější, pružnější, zásadním tématem je digitalizace.

Information overload or job burnout with stress and chaos tiny person concept

Přečtěte si takéDeprese stojí bilion dolarů ročně, wellbeing se nevyplatí podcenitDeprese a úzkosti stojí ekonomiku bilion dolarů ročně, wellbeing na pracovišti se nevyplatí podcenit

Obstát v takovém prostředí bude mnohem snazší pro společnosti, které mají motivované a spokojené zaměstnance. Navíc se nezdá, že by měl brzy pominout problém s nízkou nezaměstnaností a do značné míry přehřátým pracovním trhem, na němž se dobří lidé prostě shánějí hůř. V této souvislosti se čím dál častěji hovoří o přístupu people-first místo profit-first, tedy že rozhodujícím faktorem pro úspěch není míra ziskovosti, ale míra spokojenosti lidí, protože to jsou ve finále oni, kdo pak vytváří zisk.

„People-first přístup vrací lidskost do byznysu. Spokojenost zaměstnanců je stejně důležitá jako zisk a lídři jednají se svými zaměstnanci s respektem, pochopením a férovostí. Vytvářejí tak prostředí, kde jsou týmy silně motivované, ve své práci vidí hlubší význam a více se angažují. Přirozeně se to pak projeví i na reputaci a ziskovosti firmy,“ vysvětluje Igor Kubíček s tím, že právě Behavera chce být tím, kdo cestu people-first přístupu bude v Česku pomáhat prošlapat.

CC Premium

Partnerem článku je Behavera