Lidé si na Zbraslavském náměstí budou moci sami navrhnout obrazce v dlažbě před svými domy

Na názoru veřejnosti architektům při přípravě návrhu Zbraslavského náměstí hodně záleželo. Výsledkem má být veřejný prostor fungující po celý rok.

Eliška NováEliška Nová

zbraslavske-namesti-6

Foto: SDAR, Ateliér tečka

Zbraslavské náměstí

0Zobrazit komentáře

I ve Zbraslavi se rozhodli, že jejich náměstí nemá sloužit jen pro tranzit aut. Vypsali proto architektonickou soutěž na jeho úpravu, přičemž jedním z požadavků bylo, aby chodci dostali přednost před vozidly. A se svým návrhem uspěl Ateliér tečka, který mimo jiné navrhl zvýšit silnici na úroveň chodníku, aby auta náměstí nedominovala.

„To (zvýšení silnice na úroveň chodníku – pozn. red.) nejen zdůrazňuje význam prostranství, ale také řadí chodce a dopravu na stejnou úroveň. Věříme, že tímto způsobem vyvoláme v řidičích nutkání se po náměstí pohybovat opatrněji,“ popsal pro web Archspace architekt Tomáš Klapka.

I tak je ale podle něj především potřeba, aby Zbraslav vytvořila ještě dopravní studii, která by řešila tranzit. Ideální by podle architekta bylo vytvořit jakýsi obchvat, který by mohl vznikat souběžně s rekonstrukcí náměstí.

„Doprava je zásadním problémem náměstí. Intenzivní pohyb aut a autobusů po velké křižovatce uprostřed náměstí generuje mnoho míst nepříjemných pro přecházení a krájí náměstí na čtvrtiny, z nichž jednu plochu tvoří plocha asfaltového parkoviště, druhou pak menší plocha pro trhy s cukrárnou a infocentrem,“ popisuje hlavní úskalí web městské části, který se na rekonstrukci Zbraslavského náměstí zaměřuje.

zbraslavske-namesti-4

Foto: SDAR, Ateliér tečka

Náměstí má fungovat ve všech ročních obdobích

Na rynku nově přibudou stromy, které tady dnes nejsou. Stejně tak kašna, kterou navrhli sami architekti z Ateliéru tečka. Kašna bude mimochodem využívat dešťovou vodu. Stejně jako bude dešťovka sloužit k zalévání nebo ke splachování na veřejných toaletách.

Hlavním smyslem náměstí má být ale setkávání se a pořádání městských akcí, a to ve všech ročních obdobích. Na jaře tu mohou být stánky, rozložené stoly na hodování, mohou se tu odehrávat i workshopy.

V létě tu mohou stát až dvě pódia, stejně tak tržiště s pivem a občerstvením. Na podzim se sem vejde přehlídka a výstava o veteránech. Svoji funkci pak má mít náměstí také v zimě, a to pro vánoční strom a trh se stánky a pódiem pro vánoční koncerty.

Lidem má celoročně sloužit také pingpongový i šachový stůl. Rynek mimo jiné dostane nový mobiliář, tedy lavičky, odpadkové koše a další městské prvky. Na náměstí k zámku a pivovaru přibude i kavárna.

Specialitou návrhu je také to, že si obyvatelé jednotlivých domů budou moci sami navrhnout obrazce v dlažbě. „Věříme, že má smysl přizvat obyvatele města do procesu tvorby. Tento nápad tak stále držíme při životě a v dalších fázích budeme upřesňovat, jak ho naplníme. Je zřejmé, že to bude muset mít své limity,“ vysvětluje Klapka s tím, že bude limitované spektrum materiálů a formátů dlažby a mohou být zatrhnuté i některé obrazce.

Architekti na návrhu pracovali s památkáři, archeology, dopravními inženýry i veřejností. Ateliér tečka v současné době připravuje pro městskou část dokumentaci pro územní rozhodnutí.

zbraslavske-namesti-2

Foto: SDAR, Ateliér tečka

V zimě bude místo pro vánoční trhy

zbraslavske-namesti-3

Foto: SDAR, Ateliér tečka

Nové uspořádání