Manažerské studium online. Štěpán Mika vede jeden z největších MBA institutů v Česku, kterým prošlo přes 1 600 studentů

stepanmika

Foto: CEMI

Ředitel pražského vzdělávacího institutu CEMI Štěpán Mika

Vzdělání je v dnešní době jedním ze stavebních kamenů pohodlného života. Nejenže přináší daleko vyšší šance v uplatnění na trhu práce a otevírá brány do určitých druhů zaměstnání, ale zároveň formuje i naše vlastní já. Znalosti nabyté hlavně vysokoškolským studiem formují naši morálku, dávají nám větší svobodu ducha a kultivují naši osobnost. Ne nadarmo se říká, že nejlepší investice je právě ta do vzdělání.

Dle statistik se v roce 2017 mohlo vysokoškolským titulem pochlubit 20 procent populace České republiky ve věku od 15 do 74 let. To je o téměř 7,9 procentního bodu více, než tomu bylo před deseti lety. I přesto jsme v tomto ohledu za Evropskou unií, kde oproti celounijnímu průměru zaostáváme o 6,4 procenta.

Podle ČSÚ obdrželo v minulém roce čerstvý vysokoškolský diplom více než 68 tisíc absolventů, z toho 60 tisíc na veřejných vysokých školách a přes 8 tisíc ze škol soukromých. Je tedy patrné, že si Češi začínají uvědomovat důležitost vzdělání, s čímž jde ruku v ruce i fakt, že jeden akademický titul již nepředstavuje tak velkou výhodu na trhu práce, jak tomu bylo dříve.

cemi-st

Foto: CEMI

Institut CEMI nabízí MBA studium

Proto se objevuje stále více studentů, kteří využívají možnosti celoživotního vzdělávání, tedy studentů, kteří již mají standardní akademický titul z vysoké školy, ale i nadále si rozšiřují své znalostní obzory či se ve svém oboru úzce profilují. K tomu slouží například studium MBA, BBA či DBA, tedy neakademické profesní studium, které dále rozšiřují vysokoškolské vzdělání aspirantů na manažerské pozice či osob, které jako manažeři již působí.

Titul MBA, tedy Master of Business Administration, je mezinárodně uznávaným titulem, který je v USA či Velké Británii ekvivalentem k inženýrskému studiu z ekonomických fakult našich vysokých škol. V České republice má však charakter profesního titulu a je synonymem pro komplexní manažerské vzdělání. Studium pro dosažení tohoto titulu probíhá zpravidla rok až dva a vyznačuje se co největším důrazem na praktičnost.

Tento titul může být vyžadován v mnoha podnicích především mezinárodního charakteru a svému držiteli může přinést i povýšení či zlepšení platových podmínek. Například průměrné roční zvýšení platů držitelů titulu MBA z pražského Institutu CEMI podle průzkumů agentury STEM/MARK činí téměř 39 tisíc korun a u manažerských pozic dokonce až 66 tisíc korun. Drtivá většina studentů pak v průzkumu sdělila, že se jim investice do titulu, jehož studium je na všech školách zpoplatněno, vyplatila.

Jedna z největších škol je v Praze

Konkrétně pražský Institut CEMI, za kterým stojí Štěpán Mika, patří mezi soukromé vzdělávací instituce, nabízející možnost získání titulů MBA a LLM. V České republice působí od roku 2011 a za tu dobu prošlo jeho vzdělávacím programem 1 662 studentů, přičemž v právě probíhajících programech je 184 studentů.

zipline-bono3

Přečtěte si takéBono z U2 investoval do dronů, které v Africe roznáší zdravotnický materiál. Startup vybral už 225 milionů dolarůBono z U2 investoval do dronů, které v Africe roznáší zdravotnický materiál. Startup vybral už 225 milionů dolarů

Podle statistik je nejvíce studentů ve věku mezi 30 až 50 lety, kteří jsou již úspěšnými absolventy některého z magisterských či inženýrských oborů. U CEMI jsou klienty zaměstnanci z firem jako Coca-Cola, Philips nebo lékáren Dr. Max. Pro většinu z nich je motivací k dosažení titulu MBA získání praktických dovedností, konkurenční výhoda na trhu práce a také kariérní postup.

Výuka probíhá převážně online formou, v rámci které jsou pod vedením lektorů zpracovávané prakticky orientované seminární práce z jednotlivých studijních modulů. A to v rámci e-learningového prostředí systému iTutor, který se pro studenta stává jakousi online školní budovou, kam dochází, aby splnil veškeré studijní povinnosti.

cemionline

Online výuka MBA v CEMI

Celý MBA program je ve finále ukončen úspěšným obhájením napsané diplomové práce. Cena studia pak začíná na necelých 75 tisících korun. Výdaje na studium MBA může navíc zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců.

Výukové programy MBA studia na CEMI samozřejmě nabízejí možnost úzké specializace. Obsah prvního semestru je sice pro všechny studenty stejný, ovšem ve druhém semestru si lze vybírat z osmi specializovaných MBA oborů, jako je například management zdravotnictví či HR management. V rámci všech specializací si lze navíc vybírat i volitelné předměty dle vlastního zájmu.