Místo Koněva památník tří tisíc lidí, co se bili nejen za Prahu. Bubeneč bude mít novou dominantu

Na náměstí Interbrigády vznikne pomník Pražského povstání. Bude pochozí a budou na něm zlaté body znázorňující místa opravdových bojů.

Eliška NováEliška Nová

pamatnik-6

Foto: RSAA

Nový památník Pražského povstání na náměstí Interbrigády v Praze 6

2Zobrazit komentáře

Má připomínat odvahu, se kterou se občanská společnost postavila proti zlu. Podle Pražského povstání se nejmenuje jen stanice metra, ale je to také důležitý bod v historii Česka, jehož výraznější připomínka v hlavním městě chybí. Teď by měl pomník událostí z května 1945, kterým padlo za oběť na tři tisíce lidí, obsadit díru, která tu zbyla po maršálu Koněvovi.

Maršál Koněv, respektive jeho pomník, stál na náměstí Interbrigády v městské části Praha 6 až do roku 2020. Sejmut a odvezen do depozitáře byl v dubnu. Ivan Stěpanovič Koněv se sice podílel na osvobození Prahy, zároveň ale také na stavbě Berlínské zdi, navíc v roce 1968 zaštítil zpravodajský průzkum, který předcházel srpnové invazi. Socha se stala cílem vandalů i předmětem debat o jejím osudu. Nakonec se rozhodlo, že místo by mělo připomínat spíš hrdiny Pražského povstání.

Po čtyřech letech je nyní jasné, jak by mělo vypadat. Architektonickou soutěž vyhrál ateliér RSAA. Vzniknout by měl nový pomník, zatímco park Interbrigády projde úpravou a změní se spíš na městskou zahradu. „Chtěli jsme vytvořit vizi pro památník jednadvacátého století, který je sejmutý z vertikály nedostupného piedestalu na horizontálu nás občanů využívajících veřejný prostor,“ komentuje vítězný návrh jeden z jeho autorů, architekt Bronislav Stratil z RSAA.

Pomník má tvar hranolu, který se od špičky svažuje směrem k terénu náměstí. Zvednutý cíp má evokovat temnou energii zla války, nad kterou vítězí potřeba svobody. Součástí je tlampač s mluvítkem, který je připomínkou svobody a demokracie. „Do tvaru památníku promítáme hrot temné doby válečných hrůz a rozdělené společnosti, který je poražen lidskou silou. Vzniklý průraz i průhled je analogií k otisku tlakové vlny, kterou vyvolala síla činů všech zúčastněných. Pomník je pietou významné dějinné události stejně, jako je součástí každodenního života,“ komentuje Stratil.

Památník je pokrytý zelení a je pochozí. Kromě něj autoři návrhu umístili do středu parku malý monolit, který má sloužit jako model samotného povstání. Je tu reliéf pražského údolí s Vltavou a 220 barikádami, které znázorňují zlaté body zasazené do reálných míst bojů o Prahu. Na protilehlé straně parku je pak panorama Hradčan. Plastika slouží jako herní výtvarný prvek na novém dětském hřišti.

Kromě ateliéru RSAA se na návrhu podílela také zahradní architektka Lucie Miovská a designér Jakub Berdych Karpelis. Ti pojmenovali památník Voláme všechny. „Vítěz nejlépe propojil výtvarný návrh s krajinným a architektonickým řešením celého parku, s nezbytnou mírou monumentality, avšak ve zcela soudobém pojetí,“ říká porotce soutěže Ondřej Tuček. V porotě byl například také zástupce Vojenského historického ústavu.

Prostor se má rozdělit na bulvár a zahradu. Do zeleně by neměly být provedeny žádné zásadní zásahy. K původním stromům jen přibydou další. To všechno si budou moci lidé prohlédnout na výstavě návrhů do konce května na Úřadu městské části Praha 6. Začít stavět by se mohlo v roce 2026.