Na severu začnou vařit pivo pomocí síly slunce. Svijany na svou střechu instalují solární elektrárnu

Panely bude na střechu pivovaru instalovat firma Solek, která se chce na podobné projekty na území České republiky specializovat.

svijany2

Foto: Svijany

Varna pivovaru Svijany, kde již brzy začnou k výrobě piva využívat solární energii

0Zobrazit komentáře

Ať už se sluneční paprsky opírají do pivních lahví nebo do konzumentů tohoto zlatého moku, ani v jednom z případů se nejedná o dobrou kombinaci. V severočeském pivovaru Svijany však slunci otevírají dveře. Chtějí využít jeho sílu k napájení budovy a pustit ji i do procesu výroby piva. Stane se tak díky instalaci tisícovky solárních panelů na střechy pivovaru.

Důvod, proč se svijanský pivovar rozhodl investovat do vlastní solární elektrárny, je podobný jako u celé řady dalších výrobních podniků v Česku. Stoupající ceny energií pro něj představují značné náklady navíc a potřebu hledat cesty, jak ušetřit.

„Ceny energií loni rostly několikanásobně a aktuálně je nakupujeme na trhu za spotové ceny. Dramaticky se zvyšovaly rovněž náklady na pohonné hmoty, suroviny a obaly. Všechny tyto vícenáklady se nám nepodařilo promítnout do cen pro zákazníky, částečně jsme je museli kompenzovat z naší vlastní marže,“ vysvětluje Roman Havlík, ředitel pivovaru.

Aby pivovar, který v loňském roce dodal na trh 653 tisíc hektolitrů piva, své náklady alespoň částečně zkrotil, rozhodl se na svou střechu instalovat tisícovku panelů a do budoucna je otevřený toto číslo i navýšit. „Předpokládáme, že by panely měly ročně produkovat až 440 MWh. Celkové úspory by se tak pohybovaly kolem sedmi procent z roční spotřeby elektrické energie pivovaru. S návratností investice počítáme do čtyř let,“ upřesňuje krok společnosti Havlík s tím, že si realizace elektrárny vyžádá celkovou investici ve výši 12 milionů korun.

svijany-aerial-min

Foto: Svijany

Pohled na areál pivovaru

Instalaci panelů spolu s další technikou, jako jsou měniče, střídače a rozvaděče, si vezme na starosti společnost Solek, která se v posledních letech soustředila na rozvoj fotovoltaických projektů především v oblasti Chile. Do budoucna by se ovšem ráda více zaměřila na výstavbu fotovoltaických elektráren i v České republice.

„Spolupráce s Pivovarem Svijany je přesně tím typem projektu, kterým bychom se chtěli v Česku věnovat. Naším zaměřením jsou průmyslové haly, komerční budovy nebo nemocnice. Budeme firmám a České republice pomáhat k větší energetické soběstačnosti a zdravé budoucnosti,“ okomentoval spolupráci Zdeněk Sobotka, zakladatel společnosti Solek.

Energie získávaná ze solárů se společnosti obzvláště hodí během letních měsíců, kdy je nutné chladit ležácké sklepy. Právě během letních měsíců je navíc efektivita panelů nejvyšší. Společnost má ovšem v úmyslu přínos instalovaných panelů vyhodnocovat v průběhu celého následujícího roku a na základě výsledků rozhodnout, zda bude panely instalovat i na další střechy.

„Výhledově plánujeme nahradit alternativními zdroji až 20 procent celkové spotřeby elektřiny v pivovaru,” doplnil Roman Havlík. Pivovar taktéž plánuje navýšit množství produkovaného bioplynu z bioplynové stanice, kterou vybudoval před deseti lety při modernizaci vlastní čistírny odpadních vod.

„V neposlední řadě se zaměříme i na další optimalizaci energetické spotřeby v našem provozu. Průběžně přitom budeme také nadále monitorovat a vyhodnocovat novinky v odvětví alternativních zdrojů energie,“ říká ředitel pivovaru, podle kterého je mezi českými pivovary velká motivace hledat alternativní zdroje energie a energetický mix provozů diverzifikovat podobnými projekty.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym