Nebojí se riskovat, neřeší stereotypy, učí se rychle. Firma z Prahy ukazuje, jak jde růst s mladými

BTL, původem z Česka, je mezinárodní skupina specializující se na vývoj inovativních technologií v oblasti zdravotnictví a medicíny.

tomas drbalKomentář

Foto:BTL

Tomáš Drbal, technický ředitel společnosti BTL

Na trh práce ve velkém nastupuje generace Z, mladí lidé, kteří podle mnohých fungují proti předchozím generacím odlišně. A pokud se skloňují jejich vlastnosti, často se pojí v první řadě s negativními označeními. Je to skutečně tak? Nebo se dá přístupu mladých využít tak, aby našli své místo ve firmě? A ta s nimi dokázala růst?

V původně české společnosti BTL věří v druhý model. Je to mezinárodní skupina specializující se na vývoj inovativních technologií v oblasti zdravotnictví a medicíny a na svém poli se stala světovým lídrem. Tři dekády od svého založení dodává produkty do celého světa, včetně prestižních trhů, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Německo nebo Japonsko. Výrazně roste i v posledních letech a Tomáš Drbal, její technický ředitel, říká, že je to i díky mladým.

„Navzdory naší dlouhé historii a mnoha úspěchům stále cítíme, že jsme velmi mladá firma. Možná je to dáno tím, že věkový průměr našich zaměstnanců je aktuálně 35 let, a to si seniory držíme zuby nehty. Možná je tím důvodem skutečnost, že naše práce je vždy na hranici toho, co je technologicky možné, a tak jsme neustále obklopeni novými nápady a pulzující energií,“ popisuje Drbal v komentáři pro CzechCrunch.

***

Moc dobře si pamatuji, jak jsem se do BTL dostal. Bylo to vlastně takovou malou „lstí“. Našel jsem tenkrát na nástěnce ČVUT inzerát na místo elektrobrigádníka. Zaujal mě natolik, že jsem si ho raději vzal rovnou s sebou, aby si ho už nikdo další nemohl přečíst. Ve výběrku jsem byl pak sám a samozřejmě jsem uspěl.

To bylo v roce 1994 a já tedy začal ve firmě při studiu jako brigádník. Osazoval a oživoval jsem desky plošných spojů pro různé projekty. Později jsem sháněl vývojářům součástky, zajišťoval vzorky, jezdil po Praze, s čím bylo třeba. Díky tomu jsem se naučil jednat s dodavateli. V té době pracovali ve vývoji tři zaměstnanci a pár studentů.

Po roce jsem se s tehdejším šéfem vývoje bavil o své diplomce. Za týden za mnou přišel s tím, že by se firmě hodilo, kdybych vyvinul další přístroj pro fyzioterapii, nízkovýkonový diodový laser. Tehdy byla laserová dioda vzácnost a jeden kousek o výkonu 10 mW stál kolem 15 tisíc korun. Trochu mě to vylekalo, ale pak jsem na to kývnul.

btl

Foto: BTL

Tomáš Drbal řeší v BTL technický vývoj

Na projektu jsem dělal rok a bez rad zkušenějších kolegů z vývoje by se to rozhodně nepovedlo. První verze, kterou jsem měl připravenou na obhajobu diplomky, se později začala i vyrábět. Za pár měsíců jsme s dalšími kolegy přístroj zdokonalili a odstranili moje mladické chyby. Tento model se pak vyráběl dalších skoro deset let. Ve firmě jsem si prošel celým vývojem produktů. Nadchlo mě, že je to vždy cesta od prázdného papíru až po zařízení v rukou lékaře.

Postupně jsem se přesunul do role manažera, která mi i lépe seděla. A pokaždé, když teď někoho mladého přijímáme, vzpomenu si, jak obrovskou důvěru jsem tenkrát dostal, jak moc jsem se díky tomu naučil, a proto také moc dobře vím, jak je důležité lidem věřit a dávat jim šanci.

A to i ve společnosti s tak specifickým zaměřením, jako je BTL. Počátky naší cesty sahají až do roku 1993, kdy byla založena s vizí stát se jedním z klíčových hráčů v oblasti přístrojů pro zdravotnictví a medicínu. Naše produkty, které sahají od fyzioterapeutických přístrojů po sofistikovaná kardiologická a estetická zařízení, pomáhají lidem po celém světě rychleji se uzdravit, znovu zažít radost z pohybu, zmírnit bolest či zrychlit diagnostiku onemocnění.

Mladí lidé jsou pro nás důležití. Jejich zapojení do týmu je přímo klíčovou součástí naší firemní kultury. Když přijmeme studenta na brigádu, stane se prostě součástí týmu, který vyvíjí lékařský přístroj.

Naše firemní organizace totiž nezahrnuje koncept „brigádnické buňky“. Namísto toho se každý nově příchozí stane součástí naší rodiny. A to je důležité. Jelikož náš obor a práce jsou extrémně náročné, potřebujeme, aby každý člen našeho týmu byl plně angažován a byl schopen přinášet neotřelé myšlenky a neobvyklé úhly pohledu. Samozřejmě, že čím více si toho student už zkusil doma nebo ve škole, tím lépe se pak v týmu uplatní.

Bez konvencí a stereotypů

Mladí lidé mají tendenci být více otevření novým nápadům, jsou ochotni více riskovat a jsou obecně flexibilnější. Avšak výhody zaměstnávání mladých lidí jdou mnohem hlouběji.

Často přinášejí nový pohled na věc. Nejsou spoutaní konvencemi a stereotypy, které mohou často omezovat ty, kteří jsou v oboru již dlouho. Nebojí se ptát proč a mají odvahu zkoušet nové věci. To může vést k překvapivým a inovativním řešením.

tomáš drbal

Tomáš Drbal v prostorách BTL

Obvykle přicházejí se znalostí moderních technologií a s technickými dovednostmi. V dnešní rychle se měnící technologické oblasti je důležité být na špičce vývoje – a právě mladí lidé nám pomáhají toho dosáhnout.

Třetí pozitivum: tito lidé se učí rychle. Mají schopnost nasávat nové informace a rychle se adaptovat na vzniklé situace a výzvy. Dovednost rychle se učit a přizpůsobovat se je extrémně cenná právě v našem neustále se měnícím oboru.

A konečně, mladí lidé přinášejí do naší firmy svěží energii a dynamiku. Jejich nadšení a entuziasmus se rychle šíří mezi ostatními členy týmu a pomáhají vytvářet pozitivní a energické pracovní prostředí.

Doporučení ředitelům inovačních firem

Poskytněte prostor pro inovace: Prostor, kde rozhodují argumenty, bez ohledu na to, kdo je vyřkl. Prostor, kde se nápady hned otestují, místo toho, aby se o nich jen dokola mluvilo na poradách.

Podporujte učení a osobní rozvoj: Bohužel většina zkušeností je špatně přenositelná a stejně jako většina dětí se o kamna musí spálit, tak i vaši mladší kolegové se nejvíce naučí vlastními chybami. Trvá to déle, ale dlouhodobě se to vyplatí!

Buďte otevřeni změnám: Svět se stále rychleji mění. Dlouhodobé plánování přestává být přínosné. Změna se stává hybnou silou, přijměte ji jako pomoc, ne jako komplikaci.

Vybudujte kulturu důvěry a respektu: Mladí lidé potřebují cítit, že mají vaši důvěru, že mohou převzít odpovědnost a dělat samostatná rozhodnutí. Oni vám za to poděkují svou energií a nadšením.

Věřím, že tato doporučení mohou pomoci firmám lépe pochopit a využít potenciál nejen mladé generace. Jedná se o investici, která může výrazně přispět k úspěchu vaší firmy.

Je pravda, že i když zaměstnávání mladých lidí přináší mnoho výhod, přináší také výzvy. Většinou vyžadují více vedení a podpory, mohou být méně stabilní a mohou častěji chybovat. Ale věříme, že tato rizika jsou malou cenou v porovnání se všemi pozitivy, která nám mladí lidé ve firmě přinášejí.

Pro nás je klíčové, abychom jim dávali smysluplnou práci. Věříme, že taková, která má smysl a která je důležitá, je nejlepší motivací. Budete-li pracovat na něčem, co je čistý výplod marketingu a co nikdo v reálu nepotřebuje, tak vás to dlouho bavit ani nemůže. Proto se snažíme, aby každý projekt, na kterém pracujeme, měl skutečný pozitivní dopad na svět a na životy lidí.

Náš obor již sám o sobě smysl má, všechny technologie jsou výsledkem práce našeho mladého týmu, ale je důležité jít ještě dále a zajistit, aby jej měl i každý jednotlivý úkol v našem každodenním životě. Proto jsme se ve firmě rozhodli budovat kulturu „PROČ“. V praxi to znamená, že každý člen našeho týmu by měl být schopen v každém okamžiku odpovědět na otázky, proč to dělá, jaký je účel dané činnosti a čemu tím prospěje. Rozhodně neakceptujeme odpověď typu „protože mi to zadal šéf“.

Taková kultura totiž přináší několik výhod. Zaprvé mají zaměstnanci jasnou představu o smyslu své práce a chápou, jakým způsobem přispívají ke stanovenému cíli. To je motivuje a podporuje jejich angažovanost. Zadruhé: jestliže lidé rozumí smyslu svých úkolů, mají také větší prostor k přemýšlení o tom, jak mohou danou činnost vykonávat lépe a efektivněji. Jsme přesvědčení, že tím podporujeme i inovaci a hledání lepších řešení.

A právě proto věřím, že jsme připraveni čelit všem výzvám a příležitostem, které se objeví. V BTL jsme přesvědčeni, že to nejlepší je teprve před námi.

CC Premium

Partnerem článku je BTL