O investice se zajímá polovina Češek. Nejsou tak sebevědomé jako muži, ale mohou být stejně úspěšné

Společnost Amundi zjišťovala, jak investují ženy v Česku. Zájem kontinuálně roste, a už se tak nejedná o ryze mužskou disciplínu.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

jelinkova-marketa

Foto: Amundi

Markéta Jelínková, portfolio manažerka Amundi

0Zobrazit komentáře

Zajistit se na stáří, ochránit své peníze před inflací nebo mít finanční podporu pro své děti. To jsou obecně platné důvody, proč se pustit do investování. A podle nejnovějšího průzkumu investiční společnosti Amundi jde právě o tyto faktory, které v Česku stále více motivují i ženy. O investování se podle nejnovějších dat zajímá téměř polovina Češek. V porovnání s mužskou populací je to pouze o sedm procent méně. „Vidíme, že ženy si začínají uvědomovat důležitost úspor a potřebu se o ně starat,“ říká Markéta Jelínková, portfolio manažerka Amundi, které patří mezi přední evropské správce aktiv.

O tom, že je důležité investovat, slyšíme v posledních letech ze všech stran. Debaty ještě zesílila vysoká inflace, která požírá úspory ležící na běžných účtech větší rychlostí než dřív. Společnost Amundi proto ve spolupráci s výzkumnou agenturou STEM/MARK v říjnu letošního roku zjišťovala, jak k investicím přistupují ženy – často se totiž mluví o tom, že tato oblast bývá hlavně mužskou doménou.

„Průzkum nám potvrdil, že zájem o investování mezi ženami kontinuálně roste a již dávno se nejedná o ryze mužskou disciplínu. Podle výsledků se za posledních pět let podíl investorek do 44 let dokonce zvýšil o deset procent a samotný potenciál trhu je ještě mnohem výš,“ komentuje Markéta Jelínková. Z téměř poloviny Češek, které se o investování podle průzkumu zajímají, investují pravidelně tři čtvrtiny.

Také ženy v Česku investují stále více

Každá šestá Češka využívá různé investiční produkty, přičemž zdaleka nejpopulárnější jsou podílové fondy. Ty volí ženy stejně často jako muži (41 procent). Proti mužům naopak ženy méně investují do akcií, komodit, dluhopisů nebo kryptoměn. Obecně ženy častěji volí konzervativnější možnosti. Nejčastěji své peníze svěřují bankovním odborníkům (57 procent) či investičním společnostem (39 procent) a méně než muži sází na aplikace. Při výběru konkrétního typu investice je pak pro ženy nejdůležitějším kritériem likvidita (62 procent), následuje výkonnost a úroveň rizika.

„Ženy nejčastěji vybírají konzervativnější investice s nižším rizikem a menší volatilitou, což souvisí s jejich příjmy a úsporami, které jsou obecně nižší. Průzkum odhalil, že úspory žen jsou o 85 tisíc menší než u mužů, přičemž téměř polovina žen (45 procent) dokáže měsíčně uspořit maximálně do pěti tisíc korun a 30 procent dokonce nedisponuje žádnými úsporami. Ženy proto preferují likvidní aktiva, aby měly rezervu a jistotu rychlého přístupu k hotovosti pro případ potřeby,“ vysvětluje Jelínková z Amundi.

Mezi muži při výběru investice dominují především faktory výkonnosti a úrovně rizika. Ženy také třikrát častěji než muži (38 procent vs. 11 procent) dají na doporučení a je pro ně důležitý vliv investice na životní prostředí (19 procent vs. 10 procent). Ženy podle průzkumu nejčastěji investují do 20 tisíc korun ročně – v průměru přes 1 600 korun měsíčně – a proinvestují každý rok v průměru o 30 tisíc korun méně než muži.

Jedním z faktorů, proč v tomto ohledu ženy za muži zaostávají, je podle zjištěných dat sebevědomí. Jen devět procent žen by označilo své investiční znalosti za dostačují, zatímco téměř polovina (47 procent) je považuje za průměrné a 44 procent dokonce za podprůměrné. Naopak téměř třetina mužů (30 procent) považuje své znalosti za dostatečné.

„Sebedůvěra je v investování velmi důležitá. A právě ta ženám často chybí, což je velká škoda. Ženy to ale dokážou dohnat tím, že investují pravidelně, dlouhodobě, jsou rozvážné a kladou důraz na bezpečná a stabilní portfolia. Ve výsledku tak mohou být stejně úspěšné jako muži, kteří se naopak velmi často snaží porážet trh, a to může být kontraproduktivní,“ dodává Markéta Jelínková.

Důležitým faktorem je v oblasti investic také to, proč člověk vůbec investuje. Zdaleka nejsilnější motivací žen je zajištění se na stáří (62 procent) a ochrana peněz před inflací (44 procent). U mužů jsou motivy podobné a deset procent všech dotázaných, žen i mužů, odpovídalo, že investují také proto, aby finančně podpořili děti. Mezi finančními produkty pro tyto potřeby nicméně i nadále dominují zejména spořicí účty či stavební spoření.

Rubriku Investice podporujíxtb-retinafingood-retinaczechfund-retinajt-bankaamundi

Diskuze (0)

Novinka

Anonym