Péče o nemocné se u nás mění, počty pacientů léčících se z domova rostou. Svědčí to jim i nemocnicím

Přesun léčení zpět domů si přejí nemocní a ocení ho i nemocnice. Uvolní jim lůžka pro akutní pacienty.

otvirak-1920×1080-5

Foto: Midjourney

Domácí péči nevyužívají pouze senioři, ale také například onkologičtí pacienti

Péče o nemocné prochází v posledních letech v Česku výraznou změnou a částečně se přesouvá z nemocnic zpět do domácností. Reaguje tak na přání samotných pacientů, kteří, pokud mohou, se raději než v nemocnici léčí doma. Z průzkumů veřejného mínění dlouhodobě vyplývá i to, že skoro osmdesát procent Čechů by například zemřelo raději doma než v nemocnici. Pacienti v domácím prostředí oceňují větší klid a kontakt s blízkými osobami, který v nemocnici není až tolik možný. Zvýšený zájem o své služby pociťuje i domácí péče Včelka, která je součástí zdravotnické skupiny EUC.

Česko se vydává cestou, po které už západní země jdou delší dobu. I tam data ukazují na stárnutí populace, která bude potřebovat zdravotní asistenci, pokud možno doma a s menším zapojením fyzických osob. Startupy, které se na Západě zabývají domácí péčí, tak aktuálně vyvíjí například zdravotní asistenci na dálku, řešení chytré domácnosti nebo robotickou pomoc pro pacienty. To vše by mělo lidem doma pomoci s léčbou.

Přesun pacientů do domácího ošetřování v Česku zároveň pomáhá s nedostatkem akutních lůžek v nemocnicích. V souvislosti se stárnutím populace totiž mimo jiné roste počet chronicky nemocných, pro které přestává stačit kapacita lůžek v pobytových zařízeních sociálních služeb. Každý jeden pacient, o kterého se stará domácí péče v jeho vlastním bydlišti, uvolní potřebné místo v nemocnici. Domů se ale nepřesouvají jen nevyléčitelně nemocní. Od letošního roku tam mohou zůstat v izolaci například i lidé, kteří onemocní tuberkulózou nebo spalničkami, pokud jim domácí léčbu schválí lékař a hygiena.

„Domácí péči nevyužívají pouze senioři, ale také například onkologičtí pacienti, lidé po operacích, v rekonvalescenci a podobně. Spektrum je pestré a záleží na rozhodnutí ošetřujícího lékaře,“ říká jednatelka domácí péče Včelka Jana Thomas Cílková. Včelka v loňském roce provedla více než jeden milion zdravotních výkonů v rámci téměř 600 tisíc návštěv u pacientů. Přes 85 procent ošetřených tvoří pacienti starší 65 let, výjimkou nejsou ale ani lidé v produktivním věku nebo mládež a děti. Výhodou také je, že v případě, že domácí péči doporučí lékař pacienta, hradí ji zdravotní pojišťovna. Rodině tak nijak nezvyšuje náklady na léčbu.

michal bednář

Foto: EUC

Michal Bednář, předseda představenstva a generální ředitel skupiny EUC

Včelka je součástí skupiny EUC, sítě ambulantních klinik v Česku. To s sebou přináší výhody širokého zázemí, které v rámci domácí péče může vypomoci. „Příkladem jsou naše laboratoře a lékárny. V přípravě je také oblast hojení ran, ve které jsme odborně velmi silní a po republice máme hned několik specializovaných center,“ říká generální ředitel zdravotnické skupiny EUC Michal Bednář. Aktuálně působí Včelka ve 43 okresech po celém Česku. Jejím cílem je umožnit každému, kdo je odkázán z jakéhokoli důvodu na péči druhé osoby, zůstat co nejdéle v domácím prostředí, kde se pacienti zotavují mnohem rychleji.

Skupina EUC je největší poskytovatel ambulantní péče a dalších důležitých zdravotních služeb v Česku. Včelku koupila loni na podzim, ta je pro změnu největším poskytovatelem zdravotních služeb v oblasti domácí péče u nás. „Akvizice skupiny Včelka je naší velmi významnou a strategickou investicí, jejímž prostřednictvím dojde k celkovému zkvalitnění a rozšíření zdravotních služeb s cílem pomoci pacientům zůstat v maximální možné míře ve svém domácím prostředí,“ uvedl loni na podzim Michal Bednář. „Současně budeme moci lépe rozvíjet poskytování zdravotních služeb u chronicky nemocných pacientů a podporovat programy preventivní a distanční péče,“ dodal.

Včelka poskytuje základní, ale současně i vysoce specializovanou zdravotní péči, a to například i klientům, kteří jsou závislí na plicním ventilátoru. Domácí umělá plicní ventilace pacientům umožňuje vést plnohodnotný život v prostředí, které lidé dobře znají. Důležitou součástí poskytovaných služeb je i paliativní péče nebo domácí hemodialýza, tedy umělá ledvina.

CC Native

Partnerem článku je Domácí péče Včelka

Rubriku Zdraví podporujíeuc-logo