Penta se pustila do obnovy historického pivovaru v Nuslích. Bude v něm 120 bytů

Kolem památkově chráněného pivovaru buduje Penta novou komorní čtvrť, která propojí okolní zástavbu. A to třeba i lávkou, která povede přes Botič.

Eliška NováEliška Nová

nuselsky-pivovar-9

Foto: Penta

Penta se pustila do obnovy nuselského pivovaru

0Zobrazit komentáře

V devatenáctém století šlo o největší průmyslový pivovar ve střední Evropě, sám je ale mnohem starší – pivovar v Nuslích byl založen už v roce 1694. Od roku 2003 je to historická památka, to ale neznamená, že zůstane zakonzervovaný. Právě naopak. Společnost Penta okolo něj buduje novou komorní čtvrť – a v budoucnu by se tady mohly konat například i Nuselské pivovarské slavnosti.

V památkově chráněné budově někdejšího pivovaru by nově měly vzniknout byty. Dohromady jich bude 120, všechny by měly být vysoké a světlé, dvojnásob to bude platit u chystaných loftů. Moderní bydlení bude opřené o prvky historií prověřené, zůstanou tak zachovány původní konstrukce nebo špaletová okna, dřevěné rámy, litinové sloupy či ocelová střešní táhla.

„Každý pivovar je koláží historie, kde přirozeně v průběhu času dochází k přidávání nových vrstev, expanzi a později většinou k transformaci, která je spojená s novými požadavky na využití původních budov. Celý proces je romantický a racionální zároveň. Při transformaci je potřeba pracovat s duchem pivovaru a jeho architekturou, s každou částí každého objektu, s jejich limity, charakterem a příležitostí, kterou nabízejí,“ popisují architekti CMC, které Penta k projektu přizvala.

Ti chtěli otevřít celý areál a zároveň ho napojit na okolní zástavbu. Pomoci tomu má například i nová lávka přes potok Botič, která spojí Křesomyslovu ulici s nedalekým náměstím Bratří Synků. V současnosti se lávka buduje.

nuselsky-pivovar

Foto: Penta

Pivovar pochází už ze sedmnáctého století

Kromě bytů by zde měl vzniknout také aktivní parter, to znamená, že v ulicích budou různé obchody a restaurace. Počítá se rovněž s nákupní pasáží. A přibyde i veřejný prostor. „Ten je navržen kolem celého pivovaru. Centrem veřejného prostoru by se mělo stát náměstí, volné prostranství pro pořádání různých sezónních akcí, trhů a komunitních setkání v duchu tradic akcí v pivovarské zahradě. Na náměstí navazuje Pivovarský dvůr s místem pro mikropivovar, restauraci, wine-food market nebo tržnici,“ líčí architekti.

Ostatně Penta Real Estate plánuje, že naváže na poutě, které se historicky v okolí pivovaru konaly – a kterým se říkalo Fidlovačky. Radnice městské části je letos bude pořádat už počtvrté, v budoucnosti by se ale mohly přesunout právě k nuselskému pivovaru.

Investice do nového areálu je okolo jedné miliardy korun. Svoji roli v tom hraje i památková péče budovy a zachování některých historických prvků. Kolem historické budovy ale Penta vystaví také novostavby. Ty navážou na vinohradskou zástavbu.

„Jde o lokalitu, která je v širším centru Prahy, je dobře dostupná, a přesto méně zatížená silniční dopravou,“ říká manažer projektu Jakub Škoda. Celý areál by měl být bez aut, ty budou pouze zajíždět do parkování v podzemí. To vše i díky tomu, že by v blízkosti pivovaru měla vzniknout nová stanice metra D.

nuselsky-pivovar-2

Foto: Penta

Pohled na celou čtvrť