Praha představuje nový územní plán. Určí, kde budou školky, i výšku mrakodrapů

Metropole má svůj územní plán z roku 1994, zoufale tak čeká na nový. Ten umožní stavět na brownfieldech a ochrání současné lokality.

Eliška NováEliška Nová

Praha chystá nový územní plán

0Zobrazit komentáře

Je to dokument, který na příští léta určí podobu Prahy. Udává, jak vysoké mají být na jednotlivých místech budovy, kde jsou veřejná prostranství nebo kde vznikne nový park. A otevírá také bývalé průmyslové areály pro bytovou výstavbu. Nový územní plán metropole je od úterý k vidění v Centru architektury a městského plánování. Veřejnost má šanci si ho prohlédnout a podat připomínky. Zásadní dokument bude rada a zastupitelstvo schvalovat během příštího roku. Tehdy by měl podle předpokladů pražského Institutu plánování a rozvoje také začít platit.

„Metropolitní plán Praha nevyhnutelně potřebuje. Především proto, aby se mohla zdravě a udržitelně rozvíjet a zároveň byly chráněny stávající hodnoty města,“ uvedl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Dokument umožní Pražanům podívat se na budoucnost jejich okolí. Posloužit může i těm, kdo si chtějí kupovat nemovitost v hlavním městě, protože zjistí, zda v místě například má vzniknout park nebo zda tu bude škola či školka. Stanoví, kde se smí a nesmí stavět, tudíž jasně vymezuje prostředí pro investory.

Řeší ale například i výškovou hladinu budov a reguluje ji na celém území města. Na to přitom současný plán nemyslí. V každé konkrétní lokalitě říká, kolika metrů může stavba dosáhnout maximálně, v zásadě tedy určí, kde mohou vyrůst mrakodrapy. Plán udává i charakter jednotlivých veřejných prostranství a to, že v teprve vznikajících čtvrtích mají své místo. Novinkou tedy je, že dokument neřeší jen funkci budov, ale i charakter místa, v němž mají vzniknout. Platí také, že se nebude moci stát, že by místo bytového domu nově vznikl kancelářský komplex.

Plán má zároveň chránit už existující lokality. Týká se to vnitrobloků, sídlištní zástavby, stejně tak například zahrádkářských kolonií. Ty, které jsou funkční, ponechává, u těch, kde lidé místo zahradničení zůstali žít nastálo, mění jejich funkci na bydlení.

Základní tezí nového územního plánu je nerozpínání do krajiny, efektivnější využití brownfieldů a podpora dostupného bydlení.

Důležitý je Metropolitní plán rovněž pro samotné nové čtvrti. Ty budou totiž v zásadě vznikat na místech někdejších průmyslových areálů, které jsou dnes bez života. Neméně důležité je pojmenování veřejné vybavenosti. Plán určuje místa pro školství, ale i pro polikliniky nebo obchody. Zařízení pro veřejnou vybavenost má mít při plánování nových čtvrtí privilegované postavení. Jednotlivé čtvrti by měly mít zkrátka vše, co člověk potřebuje k životu.

„Základní tezí nového územního plánu je nerozpínání do krajiny a stanovení jasné hranice města, zároveň efektivnější využití brownfieldů a podpora dostupného bydlení,“ líčí Hlaváček. Zastavení růstu města směrem ven a místo toho stavění uvnitř města je přitom základním ekonomickým i ekologickým aspektem plánu.

Dokument se ale nezaobírá jen budovami, řeší rovněž přírodu, která je rovněž součástí města. Chrání lokality důležité pro ochranu zvířat či rostlin nebo pro zadržování vody v krajině. Důležitý je tak i z pohledu klimatické změny. Současně plán řeší řeku a její okolí, zabývá se i protipovodňovou ochranou města.

Budou i komentované procházky

Výstava To je Plán bude v Centru architektury a městského plánování k vidění až do 30. června. Připomínky mohou lidé podat přímo na místě nebo online přes takzvaný Portál Pražana, tedy digitální úřad. Součástí osvěty je i detailnější představení plánu samotnými autory ve dvou termínech, konkrétně 30. května a 23. června, ale také komentované vycházky a další přednášky. V květnu také odstartuje tour po jednotlivých pražských lokalitách.

Plán, kterým se hlavní město řídí nyní, pochází z roku 1994 a jako takový je nedostačující. „Stávají územní plán je vyčerpaný. Současný rozvoj Prahy probíhá prakticky jen v územích, kde již proběhla změna územního plánu. Pořizování územních změn je přitom velice nákladný a složitý proces, potřeba nového územního plánu je zcela zásadní, aby se město mohlo soustředit na koordinování zástavby v klíčových územích a na pořizování podrobnějších územně plánovacích dokumentací,“ uvádí předseda Výboru pro územní rozvoj Petr Zeman.

Plán zároveň doplní další dokumenty, které se mají soustředit na město v menším měřítku a určovat jeho rozvoj. Zároveň už jsou v platnosti pražské stavební předpisy, což je technický dokument, který Metropolitní plán taktéž doplňuje. Město také nedávno představilo například nová pravidla pro developery, která nastavují spolupráci mezi městem a investory a určují, co má investor v místě výstavby pořídit. Třeba právě školku.

Načítám formulář...