Seznam představil hmatové mapy pro celý svět. Nevidomí si je mohou nechat vytisknout zdarma

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

seznam-hapticka-mapa1-min

Foto: Seznam

Hmatové mapy od Seznamu

0Zobrazit komentáře

Když se vydáváme na výlet nebo jakoukoliv cestu do neznámého prostředí, obvykle již dnes automaticky vytahujeme telefon a spouštíme některou z mapových aplikací. Je to zpravidla nejjednodušší způsob, jak se zorientovat a dojet nebo dojít co nejrychleji do cíle. Mnohem složitější to však logicky mají nevidomí, pro něž je složitá orientace prakticky kdekoliv.

Tuzemská internetová jednička Seznam.cz proto již několik let pracuje na tzv. haptických neboli hmatových mapách, které právě nevidomým nebo slabozrakým lidem zjednodušují orientaci.

Hmatové mapy totiž umožňují automatické generování kartografických podkladů vhodných pro výrobu hmatových reliéfních map a následně se pomocí speciální technologie tisknou na papír. Veškeré potřebné informace jsou na nich v Braillově písmu.

seznam-hapticka-mapa3-min

Foto: Seznam

Speciální tiskárna a technologie pro tisk hmatových map

Začátkem roku se haptické mapy rozšířily do celé Evropy a nyní Seznam oznámil, že je již připravil pro celý svět. „Jsem velice rád, že se nám povedlo dotáhnout tento ambiciózní projekt a dostupnost haptických map rozšířit do celého světa. Ve státech, kde se nepoužívá latinka, byl totiž proces implementace velice náročný,“ říká Jan Kunz, produktový manažer Mapy.cz.

Právě do aplikace Mapy.cz haptické mapy spadají, ale na rozdíl od populárního online řešení je třeba je vytisknout. Prvky v haptických mapách jsou kvůli přehlednosti oproti standardní verzi map velmi zjednodušené, ale přesto je možné je pořídit ve třech měřítcích.

O2-building1

Přečtěte si takéO2 představilo tarify s neomezenými daty. Jsou odstupňované podle rychlosti a základní je nejlevnější na trhuO2 představilo tarify s neomezenými daty. Jsou odstupňované podle rychlosti a základní je nejlevnější na trhu

„Popis mapy je z důvodů možnosti spolupráce nevidomého a vidícího uživatele s mapou realizován dvojím způsobem. V mapě velkého měřítka jsou označeny ulice, a to zkratkami tří písmen vycházejících z názvu ulice, které jsou vypsány v Brailleově písmu v ose ulice,“ vysvětluje Seznam v nápovědě k haptickým mapám. V mapách menších měřítek jsou pak analogicky označeny názvy sídel zkratkami ze dvou písmen Brailleova písma a plnými názvy ve světlezelené barvě.

seznam-hapticka-mapa2-min

Foto: Seznam

Hmatové mapy od Seznamu

Když Seznam letos v dubnu spouštěl haptické mapy pro celou Evropu, uváděl, že pokrývají už přes 17 milionů kilometrů čtverečních. Celkem ve 47 státech Evropy v nich bylo popsáno 14 milionů ulic a nyní jich je vzhledem k rozšíření do zbytku světa ještě víc. Haptické mapy od Seznamu jsou tak jedinou veřejnou službou tohoto druhu na světě, která nabízí kontinuální zobrazení celé Evropy a nyní i zbytku světa.

Na vzniku haptických map dlouhodobě spolupracuje se Seznamem také středisko Teiresiás při Masarykově univerzitě a Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami (ELSA) při ČVUT v Praze, přičemž společně nyní spouští program, v rámci kterého si mohou nechat lidé haptické mapy nechat zdarma vytisknout. Objednat jdou buď s doručením domů přímo na Seznamu, nebo si je lze vyzvednout v příslušných střediscích.