Slovníček hlavních pojmů ze světa umělé inteligence, který napsala umělá inteligence

Přehled hlavních pojmů, abyste se neztratili ve světě umělé inteligence, který vznikl díky spolupráci ChatGPT a redaktora.

Luboš KrečLuboš Kreč

Slovníček AI

Foto: CzechCrunch

Slovníček AI

0Zobrazit komentáře

Umělá inteligence je všude kolem nás. Pomáhá formulovat inzeráty, opravuje programovací kód, maluje obrázky, vyhledává informace… A také píše články, jako je třeba tento slovníček pojmů, které potřebujete znát, abyste se neztratili v rozpínajícím se světě umělé inteligence. Vznikl společným úsilím redaktora a populárního jazykového modulu ChatGPT.

Slovníček se nejprve začal rodit starou dobrou novinářskou cestou – na základě rešerše jsem si sestavil seznam klíčových pojmů a k nim začal psát stručné a srozumitelné definice. Je to v zásadě otravně rutinní a nudná práce, nic moc invenčního. Pak mi svitlo, že bych mohl jednotlivé termíny naházet do ChatGPT a požádat jej, aby mi k nim nachystal doprovodné texty. Od toho už byl jen krok k tomu, abych jej zaúkoloval, ať slovník připraví od A do Z celý sám…

Výsledek je kombinací jeho i mého úsilí. Něco ChatGPT navrhl a naformuloval sám, o něco jsem jej požádal já a pak provedl jen finální úpravy. Třeba tento úvodní text je dílem člověka, ať už tomu věříte, nebo ne. Čistě na počet znaků se ovšem v tomto textu jednoznačně víc činila umělá inteligence. Díky jí za to!

***

AI
Zkratka Artificial Intelligence čili umělá inteligence.

Alexa
Virtuální asistentka společnosti Amazon postavená na umělé inteligenci.

Autonomní řízení
Schopnost systému, často vozidla, letadla nebo robotického zařízení, řídit sebe sama bez zásahu člověka. Autonomní systémy jsou vybaveny různými senzory a technologiemi, jako jsou kamery, radar, GPS a umělá inteligence, které jim umožňují vnímat okolní prostředí a rozhodovat se na základě této informace. Systémy autonomního řízení mohou být schopny plánovat svou vlastní trasu, přizpůsobovat se změnám v prostředí a vyhýbat se překážkám.

Algoritmus
Přesně definovaný postup, procedura nebo matematický návod, který určuje, jak vyřešit určitý problém nebo vykonat určitou úlohu. Algoritmus obsahuje krok za krokem popsané instrukce, které vedou k dosažení požadovaného výstupu z daného vstupu.

Big data
Velké a komplexní soubory dat, které nelze zpracovat běžnými metodami. Tato data pocházejí z různých zdrojů, jako jsou senzory, sociální média nebo webové stránky. Pro zpracování big data se používají speciální technologie a nástroje.

Computer vision
Oblast AI, která se zabývá rozpoznáváním a interpretací obrazů a videí stroji.

Cortana
Virtuální asistentka společnosti Microsoft postavená na umělé inteligenci.

Dall-E
Umělá inteligence od společnosti OpenAI, která dokáže generovat obrázky na základě popisu. Dalšími podobnými nástroji jsou služby Stable Diffusion nebo Midjourney.

Data mining
Proces získávání a analyzování velkého množství dat s cílem objevovat skryté vzorce, závislosti a informace.

Deepfake video
Uměle vytvořené video, které je vyrobeno pomocí pokročilého zpracování obrazu a umělé inteligence tak, aby vypadalo, že někdo říká nebo dělá něco, co ve skutečnosti nikdy neudělal. Deepfake videa se stávají čím dál tím větším problémem, protože mohou být použita k šíření dezinformací a útokům na soukromí.

Generativní AI
Větev umělé inteligence, která se zaměřuje na vytváření nových dat, například obrázků, videí nebo zvuků. Generativní AI využívá hlubokých neuronových sítí a jiných technik strojového učení k vytváření dat, která vypadají, jako by byla vytvořena lidmi.

Hluboké učení (Deep learning)
Odnož neuronových sítí, která využívá více vrstev neuronů pro zpracování dat a dosahuje vysokých výkonů v oblasti zpracování obrazu, řeči a překladu.

dalle2gpt-4

Přečtěte si takéGPT-4 pozná, co je na obrázku, a zvládá akademické testyNový král řečových modelů od OpenAI je tu. GPT-4 rozumí obrazům a má být spolehlivější

Chatbot
Program, který používá NLP a další technologie AI k interakci s uživatelem pomocí textové nebo hlasové komunikace.

ChatGPT
Velký jazykový model vyvinutý společností OpenAI, který dokáže vytvářet textové odpovědi na různé otázky a témata pomocí umělé inteligence a strojového učení.

Jazykový model
Algoritmus nebo model strojového učení, který dokáže předpovědět, jaké bude nejpravděpodobnější slovo nebo věta následovat po zadané sekvenci slov. Tento model může být natrénován na velkém množství dat v určitém jazyce a poté může být použit pro generování textu, překlad nebo rozpoznávání řeči.

Neuronové sítě
Metoda strojového učení, která simuluje fungování lidského mozku a umožňuje stroji učit se rozpoznávat složité vzorce v datech.

Natural language processing (NLP)
Odvětví AI, které se zaměřuje na zpracování a porozumění lidské řeči, včetně rozpoznávání řeči, strojového překladu a generování textu.

Obecná umělá inteligence
Obecná umělá inteligence známá pod zkratkou AGI od Artificial General Intelligence je teoretický koncept umělé inteligence, která by měla schopnost řešit jakýkoliv problém, který by dokázal vyřešit člověk. AGI by měla být schopna flexibilně a kreativně řešit problémy v různých oblastech, učit se z nových situací a vztahovat se k nim.

OpenAI
Společnost původně založená Elonem Muskem kvůli tomu, aby hledala cestu k obecné umělé inteligenci. Dnes se však zaměřuje na rozvoj jazykových modelů a generativní umělé inteligence, klíčovým investorem je Microsoft.

sumpletechatgpt

Přečtěte si takéSudoku říznuté piškvorkami. Textový generátor ChatGPT navrhl hruSudoku říznuté piškvorkami. Zahrajte si hru, kterou vymyslel a nakódoval textový generátor ChatGPT

Robotika
Oblast AI, která se zaměřuje na vývoj robotů a autonomních systémů, které mohou provádět různé úkoly bez lidského zásahu.

Siri
Virtuální asistentka společnosti Apple postavená na umělé inteligenci.

Strojové učení (Machine learning)
Odvětví AI, které se zabývá vývojem algoritmů a modelů, které umožňují počítačům automaticky se učit a zlepšovat své výkony na základě dat.

Turingův test
Experimentální metoda pro posuzování schopnosti umělé inteligence simulovat lidské myšlení. Test spočívá v tom, že člověk komunikuje s neviditelným subjektem, který může být buď člověk, nebo počítačový program, a snaží se určit, který z nich odpovídá na otázky. Cílem testu je ověřit, zda AI dokáže vytvářet odpovědi, které jsou dostatečně přesvědčivé, aby byly zaměněny za odpovědi lidského subjektu.

Umělá inteligence
Známá i pod anglickou zkratkou AI z Artificial Intelligence, jde o obecný pojem označující schopnost počítačů simulovat lidské myšlení a inteligenci.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym