Buoy

buoym

Online bot Buoy umí pomocí umělé inteligence zjistit pravděpodobnou nemoc s 90% přesností

Dnes můžeme již s klidem říct, že zdravotnictví a metody, které se používají pro léčení pacientů jsou na několikanásobně lepší úrovni, než tomu bylo…