Seeing AI

seeingai_microsoft_1

Microsoft vytvořil aplikaci pro slabozraké, která jim převede okolní svět do mluvené podoby

Novodobé mobilní technologie se začínají čím dál rázněji promítat i do životů handicapovaných lidí. Jistým průkopníkem je Apple, který se na osoby s různými…