Typickou chybou zakladatele je špatný nábor. Všechno měřte a vyhodnocujte, radí Zuzana Ondrejová z J&T Ventures

Filip HouskaFilip Houska

zuzana-ondrejova

Foto: CzechCrunch

Investiční manažerka J&T Ventures Zuzana Ondrejová

0Zobrazit komentáře

Jak správně řídit cash flow? Co investoři očekávají od finančního plánu? A jaké chyby stojí zakladatele startupů typicky nejvíce peněz? Nejen na tyto oblasti se zaměří Zuzana Ondrejová, investiční manažerka z J&T Ventures, která vystoupí na naší online události z nové série Finance efektivně, a to s tématem Jak je řídit při škálování startupu.

Událost proběhne již ve středu 12. ledna a začíná přesně v 18.00. Pokud se chcete přednášky zúčastnit a zjistit cenné informace z investičního prostředí, registrujte se zdarma na této adrese. A jako menší teaser vám nyní přinášíme krátký rozhovor na jedny z nejpalčivějších témat, o kterých bude i během eventu řeč.

***

Které chyby typicky stojí zakladatele nejvíce peněz?

Řekla bych, že v začátcích stojí zakladatele nejvíce peněz špatný hiring – pokud je tým tvořený například deseti lidmi, tak má každý z nich signifikantní váhu na výsledcích. V pozdějších fázích je to pak hlavně ušlý zisk spojený s nesprávně nastavenými cenami a nevýhodnými marketingově-obchodními kanály.

Na rovinu – nikdo není tak dokonalý, aby dokázal vše udělat správně. Důležité však je, jak dlouho zakladateli trvá, než přijde na to, že má někde problém. V zásadě všechny uvedené faktory, které stojí zakladatele nejvíce peněz, se dají shrnout do základní myšlenky „Co neměřím, to neřídím“. Neměřit a nevyhodnocovat, to je ta nejdražší chyba.

Mají si finanční plán připravit zakladatelé sami, nebo je lepší tuto část outsourcovat?

Určitě sami. Každopádně se bavíme o obsahu finančního plánu, hlavně tedy z makro pohledu. Neumím si představit, že by existoval někdo jiný než zakladatel, který by měl vizi o tom, jakých cílů v podobě výnosů, zisku a dalších významných finančních ukazatelů chce dosáhnout v nejbližším roce, potažmo v nejbližších dvou letech.

Zakladatel může přípravou podrobných podkladů (třeba přehledu nákladů) pověřit někoho z týmu, protože je pochopitelné, že sám na to nemusí mít čas. Podstatné ale je, aby si zachoval přehled a rozhodující slovo. A co se týče zapracování dat do Excelu, je nutné mít na paměti, že tento typ programu je pouze nástroj na vizualizaci finančního plánu – to už outsourcováno být může.

Jak přemýšlet nad finančním plánem při zakládání startupu?

To je celkem komplexní otázka. Záleží, jestli má startup už v době založení hotový produkt, nebo na vývoji zatím pracuje. Když to uvedu do obecnější roviny, v každém případě bych doporučovala začít se zmapováním finančních i nefinančních zdrojů, které jsou k dispozici, a nevyhnutelných nákladů, které je potřeba každý měsíc vynakládat.

Dále bych určila, čeho jako firma chceme za šest až dvanáct měsíců dosáhnout. A zda jsou na to potřebné zdroje. Teď už vím, čeho chceme docílit a co k tomu potřebujeme, takže mám základní obrysy strategie. Ještě ale zůstává určení priorit – pak stačí krok po kroku začít s realizací a během ní nezapomenout na základní pravidlo, které uvádím výše – „Co neměřím, to neřídím“.

***

Bližší informace o online události „Finance efektivně: Jak je řídit při škálování startupu“ najdete na našem Facebooku. Živý přenos proběhne ve středu 12. ledna od 18.00 na této adrese.