Velké firmy často ženy na mateřské nezapojují. Dvě kamarádky to teď chtějí zlepšit

Mumdoo se od nového roku zaměřilo na velké korporáty, které spojuje se zaměstnankyněmi na mateřské. Soustředí se i na nárazové práce.

Eliška NováEliška Nová

mumdoo

Foto: Karel Choc/Podnikatel.cz

Zakladatelky platformy Mumdoo, Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová

0Zobrazit komentáře

Nechtěly na mateřské ztratit kontakt s prací a nakonec založily platformu, díky které to samé zprostředkovávají i ostatním ženám s malými dětmi. Na začátku roku spustilo Mumdoo svou verzi plus, která je zaměřená na větší firmy. „Všimly jsme si, že ačkoliv korporáty mnohdy mluví o tom, jak zapojují maminky na mateřské z řad svých zaměstnanců, často zůstanou u hezkých slibů a veřejných prohlášení, ale skutek utek,“ říká Lucie Bášová, která platformu založila s Kristýnou Cejnarovou. Podle jejich průzkumů by přitom až sedmdesát čtyři procent žen na mateřské rádo zůstalo v kontaktu se svým původním zaměstnavatelem.

Důvodem, proč se to stále moc neděje, je podle Bášové například obrovská pracovní nálož na straně HR týmů. „Ty mají plné ruce práce s běžnou operativou a zajištěním chodu firmy včetně obsazení pozic na plný úvazek, které je zcela pochopitelně urgentní a má pro chod firmy velkou prioritu,“ líčí spoluzakladatelka. Jelikož jsou podle ní i ve velkých firmách HR týmy většinou docela malé, na komunikaci s maminkami často nezbývá čas.

A právě tady přichází Mumdoo+. Pro HR týmy by mělo jít o efektivní nástroj, jak udržet s ženami na mateřské kontakt. „Firmy sice mají někde poznamenané, kdo je na rodičovské a jak dlouho přibližně zůstane, ale málokterá firma umí s těmito informacemi efektivně pracovat. Vidíme například, že některé velké banky investují do in-house řešení této otázky, ale je to velká časová a samozřejmě i finanční investice vymyslet takové řešení od nuly na míru jedné firmě. Zdaleka ne každá firma si tuto investici může z mnoha pochopitelných důvodů dovolit,“ popisuje Bášová.

Zakladatelky mají prvotní zpětnou vazbu pozitivní. Pilotní klienti mají o zapojení do platformy zájem. Ten je i na straně maminek. Preferují zejména projekty krátkodobějšího rázu, na kterých mohou pracovat z domova. Cejnarová říká, že na základě vlastních zkušeností mají firmy takových projektů mnoho. Nárazové projekty jsou tedy důležitou součástí platformy. Když je například nějaké oddělení zavalené prací a potřebuje vypracovat třeba analýzu, může projekt nabídnout skrze Mumdoo+.

„Největší výhodou pro firmu je, že nesvěřuje práci na projektu někomu neznámému a nezkušenému, koho zrovna přijali, ale svým vlastním zaměstnankyním, u kterých ví, že jim mohou důvěřovat, jelikož prošly přijímacím řízením a nějaký čas ve firmě pracovaly. Tím pádem dobře znají její prostředí i firemní kulturu,“ popisuje Cejnarová.

Mumdoo ale umí nejen zveřejňovat nabídky projektové výpomoci nebo zkrácených úvazků, umožnuje také firmám rozesílat cílené newslettery, zvát maminky na semináře či eventy a narychlo je také svolávat na případná školení. „Firmy si zatím pochvalují, že vše pro aktivní řízení vztahu s jejich zaměstnankyněmi, které jsou na mateřské, je na jednom místě a intuitivní, bez nutnosti složité integrace dalšího digitálního nástroje,“ uvádí jedna ze spoluzakladatelek.

mumdoo-1

Foto: Karel Choc, Podnikatel.cz

Platforma se zaměřuje na propojení firem a žen na mateřské dovolené

Mumdoo+ vychází také z toho, že až padesát čtyři procent žen se po mateřské nevrátí ke svému původnímu zaměstnavateli. I to by platforma měla zlepšit. Díky částečným úvazkům nebo nárazovým projektům neztratí se svým zaměstnavatelem kontakt, což jim usnadní cestu zpět.

Velké množství překážek

Překážek spolupráce mezi firmou a rodičem na mateřské je podle zakladatelek platformy vícero. Je to problematika flexibilních úvazků, postupný návrat do práce, podpůrný systém, jako jsou jesle nebo dětské skupiny. Často podle Mumdoo také dochází k situaci, kdy státní instituce mají plnou kapacitu a rodičům tak zbývají na výběr pouze soukromé objekty. To ale ekonomicky mnohdy nedává smysl.

„Zároveň vidíme u spousty maminek obavy, že jakmile jejich dítě začne navštěvovat nějaký kolektiv, budou muset řešit častou nemocnost, která je při začleňování do skupin u malých dětí opravdu vysoká. Obávají se, že budou nucené se zaměstnavatelem každý druhý týden hledat cesty, jak pracovat, ale zároveň se moci postarat o nemocné dítě, a tak raději nástup do práce odloží,“ říká Cejnarová. Nic z toho samozřejmě aplikace nevyřeší, výrazně ale usnadní zapojení maminek, i když jsou s dítětem doma.

Ženy o to mají zájem. Za dva roky, co Mumdoo funguje, byly zakladatelky v kontaktu s 1 800 maminkami napříč obory. Do budoucna chtějí aplikaci rozšířit o další potřebné moduly. Mohlo by jít například o vzdělávání zaměstnanců, kteří na rodičovské nemají přístup ke standardnímu intranetu firmy. „Zároveň se bavíme s partnery i potenciálními investory o rozšíření platformy do komplexnějšího řešení otázky pracujících rodičů tak, aby firmy měly díky Mumdoo+ ošetřené všechny aspekty související s úspěšným začleněním flexibilních úvazků a projektové výpomoci do chodu své firmy a mohly tak benefitovat ze zkušeností svých rodičů,“ líčí Bášová.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym