Výzvou pro rozšíření umělé inteligence je strach ze změn. Jak se připravit, radí Eva Pavlíková, Karin Fuentesová a další

Peter BrejčákPeter Brejčák

moonshot-1Event

Foto: CzechCrunch / Digitoo

Eva Pavlíková a Karin Fuentesová

0Zobrazit komentáře

Umělá inteligence v lidech běžně vzbuzuje obavy. V některých případech je to i právem, protože díky ní budou zanikat pracovní místa, na druhé straně budou vznikat nové, na které se však lidé musí připravit, stejně tak jako firmy nebo i stát. Jak se však na nástup nových technologií a digitalizace přichystat? A co bychom měli dělat v Česku?

Právě těmto tématům se bude už ve čtvrtek 30. září od 14.00 věnovat konference Moonshot, kterou pořádá kreativec Yemi A.D. spolu s Aspen Institutem a CzechCrunch je jejím mediálním partnerem. Podle oslovených řečníků, jež na konferenci vystoupí, by Česká republika neměla nástup digitalizace i umělé inteligence podceňovat.

„Podle loňských dat společnosti McKinsey, která se zabývala potenciálem umělé inteligence v Evropě, může do roku 2030 pokrok v oblasti umělé inteligence a automatizace tvořit až 13,5 procenta růstu HDP Evropské unie a být tak jedním z jeho hlavních hnacích motorů,“ popisuje Anna Ukhanova, vědkyně z programu Google AI.

Podle Ukhanové je vzhledem k silné orientaci Česka na průmysl a množství pracovních míst, která mohou být automatizována, v tuzemsku potenciál umělé inteligence větší než u většiny dalších zemí Evropy. Růst HDP založený na inovacích v této oblasti však nemusí být tak výrazný, pokud se této příležitosti dostatečně nechopí také menší podniky.

„Největší příležitost k inovacím pak podle firmy nastává ve výrobě, obchodu a stavebnictví. Jinými slovy, bylo by vhodné, aby české malé a střední podniky začaly prozkoumávat oblasti, kde je možné využít umělou inteligenci. Může to být logistika, zlepšení procesů, zákaznická zkušenost a další,“ doplňuje Ukhanova.

„Vedle investicí do technologií musíme věnovat pozornost investicím do vzdělávání, jak takovou technologii smysluplně využít – pro jednotlivce, firmu i společnost. A otevřeně a trpělivě komunikovat vedle výhod také rizika s využíváním technologii spojená. Technologie musí sloužit lidem, nikoliv obráceně,“ upozorňuje Eva Pavlíková, ředitelka komunity IT profesionálů Česko.Digital.

Umělou inteligenci a digitalizaci vnímá hlavně ve zjednodušení lidské činnosti, která přinese úspory – finanční, časové a kompetenční. „Tyto úspory potom můžeme využít do rozvoje a budoucnosti naší společnosti, která lidskou práci nezastupitelně potřebuje,“ říká Pavlíková. Podobně problematiku vidí také Martin Ullmann, odborník na robotiku a umělou inteligenci a zároveň ředitel společnosti Ullmanna.

„Lidé mohou očekávat nové nástroje, které jim pomohou zmírnit spoustu repetivních činností.“

„Lidé mohou očekávat nové nástroje, které jim pomohou zmírnit spoustu repetivních činností, jež stále vyžadují lidský intelekt. Automatizace v průmyslu a zemědělství, prediktivní analýzy, vyplňování formulářů, psaní formálních e-mailů, tvorba článků nebo dokonce psaní grantových žádostí – tento nástroj již opravdu existuje,“ popisuje Ullmann, který zároveň vnímá, že pro firmy bude nejdůležitější stanovit si svůj etický kodex, kam až budou chtít zajít jak v tvorbě takových nástrojů, tak v jejich využívání.

Největší výzvou tak podle Ullmanna bude na každém z nás pochopit, co nám umělá inteligence může dát, ale také vzít. V nejbližších letech se táto technologie bude prosazovat hlavně v kreativních činnostech, které nebudou mít přímý dopad na rozhodování lidí nebo související činnosti.

Jako příklady Ullmann uvádí produkování perfektních scénářů pro nekonečné seriály, psaní blogových příspěvků a novinových článků, tvorbu fotografií a podobně. „Očekávám velkou diskuzi ohledně právních dopadů AI na naši společnost. Pokud zákony podpoří, že se umělá inteligence může sama rozhodovat a kdo za to nese odpovědnost, můžeme čekat velké socioekonomické změny v celé společnosti,“ myslí si.

karin1-min

Foto: Digitoo

Karin Fuentesová, zakladatelka startupu Digitoo

„Největší výzvu v Česku představuje všeobecný strach a obavy ze změn jakéhokoliv typu,“ doplňuje pak Karin Fuentesová, zakladatelka startupu Digitoo, který digitalizuje účetnictví. Primárně jsou podle ní výzvou pro digitalizaci a obecně zavádění novinek v českém prostředí zaměstnanci, protože lidská povaha tíhne spíše k rutinám a stabilitě.

„Češi, více než jiné národy, jsou zvyklí fungovat v zajetých kolejích a jakékoli výkyvy bývají často vnímány negativně. Proto tedy základním kamenem pro úspěšnou digitalizaci čehokoli v českém prostředí je přesvědčit k němu všechny zainteresované osoby, ukázat jim, co všechno změna přinese, a vysvětlit, že z ní nemusí mít strach,“ říká Fuentesová, která zároveň věří, že umělá inteligence bude v účetnictví pouze okrajová technologie.

„Většina dostupných technologiích na trhu řeší pouze část procesu nebo jsou nedostatečné či zastaralé. Osobně jsem toho názoru, že v budoucnu bude umělá inteligence v účetnictví pouze okrajová technologie. Taková slepá evoluční větev. Důvodem je i směr Evropské unie či jiných zemí o standardizaci elektronických dokladů a dalších,“ dodává Fuentesová.