Za držení telefonu za volantem pokuta až 10 tisíc. Vláda schválila reformu bodového systému

Novela vyřizování dopravních prohřešků zdražuje pokuty, upravuje bodový systém nebo přináší řidičák na zkoušku. Stát změny chystá už sedm let.

Eliška NováEliška Nová

Česko čeká úprava bodového systému

0Zobrazit komentáře

Body snížit, pokuty zvýšit. V tomto duchu se nese novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která má upravit systém udělování trestných bodů řidičům za přestupky. Změna, kterou dnes schválila vláda, chystá tři režimy ztráty bodů. Nově tak řidič bude moci dostat dva, čtyři nebo šest bodů a nic mezi tím. „Cílem bylo systém především zjednodušit,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Nová úprava má platit od příštího roku.

Dnes je největším bodovým trestem udělení sedmi bodů. Řidič si je může vysloužit za jízdu pod vlivem alkoholu, za odmítnutí testu na alkohol nebo jiné návykové látky či za vjezd na železniční přejezd v době, kdy je to zakázané. Jenže zatímco za posledně jmenované je bodový trest nejvyšší, pokuta je jen velmi mírná – za nedovolený vjezd na přejezd hrozila hříšníkovi maximální pokuta pět tisíc korun, a to šlo ještě o maximální hranici trestu. Ten, kdo se přestupku dopustil, tak často vyvázl s výrazně nižší částkou.

Nový bodový systém tohle pravidlo mění. Člověk, který páchá závažné přestupky, by měl sáhnout hlouběji do peněženky. Od drakonické pokuty si stát slibuje odstrašující účinek. Místo toho bodů bude moci policista nově udělit maximálně šest. Za onen riskantní vjezd na koleje, který se stal v posledních letech několikrát osudným nejen pro řidiče, ale také pro cestující vlaku, padne nově pokuta mezi sedmi až pětadvaceti tisíci. Méně může zaplatit jedině na místě, kdy je postih maximálně pět a půl tisíce, což znamená, že se bloková pokuta zdvojnásobila.

Právě platby na místě jsou dalším opatřením, na které stát sází. Pořád platí, že budou výhodnější, zároveň se blokovou pokutou bude moci řidič vykoupit ve vícero případech, než je to dnes. Prohřešek tedy neprojde správním řízením, ale bude záležet na konkrétním policistovi, jak konkrétně ho vyhodnotí.

Nejdražší na sazebníku zůstává odmítnutí testu na alkohol, který se dosud trestal maximálně padesáti tisíci, nově by to mělo být 75 tisíc. Zvyšuje se rovněž doba zákazu řízení, z dvouletého maxima na tříleté. Druhým největším prohřeškem je jízda pod vlivem alkoholu, ta bude nově o pět tisíc dražší, vyjde na 25 tisíc. Dražší bude také jízda na červenou, jízda v protisměru či porušení zákazu předjíždění. I za to hrozí pokuta až pětadvacet tisíc korun. A stejně se bude trestat i překročení rychlosti o více než čtyřicet kilometrů v hodině v obci a o padesát mimo obec.

Ve střední hranici je překročení rychlosti o třicet a více kilometrů v hodině mimo obec a dvacet a více v obci, ohrožení chodců, neoznámení dopravní nehody, nedání přednosti v jízdě ale i telefon za volantem. Bloková pokuta v tomto případě vyjde na maximálně tři a půl tisíce, zatímco ve správním řízení je hranice deset tisíc korun.

Novinka je ale zároveň smířlivější k těm, kdo dělají jen mírné přestupky. Bez udělení bodu se tak mohou ocitnout ti, kdo poruší zákaz zastavení a stání, nerozsvítí světla, zapomenou doklady a benevolentnější bude zákon i ke špatnému parkování. Pokud se člověk rozhodne řešit pokutu opět na místě, nikoli ve správním řízení, pak ho nově vyjde přestupek dokonce levněji. Zatímco doteď za tyto přestupky hrozily až dva tisíce korun bločkem, nově to bude jen patnáct set. Zákon ale umožňuje i domluvu.

Přísnější režim pro začínající řidiče

Novela přináší kromě reformy bodového systému i léta diskutovaný řidičák na zkoušku. Za volant si bude moci sednout už sedmnáctiletý, který s sebou musí mít zkušeného mentora. Od toho si ministerstvo dopravy slibuje větší ukázněnost budoucích řidičů. Mentor musí být majitelem řidičského průkazu minimálně deset let, musí jít také o osobu bezúhonnou, což znamená, že musí řidičák držet minimálně pět let v kuse. Mentor bude muset být také nahlášený na úřadě zákonným zástupcem nezletilého řidiče.

Pro nováčky za volantem bude platit také přísnější režim. Zatímco vysloužilému řidiči hrozí ztráta řidičského průkazu, když jeho konto dosáhne stejně jako dnes dvanácti bodů, začínající řidič bude moci o řidičák přijít už když nasbírá šest bodů. Řidičák pozbyde také, když spáchá závažný přečin. Následovat bude dopravně psychologická přednáška a výuka příčin dopravních nehod, jejich prevence a také stejně dlouhá přednáška o teorii a jízdě v autoškole.

Ministerstvo dopravy přitom vychází z toho, že mladých řidičů jsou pouhá tři procenta, zároveň jsou to ale právě oni, kteří způsobí až jedenáct procent dopravních nehod. „Riziko, že nehoda mladého řidiče mezi osmnácti až čtyřiadvaceti lety skončí úmrtím, je více než dvakrát větší než u ostatních věkových skupin,“ uvádí ministerstvo dopravy.

O zpřísnění bodového systému se začala vést debata na vládní úrovni už v roce 2015.

O zpřísnění bodového systému stejně jako řidičáku na zkoušku se začala vést debata na vládní úrovni už v roce 2015, tehdy na ministerstvu dopravy úřadoval Dan Ťok. Ideou bylo právě drakonické zvýšení pokut, které by od páchání přestupků zrazovaly. Paradoxní je, že tehdejší návrhy změn počítaly se stejnými částkami, hodnota peněz se přitom od té doby výrazně změnila, zejména pak v posledním roce.

O reformě se tenkrát hovořilo jako o systému dvakrát a dost a třikrát a dost. Z toho také plynuly jasně dané body. Pokud by řidič spáchal dvakrát závažný přestupek, měl by na kontě dvakrát šest bodů a tím pádem i žádný řidičák. Stejně tak i po třetím prohřešku za čtyři body.

„Bodový systém se zefektivní tak, aby vyřadil recidivisty. Odlehčí se tak také správním orgánům, které řeší závažné přestupky, jako je řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, anebo při rozhodování o dopravních nehodách. Dotyčný řidič se vyboduje a při opakovaní stejného přestupku už nemusí správní řízení probíhat,“ vysvětloval záměr před lety současný první náměstek policejního prezidia a tehdejší šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

vozy

Přečtěte si takéVláda chce konec velkých techničáků a registraci aut onlineRegistrace vozidel online a sbohem velkému techničáku. Vláda chce ulehčit život majitelům vozidel

Paradoxem je, že už v této debatě se mluvilo o tom, že je bodový systém zastaralý. V roce 2016 slavil deset let, teď uplynulo dalších sedm. Ťokovo ministerstvo chtělo napravit některé nedostatky, které současné ohodnocení přestupků přináší.

Šlo například o zpřísnění sankce za jízdu bez bezpečnostních pásů, která je v Česku druhým nejčastějším přestupkem, navíc má na svědomí až třetinu obětí všech dopravních nehod. Zatímco doteď bylo možné za tento přestupek zaplatit sotva pár stovek, nově by to mělo být patnáct set až dva tisíce blokově, dva až pět tisíc ve správním řízení.

Bodový systém musí po projednání vládou schválit také obě komory parlamentu.

Plánované body a pokuty udělované ve správním řízení

Prohřešky za 6 bodů

 • Řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky – pokuta 7–25 tisíc
 • Odmítnutí testu na alkohol či jinou návykovou látku – pokuta 7–25 tisíc
 • Způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví jiné osoby – pokuta 7–25 tisíc
 • Otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla – pokuta 7–25 tisíc
 • Vjezd na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno – pokuta 7–25 tisíc
 • Předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno – pokuta 7–25 tisíc
 • Jízda na červenou nebo nezastavení vozidla na jiný signál, který přikazuje řidiči zastavit – pokuta 7–25 tisíc
 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 a více kilometrů v hodině v obci, o 50 a více kilometrů v hodině mimo obec – pokuta 7–25 tisíc
 • Ohrožení chodce, který přechází pozemní komunikaci – pokuta 4–10 tisíc
 • Řízení technicky nezpůsobilého motorového vozidla – pokuta 4–10 tisíc

Prohřešky za 4 body

 • Omezení chodce, který přechází po přechodu pro chodce – pokuta 4–10 tisíc
 • Neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa nehody – pokuta 7–25 tisíc
 • Nedání přednosti v jízdě – pokuta 4–10 tisíc
 • Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí – pokuta 2–5 tisíc
 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 a více kilometrů v obci a 30 a více kilometrů v hodině mimo obec – pokuta 4–10 tisíc
 • Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz – pokuta 4–10 tisíc
 • Řízení motorového vozidla řidičem, který pozbyl právo řídit na území České republiky, který je ve výkonu správního trestu nebo který má zakázáno řídit motorová vozidla – pokuta 25–75 tisíc
 • Ohrožení jiného řidiče při předjíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého – pokuta 2–5 tisíc
 • Porušení povinnosti být za jízdy připoután – pokuta 2–5 tisíc
 • Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového či záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení – pokuta 4–10 tisíc

Prohřešky za 2 body

 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o deset a více kilometrů v hodině – pokuta 2–5 tisíc
 • Řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti, kterou mají mít profesionální řidiči autobusů či nákladních vozidel – pokuta 7–25 tisíc
 • Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v momentě, kdy je řidič povinen tak učinit – pokuta 4–10 tisíc
 • Neoprávněné stání s vozidlem na místě vyhrazeném pro vozidlo osob se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním pojištěním při stání nebo při jízdě – pokuta 4–10 tisíc