Robert Nešpůrek

Robert Nešpůrek je společníkem advokátní kanceláře Havel & Partners a v současné době v rámci kanceláře řídí pracovní skupinu Commercial, IP & TMT. Po celou dobu své praxe v advokacii se mimo jiné věnoval smluvnímu právu, právu informačních technologií, duševního vlastnictví a ochraně osobních údajů. Má také široké zkušenosti s korporátními transakcemi a M&A, především v oblasti technologií. V poslední době se zabývá právními aspekty udržitelného podnikání a compliance.

Robert Nešpůrek je společníkem advokátní kanceláře Havel & Partners a v současné době v rámci kanceláře řídí pracovní skupinu Commercial, IP & TMT. Po celou dobu své praxe v advokacii se mimo jiné věnoval smluvnímu právu, právu informačních technologií, duševního vlastnictví a ochraně osobních údajů. Má také široké zkušenosti s korporátními transakcemi a M&A, především v oblasti technologií. V poslední době se zabývá právními aspekty udržitelného podnikání a compliance.

1 článků