Robert Nešpůrek

Robert Nešpůrek je společníkem advokátní kanceláře Havel & Partners a v současné době v rámci kanceláře řídí pracovní skupinu Commercial, IP & TMT. Po celou dobu své praxe v advokacii se mimo jiné věnoval smluvnímu právu, právu informačních technologií, duševního vlastnictví a ochraně osobních údajů. Má také široké zkušenosti s korporátními transakcemi a M&A, především v oblasti technologií. V poslední době se zabývá právními aspekty udržitelného podnikání a compliance.

Robert Nešpůrek je společníkem advokátní kanceláře Havel & Partners a v současné době v rámci kanceláře řídí pracovní skupinu Commercial, IP & TMT. Po celou dobu své praxe v advokacii se mimo jiné věnoval smluvnímu právu, právu informačních technologií, duševního vlastnictví a ochraně osobních údajů. Má také široké zkušenosti s korporátními transakcemi a M&A, především v oblasti technologií. V poslední době se zabývá právními aspekty udržitelného podnikání a compliance.

1 článků

nespurekKomentář

Firmy se musí připravit na ochranu whistleblowerů. Budou ve výhodě, když vytvoří vlastní bezpečný kanál, říká expert

Jako whistleblower je označován člověk, který upozorní veřejnost nebo příslušné instituce na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky, které probíhají na jeho pracovišti a mohou…