Česká aplikace chce nahradit živé finanční poradce. Nebudeme jen prodávat smlouvy, říká zakladatel

Jakub Škrabánek se ve světě financí pohybuje přes deset let. S aplikací Orbi chce rozhýbat vody finančního poradenství a přidružených služeb.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

skrabanekRozhovor

Foto: Orbi

Jakub Škrabánek, zakladatel aplikace Orbi

Dát na jedno místo veškeré pojistné smlouvy, dokumenty k úvěrům nebo investicím a pomocí chytrých algoritmů zjistit, jestli si můžete některý z finančních produktů vyjednat výhodněji. Takový je cíl aplikace Orbi, za kterou stojí Jakub Škrabánek a jeho tým. Zákazníkům chce přinést jednodušší orientaci v osobních financích a jak její zakladatel říká, má ambici nahradit práci finančních poradců. Nejen že na základě nahraných dokumentů pohlídá výpovědní lhůty či aktuálnost dat, ale má dokázat také průběžně vyhodnocovat výhodnost jednotlivých smluv.

V aplikaci Orbi lze spravovat pojistky, hypotéky, investice i spoření. Od nedávného spuštění ji podle Jakuba Škrabánka využívá tři tisíce zákazníků, kteří si v ní mohou všechny své smlouvy zdigitalizovat, a pokud objeví lepší nabídku na trhu, zvládnou jednoduše přejít k jiné pojišťovně. Výhodnější produkty, ať už co se týče ceny, nebo konkrétních parametrů s ohledem na potřeby klienta, se snaží průběžně hledat nastavené algoritmy, jež jsou napojené na většinu hlavních finančních institucí v Česku.

Důležité podle zakladatele Orbi je, že vše funguje na dálku a uživatel má plnou kontrolu. „Naše aplikace do ničeho netlačí, rozhodnutí je jen a pouze na uživateli. Každý si tak ve svých financích může udělat pořádek sám a nepotřebuje k tomu člověka, který je placený podle toho, jaký produkt prodá,“ říká Škrabánek. Digitalizace, kontrola klientů nad svými daty a možnost volného pohybu napříč trhem za lepší nabídkou je podle něj to nejdůležitější.

„Finanční poradenství je stále mentálně v devadesátých letech. Klienta je podle nich potřeba vytěžit a není mu věnován čas na pouhé konzultace bez nutnosti něco dalšího sjednat. A cíle srovnávačů jsou taky čistě prodejní,“ dodává Škrabánek. V rozhovoru vysvětluje, jak aplikace Orbi funguje, jaké je její místo na trhu a jaké jsou další plány.

Chápu správně, že jdete na trh, kde je například Rixo a další podobní hráči? V čem je Orbi jiné?
Rixo a další jsou primárně lead generátory. To znamená, že prvně online poptají zákazníka, kterému potom zavolají a nabídku dokončí po telefonu. My místo toho stavíme aplikaci, která spravuje finance uživatele a také hlídá a kontroluje i existující smlouvy. Jednotlivé produkty se od sebe totiž liší, například u rizikového životního pojištění se většinou vyplatí spíš upravit stávající smlouvu než sjednat novou. Občas zase dotyčný uživatel žádnou smlouvu ani nepotřebuje. Také se staráme o finanční zdraví klienta, třeba jestli má nachystanou finanční rezervu nebo není zbytečně přepojištěný. Nechceme stavět náš vztah se zákazníkem na bázi sjednání nové smlouvy, jde spíše o dlouhodobou správu financí.

Mezi mladými projekty na trhu je také například Patron Go, který slibuje podobné služby jako váš Orbi Inspektor. V čem se lišíte?
Patron Go analyzuje transakce na běžném účtu. V nich hledá potenciální služby, které nabízí klientům telefonicky nebo přesměrováním na externí partnery. Cílem je, aby jejich klienti ušetřili. Orbi se víc orientuje na celkové rodinné příjmy, výdaje, rizika, pojistné částky nebo úroky na hypotéce. Na základě těchto čísel zhodnotíme klientovu finanční situaci a podle ní nastavujeme finanční produkty: pojištění, rezervu, investiční strategii. Snažíme se klientovi najít tu nejlepší nabídku, která odpovídá jeho potřebám. Levné pojištění, které mě neochrání, je k ničemu.

orbi

Foto: Orbi

Aplikace Orbi

Jak funguje byznys model Orbi?
Pomáháme uživatelům spravovat finance, pojištění, investice, hypotéky, spoření. Pokud si náš klient sjedná některou z těchto služeb, dostáváme odměnu ve formě provize od poskytovatele služby, typicky banky nebo pojišťovny. Podobně fungují všechny srovnávače a většina finančních poradců. Protože ale nechceme mít s klientem jenom prostý transakční vztah, prostřednictvím aplikace získává další výhody, jako je úložiště svých finančních dokumentů, produktové a investiční poradenství, cashback z většiny produktů. Letos plánujeme spustit i poradenství v oblasti důchodu a ochrany majetku. Orbi vlastně kombinuje výhody služeb jako Portu, Rixo, Hyponamíru a finančního poradenství do jednoho celku s maximální mírou digitalizace.

Klientům vyplácíte cashbacky. Proč a jak fungují?
Orbi coby zprostředkovatel finančních služeb získává od finančních institucí provize podobně jako klasický finanční poradce. Protože ale považujeme finance za komoditní službu, část této provize vracíme klientovi formou cashbacku, aby se mu využití aplikace co nejvíc vyplatilo. Můžeme si to dovolit díky tomu, že aplikace je z principu efektivnější. Není potřeba platit cesty za klienty, snadno jich lze obsloužit desetitisíce naráz. Všeobecně je vysoká cena za finanční poradenství před klientem schovaná do ceny finančních produktů. My se snažíme tímto způsobem finanční poradenství zlevnit.

Říkáte, že Orbi spravuje všechny finance na jediném místě. „Všechny finance“ znamená co přesně? Má Orbi přístup také k mým bankovním účtům?
Ne, napojení na účty nebo výdajovou analytiku dělá celkem kompetentně většina bank a pár dalších služeb jako Spendee nebo Budgetbakers. Orbi se soustředí na ochranu před riziky, bydlení či zhodnocování prostředků. Jde tedy o klasické finanční poradenství. Jako klient chci být v klidu, protože na mně třeba závisí celá rodina. Když náhodou nabourám v autě nebo mi shoří dům, na který celý život šetřím, chci, aby mě to nezruinovalo. Také potřebuji výhodně naložit s penězi, které mi zůstanou na konci měsíce. A tohle vše by za mě měl ideálně někdo pohlídat, protože si nechci vše pamatovat a vypisovat si ze smluv všechna důležitá data. Zároveň ale nechci kvůli tomu všemu lítat po schůzkách a s někým se o tom vybavovat, na to nemám ani čas, ani náladu. Místo toho je tu Orbi.

Na českém trhu žádná metodika finančního poradenství neexistovala.

Umíte prý vyhodnotit výhodnost nahraných smluv, pohlídat výpovědní lhůty i aktuálnost dat. Chápu správně, že se vše děje automatizovaně a pomocí algoritmů?
Pro autopojištění a majetkové pojištění je vyhodnocení dat ze smlouvy plně online. Z klientových dat vytvoří algoritmus podle naší vlastní pojistné metodiky optimální nastavení smlouvy – kdy má začínat, jak dlouho má platit, jaká rizika má krýt určitě a jaká připojištění jsou zbytečná. To pak aplikace porovná se současnou smlouvou. Klientovi zobrazíme, jak moc se současná smlouva liší od té ideální, a zároveň mu hledáme nabídky na trhu, které odpovídají co nejvíce tomu optimálnímu nastavení. Pokud by náhodou chtěl ponechat novou smlouvu nastavenou stejně, jako měl dosud, tak srovnáme nabídky pojišťoven i s tímto vstupem.

Od chvíle, kdy smlouvu digitalizujeme, trvá celý proces, až po dvě sady finálních nabídek, maximálně dvě minuty. Všechny potřebné algoritmy si vyvíjíme interně. U životního pojištění ještě navíc využíváme naše experty. Nalezení nejlepší nabídky totiž vyžaduje hledání parametrů ve starých pojistných podmínkách produktů, které už ani pojišťovna nemusí mít v nabídce. Algoritmus stále vypočítá optimální úroveň krytí podle naší metodiky, ale výsledný verdikt řeší člověk.

Jak v Orbi fungují investice? Mohu si vybrat, jak a do čeho budu investovat? Kdo je zprostředkovatelem investic?
Využíváme platformu od Wood & Company, která umožňuje klientům investovat do akciových a dluhopisových ETF, sama rebalancuje účet, reinvestuje výnosy a podobně. Důraz je hlavně na jednoduchost, nechtěli jsme vytvořit super komplikovanou investiční platformu s přemírou možností. Místo toho si můžete vytvořit svoje vlastní investiční cíle a k nim navázat investice z Orbi nebo odjinud.

Podle čeho radíte klientům?
Na českém trhu žádná metodika finančního poradenství neexistovala. Zapátrali jsme tedy v zahraničí a našli německou normu DIN 77230 s názvem Základní finanční analýza pro domácnosti. Tato norma, kterou přijalo mnoho renomovaných bank a finančněporadenských společností, se stala inspirací i pro nás. Nejvíc nás zaujala její schopnost standardizovat proces finanční analýzy. Díky tomu závisí výsledek na objektivních parametrech, a nikoliv na subjektivním hodnocení finančního poradce či konkrétní banky, která analýzu provádí.

Právě to jsme chtěli přenést i do digitálního světa. Normu jsme museli přizpůsobit českému prostředí, protože máme odlišný systém státního zabezpečení, ale jako jeden z hlavních bodů jsme si ponechali zásadu, že dokud nemá člověk zajištěnu alespoň minimální úroveň životního a majetkového zabezpečení, nemůže spoléhat na svou finanční budoucnost.

skrabanek2

Foto: Orbi

Jakub Škrabánek, zakladatel aplikace Orbi

Vaším hlavním cílem je nahradit finančního poradce, ale pokud zákazník něčemu nerozumí, může se obrátit na experty. To znamená, že se obrací na finanční poradce, které tedy máte v rámci Orbi taktéž nasmlouvané?
Máme vlastní finanční experty, kteří jsou klientovi k dispozici. Nemají prodejní cíle, nejsou hodnocení od počtu odbavených ticketů nebo telefonátů, navíc jsou naši zaměstnanci a nemají vlastní klienty mimo Orbi. Ve finále nejde ani tak o to za každou cenu nahradit všechny interakce s člověkem. Je naprosto jasné, že klient bude chtít větší rozhodnutí, například hypotéku, s někým probrat. U nás je to ale hlavně doplněk k aplikaci.

Poradci Orbi nemají provizi z přímého prodeje. Jak jsou tedy odměňováni?
Mají fixní plat, který není nijak spjatý s tím, jestli klientovi něco prodají, nebo ne. Nejsou to prodejci. Sedíme spolu v kanceláři, bavíme se o dotazech klientů. Získáváme klientskou zpětnou vazbu a přemýšlíme, jak aplikaci a celou službu ještě vylepšit.

Kolik máte uživatelů a jaké máte plány pro nejbližší roky? Registrujete už nějaké tržby?
Aplikace je ke stažení pět měsíců, teď máme tři tisíce uživatelů, tržby řádově ve statisících. Teprve na přelomu roku se začneme víc věnovat marketingu a získávání nových klientů, doteď jsme se soustředili hlavně na ladění aplikace a vlastních nástrojů. Cíl je sto tisíc klientů během následujících tří let.

Kdo celý projekt platí? Kolik už do něj bylo investováno?
Zatím bylo investováno asi padesát milionů. Orbi stojí na základně robustní infrastruktury, kterou nyní můžeme rozšiřovat o další produkty a služby. Protože je vývoj nákladný, museli jsme dát dohromady dostatečný kapitál, který pochází od několika různých investorů z řad kamarádů, známých nebo kolegů, kteří drží podíly. Jedním z nich je například Jan Nejedlý.

Budete hledat nějaké externí investory?
Není to v plánu, aktuálně to pro nás nepředstavuje žádnou přidanou hodnotu, která by nám seděla do byznys strategie. Nemáme ani nehledáme strategického investora z oboru financí, je to pro nás jeden ze způsobů, jak se vyhnout střetu zájmů a uchovat si nezávislost.

CC Native

Partnerem článku je Orbi