Cloud jako raketové palivo digitalizace řada firem stále odmítá. Musí změnit uvažování, říká odborník z TietoEVRY

petrhrabec-2-small

Foto: TietoEVRY

Petr Hrabec ze společnosti TietoEVRY

0Zobrazit komentáře

Digitální transformaci akceleroval nástup pandemie v roce 2020. Přesto se některé firmy nadále brání nasazení cloudu a připravují se tak o výhody spojené s vyšší efektivitou a přesnější kontrolou nákladů. Postupný nástup 5G sítí otevírá lidstvu cestu k internetu věcí a Průmyslu 4.0, které se bez cloudových služeb jednoduše neobejdou. „V první řadě je nezbytná celková změna v uvažování firem,“ tvrdí Petr Hrabec, odborník na cloud ze společnosti TietoEVRY, se kterým jsme blíže probrali správný recept na digitální transformaci i největší obavy firem.

Digitalizace cloud potřebuje. Řada nových digitálních byznys modelů by bez cloudu zůstala pouhým snem, protože kvůli vysokým režijním nákladům a náročné správě odpovídající infrastruktury by se většina firem raději držela starých pořádků a do inovací se nepouštěla. Snadná škálovatelnost a možnosti optimalizace cenových nákladů jsou důvody, proč je cloud doslova raketovým palivem většiny pokusů o digitální transformaci.

„Konkrétní důvody se liší podle dané firmy, ale obecně mezi nejzmiňovanější výhody patří zlepšení zákaznického servisu, přesnější rozhodování založené na datech, akcelerace obchodních procesů, vyšší spolehlivost i bezpečnost,“ vysvětluje Petr Hrabec, specialista na cloud a kybernetickou bezpečnost ze společnosti TietoEVRY, která má finské kořeny, ale dnes pomáhá firmám s digitalizací ve více než devadesáti zemích světa.

„Na druhé straně jsou největšími překážkami digitalizace chybějící IT znalosti. Někdy je to potom nedostatek financí na změnu a v některých případech i samotné uvažování o byznysu, kdy firma cloud principiálně odmítá,“ dodává Hrabec. Ze svého dlouholetého působení zároveň ví, že při správném postupu může využití cloudových služeb většině firem pomoci odstranit nákladnou provozní režii na vlastní IT infrastrukturu.

Klientům proto TietoEVRY podává pomocnou ruku při tvorbě takzvané digitální roadmapy, která je plánem pro následné změny a zároveň říká, jaké lidské zdroje s jakými znalostmi bude potřeba na jednotlivých úrovních zajistit. Dále firmám pomáhá upravovat organizační strukturu pro zajištění bezproblémové digitální transformace, jak pro CzechCrunch blíže rozvedl Petr Hrabec v rámci speciálu Svět v cloudu.

Milovaná i nenáviděná bezpečnost

Sporným bodem všech cloudových debat je bezpečnost. Na jednu stranu může být pro firmy lákavou výhodou spojenou s využíváním cloudových služeb, na straně druhé jsou některé firmy v tomto ohledu skeptické, případně si nemohou dovolit data svých uživatelů přenést do cloudového úložiště vůbec kvůli legislativě.

„Ano, cloud může narušit starší bezpečnostní postupy a architektury,“ uznává Hrabec. Na druhou stranu ale podle něj poskytovatelé cloudových služeb vynakládají nemalé prostředky, aby své technologie maximálně zabezpečili. Jejich řešení jsou řádově vyspělejší, a přitom firmám stále dostupná za transparentní měsíční poplatek.

Hrabec navíc ve článku o cloudové bezpečnosti uvedl šest základních pravidel, které by firmy měly znát a dodržovat, aby úroveň zabezpečení cloudových služeb využily naplno. „Vývoj jde v bezpečnosti cloudu nezadržitelně dopředu a odhaduje se, že v blízké budoucnosti bude 95 procent bezpečnostních chyb v cloudu zaviněno chybou zákazníka,“ uvádí dokonce odborník na cloud.

Řešením pro některé firmy může být implementace hybridního cloudu, kdy je část dat stále na půdě a pod kompletní kontrolou společnosti. „Umíme propojit veškeré cloudy, ať už jde o platformy hostované v datových centrech TietoEVRY, veřejná prostředí hyperscalerů, nebo vlastní datová centra zákazníků. Hybridní model funguje jako primární cloud integrující celý multicloudový ekosystém. Klientům tak umožňuje spravovat a organizovat provoz aplikací z jednoho místa při existenci jediného konsolidovaného reportingu,“ upřesňuje Hrabec výhody hybridního řešení.

A pokud se firma pro cloud skutečně rozhodne, odměnou jí mohou být zajímavé finanční úspory. Obecně je vyčísluje zpráva společnosti Gartner z roku 2018. Podle jeho zjištění jsou náklady na řešení veřejného cloudu sice v počáteční fázi vyšší než u vlastních datacenter, jenže po určitém čase se poměr obrací. Svým uživatelům tak může cloud přinést i 55% finanční úsporu.

***

Zajímá vás cloud a jeho dopad na svět? Jaké možnosti firmám otevírá digitalizace z pohledu business intelligence? Budou v cloudu celé budovy? Může cloud kontrolovat další cloudy? O všem, co se v této oblasti děje a dít bude, se můžete dočíst na webu Svět v cloudu, kde se o cloudové budoucnosti pro CzechCrunch rozpovídali experti ze společností Algotech, Schneider Electric, Geetoo a TietoEVRY.