Digitální technologie pomáhají lékařům a zlepšují péči o pacienty. Sází na ně také nemocnice v Česku

Umělá inteligence, virtuální realita nebo automatizace zásadně posouvají celé zdravotnictví. Příklady z Česka ukazují, že se modernizuje také u nás.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

digital-hospital

Foto: Microsoft

Digitální technologie pomáhají lékařům

0Zobrazit komentáře

Pokud mluvíme o umělé inteligenci, která pomáhá číst mamografické snímky, nebo o chytré podložce, díky níž má lékař přehled o základních životních funkcích pacienta, může se to zdát jako hudba daleké budoucnosti. Podobné technologie ale už můžeme najít také v českých nemocnicích, kde ukazují, jak zásadním způsobem se díky nim může zjednodušit práce zdravotníků, zlepšit péče o pacienta nebo zvýšit jeho pohodlí. Digitální transformace pomáhá utvářet budoucnost českého zdravotnictví a vedle samotných nemocnic se na tom významně podílejí i velké technologicky firmy a startupy.

Proměnit komplexní zdravotnický systém není nic jednoduchého. Řada příkladů napříč Českou republikou ale ukazuje, že to jde. „Mělo by být úplně jedno, jestli půjdete v jednu ráno do nemocnice na okraji republiky, nebo do největší nemocnice v hlavním městě. Vždy byste měli dostat stejně kvalitní ošetření, stejně kvalitně stanovenou diagnózu. Dnes tomu tak není. Řešení ale existují,“ říká Matěj Misař, spoluzakladatel startupu Carebot. Ten vyvíjí umělou inteligenci, která pomůže lékařům z rentgenových snímků během vteřiny určit, jaký nález pacient na hrudníku má a vyznačit jeho polohu.

Umělá inteligence je ale jen jednou z mnoha technologií, které posouvají nemocnice do 21. století. Jak mohou digitální nemocnice fungovat a jaké vymoženosti jsou už dnes pro zdravotnická zařízení dostupné, ukazuje na jednom místě projekt Digitální nemocnice. Jeho hlavním iniciátorem je společnost Infocom a česko-slovenský tým Microsoftu. Budoucnost zdravotnictví v Česku byla také jedním z hlavních témat konference Microsoft Envision Czech Republic & Slovakia, jíž je CzechCrunch mediálním partnerem. Kompletní záznam z akce s předními odborníky a zástupci nemocnic si můžete stáhnout na tomto odkazu.

„Digitalizace zdravotnictví zažívá bezprecedentní rozmach po celém světě. Projekt Digitální nemocnice by měl ukazovat právě na překonávání bariér a možnou změnu rigidních procesů pomocí moderních technologií,“ říká Antonín Hlavinka, náměstek pro informační technologie Fakultní nemocnice Olomouc. Právě v této nemocnici už několik let využívají takzvanou telemedicínu a vytvořili i vlastní mobilní aplikaci, díky které pacienti nemusí kvůli kontrole nutně sedět v čekárně. Lékař se s nimi dokáže spojit přes virtuální návštěvu a mnoho úkonů vyřešit jednoduše na dálku. Šetří se tím čas pacienta a lékař jich zvládne vyřídit více.

Umělá inteligence může pomoci s lepším čtením rentgenových snímků

Klíčovým posunem je pro nemocnice také digitalizace všech interních procesů, aby nemusely mezi ošetřujícím personálem a pacienty neustále obíhat papíry, ale vše bylo vedeno přehledně na jednom místě. „Zavedením digitálních formulářů klesl počet telefonických dotazů v souvislosti s prodloužením neschopenky o 30 procent a vylepšený proces pomohl oddělení pohotovosti ušetřit za devět měsíců 1 800 hodin,“ vyčísluje pozitivní dopad digitalizace Jiří Schimmer, vedoucí oddělení cloudových technologií a infrastruktury v Nemocnici Jihlava. Opět se šetří čas a také finance.

Využití moderních technologií a digitálních řešení ve zdravotnictví přináší benefity pro všechny zúčastněné. Například administrativní zátěž zdravotnického personálu je často enormní, a tak se nemocnice snaží repetitivní úkoly automatizovat, aby se zdravotníci mohli soustředit na to, v čem mají největší přidanou hodnotu. Jde ostatně o běžnou praxi, která již několik let běží ve světě technologických firem a startupů, ale zdravotnictví je proti nim mnohem rigidnější a změny nejsou tak rychlé. I proto se v této oblasti angažuje také Microsoft, který má s digitálními nástroji velké zkušenosti.

„Cílem Digitální nemocnice je ukázat přehledně na jednom místě, jaká řešení jsou nemocnicím dostupná už dnes. Každé zdravotnické zařízení si může vybrat řešení přesně podle svých vlastních potřeb a možností,“ říká Lenka Axlerová, která má v Microsoftu Česká republika a Slovensko na starosti spolupráci s veřejným sektorem. Nasadit moderní vymoženosti lze totiž prakticky všude. Na urgentním příjmu se mohou záchranáři školit s využitím virtuální reality, na operačním sále může umělá inteligence zpřesňovat klíčovou diagnostiku a stále častěji se operací účastní další odborníci na dálku.

U lůžkové péče zase mohou pomoci elektronická data o pacientovi nebo efektivnější proces propuštění z nemocnice. Kupředu nasazování moderních technologií významným způsobem posunula také pandemie, která změnila dlouho zažitá paradigmata. Právě o tom a o zkušenostech s různými technologiemi diskutovali zástupci Nemocnice Jihlava, FN Olomouc, IKEMu a dalších specialistů na zmíněné konferenci Microsoft Envision Czech Republic & Slovakia. Kompletní záznam z akce si můžete stáhnout na tomto odkazu.

Rubriku Tech podporujítrask-retina

Diskuze (0)

Novinka

Anonym